Befolkningstal pr. 8. september 2020. Kilde: Syddjurs Kommune

Befolkningstal pr. 8. september 2020. Kilde: Syddjurs Kommune

Statistik: Et opdateret portræt af de yngste årgange i Syddjurs

Der bor lige nu knap 10.000 børn og unge i Syddjurs Kommune

Af
Lars Norman Thomsen

BØRNETAL Hvor mange børn og unge fra årgangene 2001-2020 (0-18 år) var tilmeldt folkeregistret i Syddjurs Kommune 8. september)

Det kan aflæses helt konkret i den store tabel sort på hvidt.

Tallene er fordelt på de ti skoledistrikter i Syddjurs Kommune.

Skåret ud i neon: 8. september 2020 boede der 284 børn i Syddjurs Kommune som er kommet til verden i år (både i Syddjurs Kommune og tilflyttere)

Endvidere 527, der er født i 2005 og 408, der er født i 2015. Manko på 119.

2005-2015

Sammenligningen 2005 og 2015 er interessant.

Årgang 2005 er den, der til sommerferien afslutter 9. klasse og skal videre til andre gøremål, videreuddannelse/gymnasial uddannelse/efterskole/10. klasse, mens børnene i årgang 2015 modsat holder deres indtog på skolerne i 0. klasse.

Holder de nuværende tal nogenlunde frem til næste skoleårs start, illustrerer tabellen, hvilke skoler, der vil opleve nettotilgang-/afgang.

Hård konkurrence

De kommunale penge følger barnet. Derfor har det en økonomisk konsekvens for den enkelte skole, hvis elevtallet falder markant mellem de enkelte skoleår.

Med til billedet hører naturligvis også, at der ud over de ti folkeskoler i Syddjurs er kommunens specialskole, Pindstrupskolen, der pt. har 104 børn og unge gående. Desuden er der seks friskoler:

  • Midtdjurs Friskole i Nimtofte
  • Ugelbølle Friskole
  • Feldballe Friskole
  • Syddjurs Friskole i Egens
  • Rønde Privatskole
  • Ryomgård Realskole

Børn udefra

Tilflytning i markant omfang, som den kommunen oplever i den vestlige del i øjeblikket, kan ændre på tallene.

Det samme kan det, hvis enkelte skoler oplever tilgang fra skoledistrikter i andre kommuner, som det har været tilfældet de seneste år med især Rosmus Skole og Marienhoffskolen, der har fået tilgang af elever fra Norddjurs Kommune, fordi man her politisk har foretaget beslutninger, som har gjort, at forældre har været villige til at sende børn videre til skoler i nabokommunen.

Publiceret 11 September 2020 16:30