Modelfoto

Modelfoto

Byggesager: Syddjurs på speed

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS For at sætte fart på sagsbehandlingen af byggesager, har Syddjurs Kommune med virkning fra 1. september 2020 indført "straks-behandling" inden for 15 arbejdsdage, for fuldt oplyste sager af simple private byggeansøgninger omhandlende garager, udhuse, drivhuse og lignede, samt nye enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger hertil.

"Straks behandling" forudsætter, at følgende er overholdt:

  • Sagen er fuldt oplyst med al relevant dokumentation.
  • Byggeretten kapitel 8 i Bygningsreglementet 2018 er overholdt.
  • Relevante lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste deklarationer er overholdt.
  • Ansøgningen forudsætter ikke godkendelse efter anden lovgivning - for eksempel landzonetilladelse.

Hvis ansøgningen ikke holder sig inden for ovenstående, behandles den på almindelig vis med en forventelig gennemsnitlig sagsbehandlingstid på lige nu 12-14 uger.

Publiceret 20 September 2020 11:45