Lamp consisting of apps icons, phone and laptop. The concept of software

Lamp consisting of apps icons, phone and laptop. The concept of software

Djursland kaster sig over bredbåndspuljen

Stor interesse for bredbåndspuljen på Djursland, hvor 35 lokalområder og projekter vil søge bredbåndspuljen 2020

internet En masse frivillige borgere på Djursland kæmper for udbredelse af hurtigt internet. 35 nye lokalområder og landsbyer på Jyllands næse har således frem til deadline den 21. september annonceret, at de vil søge bredbåndspuljen 2020. Projekterne venter nu på, om tele- og forsyningsselskaber vil være deres projektpartnere, således at projekterne kan ansøge Energistyrelsen senest den 26. oktober for at få adgang til bredbånd med høj hastighed.

Der er i Danmark samlet set annonceret 482 projekter, hvilket er tre gange så mange som sidste år.

Syddjurs og Norddjurs Kommuner har bidraget med rådgivning og støtte til de lokale ansøgningsprojekter. Borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune og borgmester Ole Bollesen fra Syddjurs Kommune er håbefulde på borgernes og virksomhedernes vegne og krydser fingre for, at det bliver endnu et skridt på vejen i at få dækket hele Djursland med en god digital infrastruktur. Listen over bevilgede projekter offentliggøres i slutningen af december 2020.

Da bredbåndspuljen under Energistyrelsen sidste år offentliggjorde fordelingen af midler fra 2019-puljen, satte Djursland sig på hele 10,8 mio. kr. ud af årets samlede pulje på 102 mio. kr. Midlerne gik dengang til 14 landområder og landsbyer, i alt over 500 adresser, der nu er i gang med at etablere lynhurtigt bredbånd i områder, hvor det ellers ikke var tilgængeligt.

Regeringen besluttede i 2020 at bevillige 100 mio. kr. til en bredbåndspulje, hvilket åbnede for nye projekter på Djursland. Projektansøgningerne har, som i de andre år, været drevet af lokale ildsjæle, der har modtaget støtte og rådgivning fra en projektmedarbejder ansat i begge kommuner. En af metoderne har været intense workshopdage, der har budt på konkret sparring og assistance til udarbejdelsen af projektansøgningerne.

Bredbåndspuljens 100 millioner kroner, der skal sikre bedre internetadgang i Danmarks yderområder, er pt. ikke at finde i regeringens finanslovsforslag for 2021. Det har bl.a. Landdistrikternes Fællesråd kaldt en ”katastrofe”, og flere partier arbejder på at sikre bredbåndspuljen. Sidste år var bredbåndspuljen heller ikke med i det oprindelige forslag, men endte alligevel med at komme med.

gs

Publiceret 04 October 2020 09:51