Budget 2021: Ja fra ministeren til skattesænkning i Syddjurs - nej fra et byrådsflertal

Der bliver heller ikke i denne omgang pillet ved skatten i Syddjurs, selv om Social- og Indenrigsministeriet fredag gav carte blanche til en skattelettelse på 0,17 procent point

Af
Lars Norman Thomsen

Syddjurs Kommune var med i den pulje af 21 kommuner landet over som Social- og Indenrigsministeriet fredag nikkede ja til, at de kunne sænke kommuneskatten.

Det sagde et byrådsflertal - S, SF, Enhedslisten og Alternativet - på 14 fra starten af budgetforhandlingerne bastant nej til, og derfor bliver kommuneskatten på de velkendte 25,9 procent - også i 2021.

Samme fire partier underskrev fredag aften et forlig for kommunens Budget 2021.

12 kommuner med en skatteprocent over 26,3, heriblandt Norddjurs, fik helt efter bogen alle lov til som ønsket at sætte skatten ned til de 26,3 procent på statens regning.

Topscoreren er Langeland, der får støtte til at sænke skatten med hele 1,50 procent.

Det koster statskassen årligt 259 mio. kroner

Tre af de 12 kommuner med skatteprocenter på over 26,3 procent har også søgt om tilskud - det gælder Norddjurs - til yderligere nedsættelser fra ordningen med midlertidigt tilskud. Derudover har 11 andre, heriblandt Syddjurs, kommuner ansøgt om det midlertidige tilskud til skattenedsættelser.

Sammenlagt var der plads til skattenedsættelser på 430 mio. kroner.

Skattenedsættelse på 0,17

Syddjurs var stillet et midlertidigt tilskud på årlige 11,3 mio. kroner de næste fem år i udsigt og en skattenedsættelse på 0,17 procent point - fra 25,9 procent til 25,73 procent.

Tilskuddet på de årlige 11,3 mio. kroner udfases over de fem år og udgør 90 procent af indtægtstabet de første to budgetår, herefter 85 procent, 80 procent og 75 procent de efterfølgende år. Sammenlagt 16 procent over fem år ville skulle betales af kommunekassen.

I Syddjurs er tommelfingerreglen, at en ændring på 0,1 i den kommunale skatteprocent udgør en indtægtsændring for kommunen på cirka 7 mio. kroner

Regnestykket over fem år, ville - alt andet lige - have set således ud i runde tal, hvis et byrådsflertal havde bidt til bollen og valgt at tage imod tilbuddet fra Social- og Indenrigsministeriet:

  • Samlet tilskud fra staten: 11,3 mio. kroner x 5 år = 56.5 mio. kroner (84 pct. af indtægtstabet som følge af skattenedsættelsen hos Syddjurs Kommune betales af staten)
  • Syddjurs Kommunes andel: 56,5 mio. kroner * 16 procent = 9,04 mio kroner (16 procent af indtægtstabet hos Syddjurs Kommune som følge af skattenedsættelsen koster det i kommunekassen).
  • Summa summarum: Prisen for Syddjurs borgerne ved at få en samlet lettelse af kommuneskatten i samme periode på godt 56 mio. kroner ville have lydt på godt 9 mio. kroner.

FAKTA

• Med udligningsreformen er der indført to tilskudsordninger, der skal understøtte nedsættelser af den kommunale indkomstskat

• Med den ene ordning kan kommuner med en skatteprocent på over 26,3 pct. permanent få dækket det fulde provenutab ved en skattenedsættelse ned til 26,3 pct.

• Med den anden ordning kan kommuner komme i betragtning til et midlertidigt tilskud, som i 2021 udgør 90 pct. af provenutabet ved en skattenedsættelse og udfases over perioden 2021-2025

• Tre af de 12 kommuner med skatteprocenter på over 26,3 pct. har også søgt om tilskud til yderligere nedsættelser fra ordningen med midlertidigt tilskud. Derudover har 11 andre kommuner ansøgt om det midlertidige tilskud til skattenedsættelser

• Rammen for skattenedsættelser med tilskud kan samlet set ikke overstige den efter ansøgning tildelte ramme til skatteforhøjelser på 430 mio. kr. for 2021

Publiceret 26 September 2020 06:00