Borgmester Ole Bollesen (S) bliver måske reddet af Social- og Indenrigsministeriets skatte-gonggong, inden budgetforhandlingerne intensiveres. 24 kommuner, herunder Syddjurs, har søgt om tilskud hos Staten til skattenedsættelser i 2021. I alt vil kommunerne sænke skatten med 538 mio. kroner, men Statens grænse for at give tilskud hedder 430 mio. kroner. Foto: Lars Norman Thomsen

Borgmester Ole Bollesen (S) bliver måske reddet af Social- og Indenrigsministeriets skatte-gonggong, inden budgetforhandlingerne intensiveres. 24 kommuner, herunder Syddjurs, har søgt om tilskud hos Staten til skattenedsættelser i 2021. I alt vil kommunerne sænke skatten med 538 mio. kroner, men Statens grænse for at give tilskud hedder 430 mio. kroner. Foto: Lars Norman Thomsen

Budget 2021: Skatten kan blive en klods om benet

To dages budgetseminar ødelagde dog ikke optimismen hos hverken borgmester eller opposition om at lave et bredt forlig i byrådet om næste års kommunale budget

Af
Lars Norman Thomsen

BUDGET 2021 Onsdag går budgetforhandlingerne for alvor i gang i Syddjurs Byråd, når gruppeformændene ved middagstid forud for byrådsmødet klokken 16 sætter sig til rette for at intensivere de samtaler, der begyndte på sidste uges budgetseminar, hvor afsættet var direktionens oplæg til næste års budget.

Seminaret blev afviklet over to dage, men uden overnatning og snakke til ud på de små timer grundet corona-situationen.

Allerede tirsdag 15. september afvikles et digitalt borgermøde, der afløser det store årlige borgermøde. Byrådet og formænd for ældreråd, handicapråd, distriktsråd, demoråd med flere er til stede fysisk - dog maksimalt rundt 50 deltagere.

Mødet afvikles i Kolind+ i tidsrummet 19-21, og streames både til Facebook og til syddjurs.dk. Borgerne har mulighed for at stille spørgsmål via Facebook eller indsende dem på forhånd.

Den traditionelle gennemgang af budgetoplægget ved kommunaldirektøren bliver optaget på forhånd og delt på Facebook og hjemmesiden. Da borgermødet afvikles digitalt, afholdes der ikke noget ekstra borgermøde på Facebook som normalt.

Skat igen-igen

Budgetseminaret afslørede, at kommuneskattens højde atter bliver et tema som muligvis ender med at skille vandene.

Det bekræfter både borgmester Ole Bollesen (S) og Claus Wistoft (V).

"Vi mener ikke, at vi kan sænke skatten på et tidspunkt, hvor det meget handler om at få genopbygget vores kassebeholdning, men det er som om, at vores argumenter preller af i den borgerlige side. Vi ved i øvrigt heller ikke, om vi får lov til at sænke skatten," siger Ole Bollesen.

"En socialdemokratisk regering har leveret et meget favorabelt tilbud til de kommuner, der vil sænke skatten. Et tilbud, som er meget bedre end det, som den tidligere regering diskede op med. Vi forstår ikke, at Socialdemokratiet og venstrefløjen ikke vil være med til at sænke kommuneskatten fra de nuværende 25,9 procent til 25,7 procent. Det vil være til klar fordel for Syddjurs Kommunes borgere," siger modsat Claus Wistoft.

"Regeringens oplæg er så gunstigt, at det ikke vil påvirke kommunens likviditet negativt, tværtimod, fordi en skattesænkning vil øge aktiviteten lokalt og medføre flere penge i kommunekassen ad den vej. Vi har endog tilbudt Socialdemokratiet og de øvrige modstandere af en skattesænkning, at vi i budgetbemærkningerne får indføjet en passus om, at vi om fem år er med på at hæve skatten igen, hvis det skulle vise sig nødvendigt, når de gunstige økonomiske vilkår fra staten ophører efter fire år," tilføjer Venstres gruppeformand.

Man må formode, at der er et flertal i byrådet på 17 bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti, som ikke køber skatte-argumenterne fra Venstre, Konservative og velsagtens også Radikale Venstre.

Råderum

Ifølge borgmester Ole Bollesen var budgetseminaret primært en teknisk gennemgang af de enkelte dele af budgettet suppleret med forhandlinger i plenum og i mindre grupper.

"Det økonomiske råderum vurderer jeg til at være 10 mio. kroner, og så kan jeg sikkert finde 5 mio. kroner mere, men det er i denne størrelsesorden, vi taler om," siger Ole Bollesen.

Borgmesteren vurderer, at der er enighed om, at det er indenfor områderne ældre, skoler og trafik, der er ønsker om forbedringer af de eksisterende budgetter.

Claus Wistoft ser et økonomisk råderum på cirka 40 mio. kroner, men erkender, at det realistisk bedømt nok ligger tæt på de 20 mio. kroner.

I direktionens budgetoplæg opereres med et økonomisk overskud på 40 mio. kroner i Budget 2021, heraf foreslås de 30 mio. kroner brugt til at polstre kassebeholdningen. Bollesen og Wistofts udmeldinger er således ikke forskellige.

"Jeg mener, at der er ønsker fra partierne på 20 mio. kroner," siger Claus Wistoft, der kun deltog på budgetseminarets første dag.

Han siger dog, og heri er hans partifælle Christoffer Pedersen, som sammen med Wistoft repræsenterer Venstre i Økonomiudvalget, enig:

"Jeg har svært ved at se, at vi ikke laver et bredt budgetforlig denne gang."

Christoffer Pedersen supplerer: "Min fornemmelse er, at der konsensus i byrådet om det meste, også i forhold til at fjerne nogle af de tidsler fra det genåbnede Budget 2020, som vi vedtog i april i år. Det allerbedste for arbejdsklimaet i byrådet er da et budget, som hovedparten kan bakke op om. Vi har tidligere i denne periode set det modsatte, og det har ikke været godt for samarbejdet."

Ved onsdagens forhandlinger deltager samtlige gruppeformænd plus borgmester. De store partier, Socialdemokratiet, Venstre, SF og Dansk Folkeparti stiller med to mand, er det aftalt.

FAKTA

Der er i aftalen i år mellem Staten (Mette Frederiksen regeringen) og kommunernes forhandlere (KL = Kommunernes Landsforening) givet kommunerne mulighed for i følgende specifikke situationer at hæve eller sænke skatten:

  • Kommuner, der har tabt på udligningsreformen, har mulighed for at øge udskrivningsprocenten i 2021 og efterfølgende år op til det indfasede tab
  • Kommuner med høj udskrivningsprocent (dvs. over 26,3 procent) kan sænke denne med fuldt og permanent tilskud
  • Der kan ansøges om tilskud til at nedsætte skatten i 2021
  • Tilskuddet udfases over fem år og udgør 90 pct. af indtægtstabet de første to budgetår, herefter 85 pct., 80 pct. og 75 pct. de efterfølgende år. Dette er inden for en samlet pulje på ca. 50 mio. kr.
  • Ved overtegning prioriteres kommuner med høj skatteprocent. Hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét mere end det ovenfor tilladte, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen
  • Den enkelte kommune, der vælger at sætte skatten op uden at der samlet set er andre, der vælger at sætte skatten tilsvarende ned vil blive ramt af en økonomisk sanktion, som I de foregående år
  • Det er altså alene Social- og Indenrigsministeriet, der afgør, hvor meget kommunerne må hæve skatten, og hvor meget andre tilsvarende kan få i tilskud til skattelettelser
  • I mange tilfælde vil et byråds planer om at hæve eller sænke skatten blive afgjort af byrådskolleger i en helt anden del af landet

Publiceret 13 September 2020 14:30