Borgmester Ole Bollesen (S) vil under budgetforhandlingerne kæmpe for at ældrecaféerne får tilført midler, så de kan holde åbent flere dage om ugen. Foto: Lars Norman Thomsen

Borgmester Ole Bollesen (S) vil under budgetforhandlingerne kæmpe for at ældrecaféerne får tilført midler, så de kan holde åbent flere dage om ugen. Foto: Lars Norman Thomsen

Borgmesteren vil sikre kommunens ældrecaféer en fremtid

Ole Bollesen har en såkaldt økonomisk blok med til budgetforhandlingerne med det formål at sikre flere åbningstider i ældrecaféerne

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Nu melder borgmester Ole Bollesen (S) sig i debatten om kommunens syv ældrecaféer.

"For mig er det vigtigt, at vores syv ældrecaféer alle kommer til at fungere efter hensigten nu, hvor de er genåbnet efter at have været lukket ned siden marts grundet Corona," siger Ole Bollesen.

Cafédriften blev frem til nedlukningen i marts varetaget af én fuldtidsansat og ni fleksjobbere - alle med reference til Køkken Syddjurs i Rønde - i et samarbejde med frivillige på hver af de syv caféer.

Økonomisk har driften af de syv caféer ikke været nogen succeshistorie.

For caféområdet var der således et underskud i 2019 på 300.000 kroner, mens underskuddet for Køkken Syddjurs øvrige drift var på 100.000 kroner.

Når der så tillige i det kommunale budget for 2020 blev sat en besparelse ind på 150.000 kroner på Køkken Syddjurs, begynder det at stramme til.

Frivillige på banen

Under Corona-nedlukningen, hvor caféerne har ligget brak, har det selvfølgelig ikke været muligt at polstre kassen. Tillige blev fleksjobberne sagt op. De er ikke siden blevet genansat.

Det fik flere steder de frivillige til at melde pas, fordi der tegnede sig et billede af, at de selv skulle til at tage meget mere over.

Især har de frivillige på ældrecaféerne på Ringparken i Ryomgård og i Seniorcaféen i Tirstrup været meget højlydte og afvisende.

De har sagt nej til: 1. at overtage lønnet arbejde 2. at skulle varme maden, der kommer fra Køkken Syddjurs 3. at skulle styre den daglige pengekasse.

"Jeg er orienteret om, at situationen i Ryomgård og Tirstrup er gået lidt i hårdknude, mens det kører fint i Ebeltoft, Rønde og Hornslet," siger Ole Bollesen.

"Det er meget ærgerligt, at det er gået sådan i særligt Ryomgård og Tirstrup, men kommunikationen om fremtiden for ældrecaféerne fra kommunens side har også været håbløs," erkender Ole Bollesen.

Håber på løsning

På Ringparken i Ryomgård har det brugervalgte centerråd fået at vide, at en medarbejder fra Køkken Syddjurs vil være i caféen hver tirsdag og torsdag i tidsrummet 10.45 - 12.30. Medarbejderen sørger her for at varme mad og tage imod betaling.

"Der skal naturligvis være åbent 4-5 dage om ugen alle steder, fordi vi tror, at der er et stort behov. Ikke mindst hos de borgere, der bor alene. Jeg er sikker på, at de bruger ældrecaféerne til at møde andre mennesker og få en god snak," siger Ole Bollesen.

"For Socialdemokratiet er det hjerteblod, at vores mange ældre har et sted, hvor de kan mødes med andre. Ældrecaféerne er for mange ældre et sted, hvor de skaber nye sociale kontakter, og caféerne er således også et værn mod ensomhed. Derfor skal problemerne løses nu," fastslår borgmesteren, der selv har en fortid som udvalgsformand for Sundhed, Ældre og Social. Konkret medtager han en såkaldt økonomisk blok til de kommende budgetforhandlinger.

"Det er ikke mange penge, der skal findes, og Jan Fischer, formand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social, og jeg er enige om at bringe diskussionen frem under vores budgetforhandlinger."

"Jeg kan naturligvis ikke love, at de andre partier vil bakke op, men vi har gode argumenter på hånden."

Jan Fischer (S) var i begyndelsen af august sammen med partifællen Christian Haubuf, der har sæde i samme udvalg, til møde på Ringparken med repræsentanter for Ældresagen, den lokale pensionistforening, Ryomgård Distriktsråd og Centerrådet på Ringparken, hvor Fischer og Haubuf slog fast, at ældrecaféernes succes står og falder med, at der er en gruppe frivillige alle steder som vil tage ansvaret på sig med at drive caféerne.

FAKTA

I Syddjurs Kommune drives syv Ældrecaféer geografisk fordelt i kommunen på trænings- og aktivitetscentrene:

  • Hornslet, Caféen på Rosengården
  • Rønde, Caféen i Byens hus
  • Knebel, Caféen i Lyngparken
  • Ryomgård, Caféen i Ringparken
  • Tirstrup, Seniorcaféen
  • Ebeltoft, Caféen i Kernehuset
  • Ebeltoft, Caféen på Solbakken

Publiceret 04 September 2020 10:49