Byggeelementerne til bygningen, der får et grundareal i to etager på i alt 872 kvadratmeter, står i øjeblikket i et hjørne af skolens sportsplads. Privat foto.

Byggeelementerne til bygningen, der får et grundareal i to etager på i alt 872 kvadratmeter, står i øjeblikket i et hjørne af skolens sportsplads. Privat foto.

Nye faglokaler på vej på Ryomgaard Realskole

De praktisk-musiske fag samt SFO kommer i eget hus på Ryomgaard Realskole

Af
Anette Bonde

RYOMGÅRD Nogle gedigne byggeelementer er ankommet til sportspladsen Ryomgaard Realskole. Snart får skolen faciliteter til en række praktisk-musiske fag og til nye rammer for SFO. Elementerne samles snarest muligt til en stor bygning med 872 kvadratmeter fordelt på to etager.

"Skolen har ønsket sig disse lokaler i mange år, og vi kan nu realisere en drøm om nye faglokaler til håndværk og design, billedkunst, hjemkundskab og en ny SFO-ramme. Det bliver fire multifunktionelle faglokaler, og vi får nu bedre mulighed for at sammenkøre fag," fortæller skoleleder Janus Laier.

Læring på tværs

I øjeblikket lejer skolen lokaler andre steder, det vil sige på Kolind Centralskole og på Marienhoffskolen. Med den nye bygning slipper elever og lærere nu for en del transporttid, hvilket er kærkomment. Men der er mange andre fordele, blandt andet læring på tværs af fagene, både de praktisk-musiske og de boglige, og at fagene vil kunne have deres egne lokaler uden at skulle indrette sig efter anden undervisning, forklarer Jonas Laier.

"Vi er rigtig glad for at få mulighed for at arbejde endnu mere struktureret med de praktisk/musiske fag og folde dem ud til gavn for børn og forældre. Det giver større mulighed for at arbejde på tværs med fagene i eget hus. Rent praktisk betyder det også, at man vil kunne have sit eget lokale til værksted, der så kan blive stående fra uge til uge i stedet for at rydde det så det er klar til næste klasse. Og det sparer transporttid for elever og lærere."

Udearealer til alt muligt

Udearealerne rundt om de den nye bygning vil blive indrettet, så de understøtter faglokalerne. Jonas Laier nævner eksempelvis en esse til værkstederne og en multibane til SFO'en, men der kan tænkes mange andre ting ind i arealerne, siger han. De vil i øvrigt også blive brugt til forskellige arrangementer og til ferniseringer af elevernes værker.

"Så værkerne bliver lettere at se for forældrene og andre interesserede."

Fakta

Ryomgaard Realskole

  • Ryomgaard Realskole har cirka 330 elever og 30 børnehavebørn.
  • Børnehaven startede fra årsskiftet, hvor det hidtil havde været førskolebørnehave for den årgang, der stod for at skulle starte i skole. Nu tager man imod børn fra 2,9 år og op til skolealderen.

Publiceret 23 September 2020 15:00