Ansøger om privat skovbegravelsesplads tæt på Rugaard Gods

Ønske om at etablere en privat skovbegravelsesplads i skov nord for Rugaard Gods

Af
Anette Bonde

natur Udvalget for natur, teknik og miljø sagde ved sit seneste møde ja til, at Syddjurs Kommune i samarbejde med Esben Mikael Iversen, Frydensbjerg Skov, arbejder videre med etablering af skovbegravelsesplads i ejerens skov.

Et sted for alle

Esben Mikael Iversen ønsker at etablere en privat urne-skovbegravelsesplads i en del af sin skov umiddelbart nord/øst for Rugård Gods. Ideen med skovbegravelsespladsen, udover at ejerens egen urne skal nedsættes, er, at alle uanset, religion, køn, seksuel observans kan ligge begravet side om side.

"Hvis man kan ligge fjender og venner imellem hinanden, muslimer og kristne, vegetarer og veganere er det jo eksemplarisk og uden hverken kors eller halvmåner."

Et andet af motiverne for etableringen er, at mennesker som er meget naturinteresserede kan benytte skovbegravelsespladsen, som et ønsket begravelsessted.

"Det er dyrt med en gravplads, og samtidig kan jeg også lide tanken om naturens kredsløb."

Urørt skov

Esben Mikael Iversen fortæller, at ideen opstod, da hans forældres gravsted skulle fornys. Det affødte tanken, at han selv ville begraves i egen skov og han begyndte at sætte sig ind i love og regler og besøgte blandt andet en skovbegravelsesplads i Silkeborg.

Det er endvidere hans tanke, at begravelsespladsen skal fremstå som en skovbund. Det vil ikke være tilladt at opsætte gravsten eller mindeplader. Det skal heller ikke være muligt at plante blomster eller markere med religiøse markeringer. For de efterladte bliver der udstedt et dokument med GPS koordinater for urnens placering.

Stedet er i Esben Mikael Iversens øjne meget velegnet.

"Det er alle tiders. Det er et område tæt ved vandet og i forbindelse med Rugaard Gods i et hjørne af skoven."

Hvis alle instanser siger ja til ansøgningen, vil Esben Mikael Iversen alliere sig med en forening for skovbegravelsespladser, der skal tage sig af det praktiske.

Opbakning fra udvalget

Kim Lykke Jensen, formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, bakker fuldt op om planerne.

"Det er et rigtig fint initiativ, som vi selvfølgelig skal støtte op om. Dejligt at der også er plads til begravelser uden for folkekirkens regi."

Matriklen er i dag tinglyst som fredskov.

Der er ikke etableret lignende begravelsespladser i Syddjurs Kommune.

Lovgivningen på området siger i øvrigt, at det kun er folkekirken og kommunerne, som kan oprette en begravelsesplads, og det kan kun ske efter godkendelse fra Kirkeministeriet. Kirkeministeriet skal godkende alle begravelsespladser og vedtægter. E

n anden betingelse er, at kommunen skal eje eller have råderet over det areal, der skal anvendes til skovbegravelsesplads. Kravet om rådighed over skovbegravelsesarealet kan løses ved, at kommunen og ejeren indgår en forpagtningsaftale på arealet.

Kirkeministeriet skal godkende vedtægter, forpagtnings- og driftsaftalerne. Endelig forudsætter etablering af en skovbegravelsesplads en landzonetilladelse, da der er tale om ændret anvendelse af arealet.

Publiceret 23 September 2020 00:00