Uddeler Thomas Larsen (tv.) og bestyrelsesformand Jens Jacob Sørensen skal fra 1. oktober ikke længere trække på fælles hammel. Thomas Larsen har sagt sit job op. Foto: Martin Schultz

Uddeler Thomas Larsen (tv.) og bestyrelsesformand Jens Jacob Sørensen skal fra 1. oktober ikke længere trække på fælles hammel. Thomas Larsen har sagt sit job op. Foto: Martin Schultz

Den kriseramte DagliBrugsen Nimtofte siger farvel til uddeler

Thomas Larsen stopper som brugsuddeler med udgangen af denne måned

NIMTOFTE "Thomas A. Larsen stopper i Dagli'Brugsen Nimtofte.

Thomas meddelte den 31.8, at han stopper som uddeler i Dagli'Brugsen. Han fortsætter dit daglige virke frem til d. 30.9.

Løsningen herefter kendes ikke i øjeblikket, men alle berørte vil blive informeret, når vi nærmer os tiden for Thomas' fratræden, om hvem som kan varetage eller tage over herefter.

Der arbejdes også på en fremtidig løsning omkring forretningens udvikling, som vi pt. ikke kan oplyse nærmere om.

Vi håber du/I vil være med til at bakke op om butikken.

På bestyrelsens vegne

Jens Jacob Sørensen.

Formand."

Sådan står der at læse på Dagli'Brugsen Nimtoftes Facebook-side.

Det er ingen hemmelighed, at Nimtoftes eneste dagligvarebutik er kriseramt. På et møde i juli lagde bestyrelsen kortene på bordet. De lød således:

Borgerne i Nimtofte skal til lommerne, hvis man fortsat skal have en dagligvareforretning i byen. Udover en kapitalindsprøjtning på en halv mio. kr. skal den årlige omsætning løftes med 1,5 til 2 mio. kr. for at bundlinjen går i nul. Det svarer til, at hver af Nimtoftes 300 husstande årligt skal lægge en meromsætning på fra 6.500 kr. til 8.500 kr. i Brugsen.

4 år i Nimtofte

Den snart forhenværende brugsuddeler Thomas Larsen, 50, siger om sin afgang:

"Det er et samsurium af mange ting, primært arbejdspres og en usikker fremtid for butikken, der har fået mig til at sige op."

"Vilkårene for mit arbejde er blevet meget hårdere, og presset fra omgivelser og bestyrelse kan jeg mærke påvirker mig meget. Dette pres kan jeg så trykke videre på mine medarbejdere, og det har jeg ikke lyst til."

Thomas Larsen, der kom til Nimtofte fra DagliBrugsen i Lyngby, hvor han fortsat bor, har fire år på bagen på Torvet i Nimtofte.

Han øjner fortsat en fremtid for dagligvarebutikken i Nimtofte, men det kræver de lokales opbakning. De skal lægge mere af deres handel i deres egen butik for, at den skal overleve.

"Vi holder omsætning i 2020 pt. og har endog oplevet en lille stigning. men ikke nok til at skabe den nødvendige likviditet," forklarer Thomas Larsen.

Indekstallet for omsætningen i august lød på 103.

"Hvis det fortsætter sådan, og vintermånederne bliver gode, så kommer DagliBrugsen ud af 2020 med et lille minus, som den rent regnskabsteknisk via afskrivninger kan forvandle til et lille plus," siger Thomas Larsen, der ikke har tjek på, hvad han skal lave fra 1. oktober.

"Nu skal jeg lige have tid til at sunde mig, men skal jeg fortsætte med et lederjob i en dagligvarebutik, skal der være en rimelig sikker fremtid i det," fastslår han.

Teknisk insolvent

I forhold til 2016 er omsætningen af butiksvarer faldet med 1.076.000 kr. Og resultatet før skat er gået fra et overskud på 19.000 kr. i 2016 til et underskud på 221.000 kr. i 2019. Samtidig er butikken belastet af stigende omkostninger.

“Det er ikke blevet bedre under coronakrisen. I de første fem måneder i år har vi oparbejdet et underskud før skat på 96.000 kr.,” kunne Jens Jacob Sørensen fortælle på krisemødet i juli.

Brugsen har trukket sin kassekredit på 500.000 næsten helt i bund og er i realiteten insolvent.

“Skal Brugsen fortsætte driften, skal der skaffes 500.000 kr. i kapital. Det kan være som ansvarlig lånekapital, forudbetaling for varekøb, eller som tilskud i form af gaver eller sponsorater fra byens borgere og virksomheder,” forklarede revisor Per S. Gertsen de fremmødte. Vælger Brugsen at dreje nøglen og gå konkurs, vil Nimtofte Brugsforening være insolvent med anslået 1 mio. kr.

Randersvejs lukning

Halvdelen af Brugsens omsætning udgøres af varer med lav avance som cigaretter, chips og andre “kioskvarer”. Konkurrencesituationen er skærpet ved nye discountforretningers indtog i nabobyer og ved at brugs’erne i Thorsager og Ørum har oprustet med nye potente butikker direkte ud til hovedvejene. Samtidig har Nimtofte mistet den direkte forbindelse til Djurs Sommerlands gæster efter lukningen af Randersvej i forbindelse med åbningen af omfartsvejen uden om byen.

“Efter lukningen af Randersvej er vores kundestrøm faldet med 20 procent. Det er en markant forskel og gæsterne fra Djurs Sommerland var gode kunder,” forklarede Thomas Larsen på krisemødet.

Fåmælt formand

Lokalavisens udsendte spurgte mandag morgen på gåturen med borgmester Ole Bollesen (S) i Nimtoftes gader til Dagli'Brugsen Nimtoftes situation.

Bestyrelsesformand Jens Jacob Sørensen ville kun sige, at brugsuddeleren havde sagt op, men ikke noget om den økonomiske situation. Heller ikke hvordan det gik med at skaffe en halv million til sikring af likviditeten.

"Hvem der skal tage over efter Thomas Larsen skal afklares i et samarbejde mellem bestyrelsen og Coop," lød det fra bestyrelsesformanden.

"Det er ikke kun Nimtofte, der har det hårdt. Også brugserne i Kolind og Nimtofte kæmper hårdt med økonomien, mens Ryomgård kom ud af 2019 med et lille overskud (172.000 kroner., red.)," påpegede Jens Jacob Sørensen

Publiceret 07 September 2020 12:30