Debat: Anderledes tænkning nødvendig i Little Apple

Niels Skouby, Nørrebakke 21, 8400 Ebeltoft:

"Naturen og bæredygtig livsstil er det mest hippe lige nu. Hvorfor benytter ingen sig af denne stærke trend?

Det kan kun være, fordi de lokale har en snæver horisont, tænker for traditionelt omkring, hvad udvikling og væskst handler om.

Hvis Little Apple blev et arnested/epicenter for alternative metoder og livsstil, ville det ikke bare kunne tiltrække en anden type besøgende uden for den normale feriesæson, det ville også kunne lokke opfindsomme unge til at ville bo der. Ligesom da surferne fra de store byer flyttede til Klitmøller for at bo midt i Cold Hawai.

Der er så mange muligheder i Ebeltofts fine omgivelser; sejlerskole, højskole med kurser i økologisk produktion, naturkendskab, overlevelse i naturen, jagt og fiskeri, ridning, arkitekturhistorie og bygningsrestaurering, alternative byggematerialer og metoder - bare for at nævne de mest indlysende.

Hvis Ebeltoft ikke får en omfartsvej, og færgeforbindelsen ophører, vil folk komme til Ebeltoft, UDELUKKENDE, fordi de VIL til Ebeltoft. Det behøver ikke at være et minus. Fyn er blevet et gennemfartsland på grund af E20 og har meget lidt glæde eller afkast af de mange trafikanter - de stopper ikke, de forurener bare - sådan er det vel også med hovedparten af færgetrækket, som nu dårlig nok findes - eller?

Det behøver ikke at være et minus at leve af besøgende, man skal bare sørge for de bliver lidt længere - både hver især og sæsonmæssigt - som Fakta siger. Overnattende turister bruger rigtig mange penge i en by/lokalitet. Der er muligvis ikke så meget gang i butikkerne om vinteren, men de fastboende har alligevel et langt større butiks-, restaurant- og kulturudbud end i en tilsvarende by, hvor der ikke kommer mange turister, fordi disse tilbud godt kan overleve på sommerindtægten. Der er f.eks. vildt mange fødevare- og tøjbutikker i Skagen, mange flere end de lokale kunne holde liv i alene. Det er ikke noget minus for lokale beboere, som kan lide at shoppe. Selvfølgelig er der stille om vinteren - men det nyder Skawboerne faktisk, for hvem kan holde det turistkaos ud hele året?

Vandet finder altid en vej - mennesker kan det samme, hvis de tænker forbi forhindringerne. Man har da hørt om hærførere, som ikke brugte uger og måneder på at indtage en befæstet borg, men efterlod en lille del af styrken, så de ikke blev faldet i ryggen og drog videre for at erobre andre områder med resten af styrkerne.

En færgeforbindelse til Sjælland er én mulighed, en omfarts-/forsyningsvej til Østebeltoft, altså bag om byen er en anden mulighed. Efterlad dem på pause, som noget, der driftmæssigt arbejdes på - hvordan ved jeg ikke, for Ebeltoft har reelt ingen indflydelse eller penge til at realisere nogen af delene.¨

Den 3. mulighed burde være: Hvad gør vi, hvis de 2 andre muligheder aldrig bliver realiseret? Lægger vi os ned og dør strådøden?

Eller - kan den situation faktisk udnyttes?

Byrødderne må godt se på klimahåndtering i Middelfart, selv om overfladevand ikke virker som det helt store problem i en by som Ebeltoft, der skråner så stejlt ned mod havet - vand løber jo helst nedad.

I virkeligheden burde de besøge den geniale hollandske borgmester på Samsø, som har samlet en notorisk splittet øbefolkning om en fælles vision - vi bliver et energineutralt samfund - og inden længe også økologisk. Ingen er blevet tvunget, men alle aktører er blevet overbevist. Samsø får besøg af ledere fra hele verden og sælger sin vision og sin know-how - derfor er det en ø, der kan overleve. Fordi man ikke har lagt sig fast på de traditionelle forestillinger om, hvordan man skaber vækst og god økonomi. De er gået nye veje - og ellers ville Samsø da også i den grad være sandet til. Når der kommer - og det gør der - en lille hurtigfærge mellem Århus Havn og Samsø, vil de også få nye unge tilflyttere - de unge veluddannede, som vil noget helt andet end en amerikaniseret livsstil og som er landets næste generation af ledere. De vil også komme til Ebeltoft, 'Grobund' viser allerede vejen.

Man skal altid have en plan B, C, og D - også mens man stadig filer løs på plan A. Det er ret usandsynligt, at der kommer en omlægning af amtsvej nr. 21, der ganske vist på det nærmeste ender blindt i Ebeltoft, - så tænk ud af boksen."

Publiceret 13 September 2020 10:45