Syddjurs Kommune laver sorggruppe for voksne sammen med Folkekirken

Gratis at deltage, når gruppen er klar på "Solbakken" i Ebeltoft 8. oktober

Af
John Pedersen

SYDDJURS Individuelle samtaler med efterlevende kan være gode, da det enkelte menneske og dets tanker og følelser kommer i centrum. Men der kan også være gode grunde til at vælge et forløb i en sorggruppe, da det rummer en række faktorer, som er hjælpsomme.

Det forklarer Kathrine Eie Friggaard, der er netværkskoordinator i Syddjurs Kommune, og involveret i etablering af en sorggruppe for voksne.

Den nye sorggruppe for voksne i Syddjurs Kommune etableres i samarbejde med Folkekirkens sorggruppe. Foto: Syddjurs Kommune

Den nye sorggruppe for voksne i Syddjurs Kommune etableres i samarbejde med Folkekirkens sorggruppe. Foto: Syddjurs Kommune

Et nyt samarbejde vil være på banen 9. oktober i samspil med Folkekirkens sorggruppeforløb.

Mødes otte gange

Sorggruppen får til huse på 'Solbakken' på adressen Nørreport 18 i Ebeltoft.

Det er planen, at sorggruppen skal mødes otte gange frem til 8. januar. Deltagerantallet bliver otte, og det bliver gratis.

Sorggruppen kan være med til at fremme håb. Når gruppemedlemmer oplever, at andre deltagere har udviklet sig, styrker det troen på egne muligheder for udvikling.

Motivationen til at turde afprøve nye muligheder og vove at gøre noget nyt, styrkes af det fællesskab, gruppen repræsenterer.

Står ikke alene

Kathrine Eie Frigaard lægger vægt på, at man i sorggruppen kan dele sine tanker, følelser og problemer med andre og opleve, at man ikke står alene, når man hører, at de andre i gruppen er i en tilsvarende situation.

"Ved at deltage i en sorggruppe, kan man opleve et tilhørsforhold og et sammenhold, hvor man skaber et trygt rum og støtter hinanden, På den måde bliver gruppen et fællesskab, hvor det er vigtigt at være med og man føler sig accepteret".

Om det man har til fælles i sorggruppen, har en deltager sagt; "Vi er meget forskellige i gruppen. Det er vi. Men de har jo prøvet det samme, som jeg har. At miste".

Ældre der har mistet

Netværkskoordinator Kathrine Eie Frigaard oplyser, at alle kommuner har en forpligtelse til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 år, der er i en særlig vanskelig livssituation. Det gælder for eksempel ældre, der har mistet en ægtefælle.

Man er velkommen til at ringe og høre nærmere om både sorggruppen og forebyggende hjemmebesøg ved at kontakte netværkskoordinatoren i Syddjurs Kommune.

Publiceret 25 September 2020 10:30