Bib Revsbech (nummer tre fra højre), næstformand i Centerrådet på Ringparken opfordrer de frivillige til at tage fat igen, så ældrecaféen kan blive en fast base for mange ældre, som den var det før Corona lukkede Danmark ned. Foto: Lars Norman Thomsen

Bib Revsbech (nummer tre fra højre), næstformand i Centerrådet på Ringparken opfordrer de frivillige til at tage fat igen, så ældrecaféen kan blive en fast base for mange ældre, som den var det før Corona lukkede Danmark ned. Foto: Lars Norman Thomsen

Ringparken: De frivillige er fortsat afvisende...

Næstformand i Centerrådet håber, at de frivillige vil være med igen, så caféen på Ringparken kan komme op i gear igen

Af
Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD Alle syv ældrecaféer i Syddjurs Kommune genåbnede kort ind i august 2020.

Efter at have været lukket ned siden midten af marts grundet Corona-situationen.

Som led i en større udviklingsproces på alle aktivitetscentre i Syddjurs Kommune, hvori ældrecaféerne indgår, er der er bl.a. planlagt workshops med frivillige og ansatte i august. Her skal man bl.a. se på, hvordan de enkelte caféer kan drives fremadrettet, så det balancerer med det lønnede personale, de frivilliges ønsker og ideer samt brugernes behov, meddelte Syddjurs Kommune før sommerferien i en pressemeddelelse smækfyldt med politiske buzzwords (modeord) som: 'udviklingsproces' - 'workshops' - 'fremadrettet' - 'balancerer'.

I sidste uge var turen kommet til Ringparken i Ryomgård, hvor repræsentanterne fra Syddjurs Kommune mødte repræsentanter fra Centerråd, aktivitetsudvalg m.fl. Ringparkens aktiviteter ledes af et brugervalgt Centerråd, der vælges hvert år i slutningen af august måned.

Medlemmerne vælges for en toårig periode og konstituerer sig med formand og næstformand.

Et af centerrådets opgaver er at forvalte omsorgsmidlerne - et beløb, som Centret modtager hvert år fra Syddjurs Kommune.

I år er det for Ringparkens vedkommende 22.000 kroner, heraf er de 6.000 forbrugt.

Pengene bruges primært til at understøtte de forskellige aktiviteter, der foregår på Centret.

Ordningen skulle have været stoppet pr. 1. juni 2020, men på grund af Corona kører den året ud. Fra årsskiftet ophører omsorgsmidlerne til Centerrådene.

Aftalt nyt møde

Lokalavisen har efter mødet forhørt sig hos Bib Revsbeck, næstformand i Ringparkens Centerråd, om mødets udfald.

"Vi fik en orientering om ældrecaféernes økonomi og fremtid, og det blev aftalt at holde et nyt møde senere," siger Bib Revsbeck.

"Vi fik også at vide, at der er afsat penge til, at der hver uge kommer en medarbejder fra Køkken Syddjurs tirsdag og torsdag fra klokken 10.45 til 12.30 og hjælper til med at varme maden og klare kassen."

Er de frivillige klar til at hjælpe til igen?

"Det ved jeg ikke, men jeg har mine tvivl. Ingen af de frivillige deltog i mødet."

Hvad var så mødets konklusion?

"Jeg ved ikke, om der var nogen konklusion end, at vi skal mødes igen på et endnu ikke fastsat tidspunkt."

Kom nu ud af busken

Selv er Bib Revsbeck grundigt træt af situationen på Ringparken.

"Jeg er selv indstillet på at give en hånd med i caféen, og jeg håber også, at nogle af de andre, der hjalp til før Corona lukkede caféen og Eva (Eva Schmidt, tidligere ansvarlig for Ældrecaféen på Ringparken, red.) blev fyret, vil være med igen," siger Bib Revsbeck.

"Jeg har stor forståelse for de argumenter, som de frivillige er kommet med, men jeg synes også, at det er synd, hvis caféen skal lukke helt eller kun holde åbent to dage om ugen. En hel masse mennesker havde stor glæde af at komme i caféen før nedlukningen i marts 2020, og behovet for caféen er der bestemt."

Bib Revsbeck opfordrer de mange tidligere frivillige til i de mindste at komme tirsdag og torsdag til en snak om fremtiden og mulighederne efter, at det nu står klart, at caféernes drift mere og mere skal bero på de frivilliges engagement.

"Vi skal videre herfra. Det er jeg indstillet på, og jeg håber meget, at andre vil være med til det samme."

Publiceret 04 September 2020 10:45