Biolog Frederik Møller og Uffe Rasmussen med fotoapparat, Den Danske Naturfond, og Thomas Stampe Petersen, Nationalpark Mols Bjerge. Pressefoto

Biolog Frederik Møller og Uffe Rasmussen med fotoapparat, Den Danske Naturfond, og Thomas Stampe Petersen, Nationalpark Mols Bjerge. Pressefoto

Naturfond og Nationalpark går forrest

Åben Vandring på Naturfondens nyerhvervede arealer ved Agri

Vandring Den danske natur er under pres. Mere end 2000 arter er i fare for at forsvinde. Der mangler levesteder til alle de mange sjældne dyr og planter, der lever i vores natur.

Med det nylige køb af 47 hektar særlig og sjælden natur i Nationalpark Mols Bjerge har Den Danske Naturfond sikret, at endnu en del af smukke Mols Bjerges sjældne og særlige natur for altid er bedre beskyttet.

På den baggrund indbyder Naturfonden og Nationalparken alle interesserede til Åben Vandring på arealerne torsdag 1. oktober kl. 15.30 med start fra p-pladsen ved Agri Bavnehøj, 8420 Knebel.

Går med panoramaudsigt

Agri-arealerne har tidligere hørt til Agri Kirke, men har været bortforpagtet. Med Naturfondens opkøb vil arealerne blive åbnet for offentligheden, så vi alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser.

Efter gåturen serveres en forfriskning og mulighed for at stille spørgsmål om Mols Bjerges natur og biodiversitet, selve arealet, og hvordan man kan udvikle naturen.

Nationalparken har efter Naturfondens opkøb gennemført en botanisk kortlægning i området, og de undersøgelser bekræfter, at her allerede i dag er særlig natur, men desuden et stort potentiale for at udvikle endnu mere og bedre natur i området. På det sydlige areal har Nationalparken eksempelvis registreret en hidtil uopdaget bestand af den sjældne plante opret kobjælde. Her er også sandede marker, der har stort potentiale i forhold til vild natur og biodiversitet.

På vandringen kan du høre om, hvordan Den Danske Naturfonds arbejde med naturbeskyttelse, og hvordan samarbejdet med Nationalpark Mols Bjerge fungerer.

gs

Publiceret 26 September 2020 22:30