Nimtofte har sine idylliske perler, som her ved Mølledammen. Kommunen og Distriktsrådet snakker oprensning af Mølledammen, men projektet ligger tilsyneladende brak, fordi det skorter på statslig medfinansiering. Foto: Lars Norman Thomsen

Nimtofte har sine idylliske perler, som her ved Mølledammen. Kommunen og Distriktsrådet snakker oprensning af Mølledammen, men projektet ligger tilsyneladende brak, fordi det skorter på statslig medfinansiering. Foto: Lars Norman Thomsen

Vandløbsindsats:

Staten frustrerer kommunerne

Udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF) synes, det er for nemt af miljøminister Lea Wermelin (S) at skose kommunerne for manglende power, når det gælder forbedringen af vandløb

Af
Lars Norman Thomsen

VANDLØB Miljøminister Lea Wermelin (S) er utålmodig med kommunerne. Hun vil have, at det skal gå hurtigere med at få forbedret betingelserne for fisk, smådyr og planter i vandløb.

Vandløbsindsatsen er grundlæggende statens ansvar, mens kommunerne skal stå for den praktiske udførsel.

Ministeren er blevet gram i hu, fordi en aktuel status viser, at restaureringen af vandløbene ude i kommunerne halter og ikke bliver gennemført i tilstrækkelig høj grad.

Projekterne handler om at forbedre miljø og naturforholdene i vandløbene, så de opnår god miljøtilstand. Oftest er der tale om udlægning af gydegrus og fjernelse af spærringer.

Med det nuværende tempo tegner det til, at kun cirka 30 procent af målet i de gældende vandplaner vil blive nået, viser en ny status på indsatsen fra Miljøstyrelsen. Anden vandplanperiode udløber med udgangen af 2021.

Målet i de gældende vandplaner, der løber fra 2015 til 2021, er, at der skal ske en forbedring af tilstanden i 3.600 km vandløb, og der skal fjernes 615 stk. spærringer i vandløbene. Der er afsat 630 millioner kroner til indsatserne, som kommunerne kan søge.

En aktuel status viser, at der kun er gennemført eller givet tilsagn til forbedringer af 480 kilometer vandløb samt fjernelse af 87 spærringer. Og Miljøstyrelsen forventer, at der med den nuværende ansøgningsfrekvens vil blive lavet indsatser for omkring 1.100 kilometer vandløb og fjernet i omegnen af 140 spærringer inden udgang af 2021.

Kommunal frustration

Formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø i Syddjurs, Kim Lykke Jensen (SF), siger, at man ude i kommunerne er frusterede over statens tilgang til vandløbsindsatsen:

"Projekterne i vandplanerne foregår med statslig finansiering. Det er dog et stort problem, at denne ikke er tilstrækkelig – således er flere af vores planlagte projekter, som ikke har fået støtte. Desuden er der en meget rigid og bureaukratisk ansøgningsprocedure, som besværliggør arbejdet."

Han spiller bolden videre ind i mellemrummet til Miljøministeren:

"Det har skabt rigtig megen frustration i mange af landets kommuner. Mange steder er der slet ikke blevet gennemført projekter på baggrund af den manglende statsfinansiering og et unødigt bureaukrati. Det er derfor lidt billigt, at Miljøministeren nu beder kommunerne om at tage sig sammen, når det i virkeligheden er staten selv, som spænder ben for kommunernes initiativer på området."

Mest for pengene

Kim Lykke Jensenforklarer, at forvaltningens tilgang til opgaven med de statslige vandplaner har været at først tage fat i de mest besværlige/teknisk komplicerede projekter i Syddjurs Kommune.

"Der er blevet udført projekter i Marie Magdalene Bæk, Rodskov Bæk, Tillerup Sø og Vallum Sø. Og i øjeblikket bliver der arbejdet på en helhedsorienteret vandplansindsats omkring Kolind, der skal tilgodese den fysiske tilstand i Mårup Å, Frelling Bæk og Bugtrup Bæk – og som samtidig indeholder både et rekreativt sigte og en klimaindsats," fortæller udvalgsformanden.

"Det er i det hele taget den indgangsvinkel, som gennemsyrer hele vores arbejde indenfor natur, miljø og klima: At vi gør den indsats, som tilgodeser flere hensyn på samme tid, så vi mest for pengene."

Egne initiativer

Kim Lykke Jensen nævner, at der er blevet forundersøgt på en række projekter, som af den ene eller anden årsag ikke er blevet til noget. Det gælder for eksempel Mølledammen ved den tidligere mølle i Nimtofte, Mygind Mølle, Nymølle Bæk og Balskov Bæk.

"Kommunen har dog også for eget initiativ og regning lavet tiltag, som ikke er omfattet af vandplanerne, men som giver god biologisk mening - blandt andet udlægning af gydegrus i en række vandløb – eksempelvis Korup Å og Gråske Bæk og en planlagt genslyngning af Hornslet Bæk," fortæller Kim Lykke Jensen.

Udlægning af gydegrus og sten kan genskabe god natur ved vandløbene med et naturligt og varieret liv af fisk, lampretter, smådyr og vandplanter.

Publiceret 24 September 2020 22:00