En af projektets aktive kræfter, Lars Bonde, ved siden af skiltet i Byparken i Rønde. Pressefoto

En af projektets aktive kræfter, Lars Bonde, ved siden af skiltet i Byparken i Rønde. Pressefoto

Ombygning af Rønde Bypark er gået i gang

Hør mere om projektet 'Vi bygger for dig' torsdag 24. september

Byggeri 'Vi bygger for dig' er overskriften på arbejdet med ombygning af Rønde Bypark, der bliver præsenteret torsdag 24. september kl. 19 i Rønde Idrætscenter.

Projektet har været tre år undervejs. Der blev ret hurtigt etableret en arbejdsgruppe ud fra det udkast, som de to initiativtagere, Erling Mikkelsen og Carsten Skivild, havde udarbejdet. Ideen var at få opgraderet Rønde Bypark til, at den igen kunne bruges som en Bypark af folk i alle aldre.

Parken er for alle

Det blev et forslag med ca. 10 forskellige elementer, der kan placeres i Parken. Det er elementer lige fra legeplads og madpakkehus til små mødesteder. Parken er for alle, handicappede, børn, unge, voksne og ældre og samtidig med respekt for alle i området. Derfor ønsker arbejdsgruppen også et klart reglement for parken, hvor der er plads til alle.

Et af de største ønsker, der har været, er at lave en 1000 meter gå- og løbesti rundt i parken, som kan bruges af dem, der på den ene eller anden måde ønsker motion. Øst-vest bliver det samtidig en kombineret gå, løbe og cykelsti, der giver de cyklende mulighed for at komme denne vej fra Århus til Mols. De vil så her i Parken kunne gøre et lille ophold samt køre op til Røndes handelsgade for at gøre deres indkøb.

"Syddjurs Spildevand er lige nu i gang med at udvide den sø, der ligger mod vest i parken, med ca. 40 procent. Det gør de, for at det fremtidigt er muligt at tage imod fremtiden skybrud og overfladevand, når separeringen af regnvand og spildevand bliver lavet i Rønde Midtby. Regnvandssøen i Byparken forventer de at være færdig med i januar til næste år," fortæller Carsten Skivild i en pressemeddelelse.

HedeDanmark vandt entreprisen på etablering af Rønde Bypark, som Syddjurs Kommune havde udformet sammen med et Landskabsarkitektfirmaet Wad.

De er i gang med at etablere det nye indgangsparti fra Kaløtorvet samt stien ned mod parken.

I det nye år skal parken drænes for vand, hvor der i dag er meget sumpet. Der bliver lavet en ca. 140 meter lang klimabænk ved den kommende sti i den nordlige del af parken. Det vil samtidig betyde, at der ikke vil komme vand ind til de parcelhuse, der ligger lige nord for parken.

"Alle de grundlæggende ting, der laves i Byparken betaler Syddjurs kommune, mens de spændende elementer, der efterfølgende gerne skulle komme i Byparken, skal der samles midler ind til. Det vil være gennem byens borgere, virksomheder, puljer hvor der kan søges - ja vi skal også ud og søge forskellige fonde om midler," fortæller initiativtager Erling Mikkelsen.

Legeplads er næsten klar

Legepladsen i starten af byparken er næsten færdig renoveret.

I skoven på venstre side ned mod Byparken har arbejdsgruppen fået bevilliget et beløb, så der kan laves et biodiversitetsområde med krible krable hoteller og små skovstier med infotavler m.m. I øjeblikket arbejdes der også på et projekt med et arkitekttegnet madpakkehus sammen med den lokale tømrer Per Hansen. Til dette projekt håber arbejdsgruppen at have et tilsagn fra en fond inden for kort tid.

"Arbejdsgruppen arbejder på flere elementer, der hører hjemme i en Bypark, men vi har brug for lokal støtte til at kommer i mål med en moderne Bypark med plads til alle mennesker under ordnede forhold," konstaterer Erling Mikkelsen og Carsten Skivild, der håber, at mange vil møde op torsdag, selvom covid-10 hærger.

gs

Publiceret 24 September 2020 16:00