Råstofplanen fastlægger, hvor der i Region Midtjylland kan gives tilladelse til at indvinde de naturgivne råstoffer i regionen – dvs. sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk. Her er det Stjær Grusgrav. Pressefoto

Råstofplanen fastlægger, hvor der i Region Midtjylland kan gives tilladelse til at indvinde de naturgivne råstoffer i regionen – dvs. sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk. Her er det Stjær Grusgrav. Pressefoto

Stor interesse for placering af råstofgrave

Region Midtjylland har modtaget omkring 300 høringssvar til udkastet til den kommende råstofplan

natur Region Midtjyllands kommende råstofplan har netop været i høring, og der har været stor interesse fra både borgere, kommuner, virksomheder og organisationer.

"Råstofgravning kan medføre gener for et lokalområde, og jeg er glad for, at mange har benyttet muligheden for at deltage i processen. Både i form af høringssvar og i form af andre lokale initiativer, borgermøder og andet. Vi ønsker, at råstofgravning har så få negative konsekvenser som muligt, og de mennesker, der bor tæt på råstofgraveområderne, kan jo pege på muligheder, vi måske ikke ellers var opmærksomme på," siger formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

De kommende måneder gennemgår regionens råstoffolk de indkomne høringssvar. De bliver alle offentliggjort i løbet af efteråret. Herefter kommer der en politisk behandling frem mod endelig godkendelse af råstofplanen i løbet af første halvår af 2021.

Minimere gener

Mange borgere er optaget af afstand fra råstofgraven og til naboer, mulighed for støjdæmpning og mulighed for alternative tilkørselsveje. Udvalget for Regional Udvikling vil arbejde for at minimere gener mest muligt for naboer til råstofgrave.

"Jeg vil meget gerne være med til at udfordre rammerne, så vi bedst muligt kommer de forskellige interesser i møde. Samtidigt er det vigtig at understrege, at vi jo som samfund skal bruge råstoffer, og de er altså nu engang placeret, hvor de blev lagt i istiden," siger Jørgen Nørby (V).

Sidste år havde offentligheden også mulighed for at komme med input til Råstofplan 2020 i en såkaldt "idéfase". Der kom cirka 100 input fra borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder. Disse er indarbejdet i det nuværende forslag. I juni inviterede regionen til fire virtuelle borgermøder forud for selve høringsfasen, der nu er afsluttet. Derudover har både politikere og fagfolk fra regionen i løbet af høringsperioden deltaget i lokale borgermøder.

"Der er mange interesser på spil på råstofområdet, og derfor er inddragelse vigtig. Som samfund har vi brug for råstoffer, men vi skal ikke grave mere end nødvendigt. Derfor arbejder regionen også med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for helt overordnet at nedbringe forbruget af råstoffer og for at minimere transporten af råstoffer, ved at sikre geografisk spredning af graveområderne," siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

mj

Publiceret 21 September 2020 17:30