Partierne bag budgetforliget (fra v.): Mette Foged, Michael Stegger, Jesper Yde Knudsen, borgmester Ole Bollesen, Kirstine Bille, Kim Lykke Jensen og Christian Haubuf. Pressefoto

Partierne bag budgetforliget (fra v.): Mette Foged, Michael Stegger, Jesper Yde Knudsen, borgmester Ole Bollesen, Kirstine Bille, Kim Lykke Jensen og Christian Haubuf. Pressefoto

Budget 2021:

Partiernes fingeraftryk

Få her en forklaring på, hvordan de enkelte partier har sat hver sit præg på næste års kommunale budget

Af
Lars Norman Thomsen

BUDGET 2021 Selv om næste års kommunale budget kun har 14 mandater (S, SF, Enhedslisten, Alternativet) bag sig, er det ikke et udtryk for, at de øvrige 13 mandater (V, K, Radikale, DF, og Løsgængerpartiet) i Syddjurs Byråd ikke kan se deres fingeraftryk i Budget 2021.

Lokalavisen har spurgt partiernes gruppeformænd:

- Fremhæv tre steder, hvor dit parti kan se sine klare og tydelige fingeraftryk i det vedtagne budget?

Michael Stegger Jensen er tilfreds med, at der er blevet sat flere penge af til trafiksikkerhed, da det har været et stort fokus for partiet. (S)

Michael Stegger Jensen er tilfreds med, at der er blevet sat flere penge af til trafiksikkerhed, da det har været et stort fokus for partiet. (S)

Michael Stegger Jensen (S):

 • Socialdemokratiet havde fokus på ældreområdet, der er blevet tilført et stort og mærkbart løft
 • Dagtilbud og skoler får tilført flere penge glæder os også, især at det gælder for alle skoler
 • Vi er tilfredse med, at der er sat flere penge af til trafiksikkerhed, da det også var et område, vi havde stort fokus på før forhandlingerne, og det er noget der vil gavne bredt i hele kommunen

Kirstine Bille (SF) og Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten)

Kirstine Bille (SF) og Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten)

Kirstine Bille (SF):

 • SFs aftryk er mange men heldigvis i enighed med stort set alle partier. Men særligt vil jeg nævne flytningen af startalderen for børnehavebørn til tre år (fra de nuværende 2,9 år, red.). Det foreslog vi allerede sidste år, men det var der ikke råd til den gang
 • Vi har også arbejdet for tilbagerulning af besparelserne på naturpulje og pulje til naturgenopretning
 • Og den ny pulje til kultur på recept er også et SF aftryk

Claus Wistoft (V)

Claus Wistoft (V)

Claus Wistoft (V):

 • Styrkelse af Børne- og ungeområdet, sundhed- og ældre og en pulje til opfølgning på Bæredyghedsudvalgets anbefalinger arbejdede vi for så længe vi var med, men er stadig af den mening at der var plads til mere

Løsgænger Michael Mikkelsen

Løsgænger Michael Mikkelsen

Michael Mikkelsen (Løsgængerpartiet):

 • Løsgængerpartiet havde på ældreområdet fremført ønsket om væsentlig flere midler til forbedring af forholdene, jeg er dog bare af den overbevisning, at det for nuværende slet ikke er nok og jeg ville have prioriteret dette område højere end budgetpartierne har gjort. Kommunen ligger langt under gennemsnittet i prioritering af ældreområdet i forhold til sammenligningskommunerne, dette hul lappes der på, men blødningen på området skal standses i de kommende budgetter
 • Der er givet øgede bevillinger til folkeskolerne og prioriteringen af de større skoler er også med, hvilket jeg støttede i forhandlingerne
 • Der er fremrykket en del anlægsprojekter, og borgerne vil derfor se nye kommunale byggerier tage form

Laila Sortland

Laila Sortland

Laila Sortland (Dansk Folkeparti):

 • Ungdomsskolen, tøjvask hos ældre og musikprojektet i Kafé Kolind var for os vigtige tiltag, og vi bød som de eneste ind med en udvidelsesblok på musikprojektet. Vi er naturligvis glade for, at vi fik netop dette med alligevel på trods af den massive modstand fra udvalgsformand Jan Fischer (S)
 • Alt i alt, desværre kun se et lille aftryk, da de ønsker, vi havde, ikke kunne opfyldes

Jan Kjær Madsen

Jan Kjær Madsen

Jan Kjær Madsen (Radikale Venstre):

 • Anlæg, skoler og institutioner. Lidt på børn og unge - men ikke nok. Grøn omstilling og natur, men heller ikke nok. Trafiksikkerhed og infrastruktur.

Mette Foged (Alternativet)

Mette Foged (Alternativet)

Mette Foged (Alternativet):

 • I Alternativet traf vi tidligt i budgetprocessen den beslutning, at det vigtigste var en styrkelse af kernevelfærden, penge til bæredygtighed samt at få fremrykket renoveringer af vores allerede eksisterende institutioner og skoler. Så Alternativet har ikke fremsat egne signatur-forslag men i stedet kæmpet for det nævnte

Tommy Bøgehøj (Konservative)

Tommy Bøgehøj (Konservative)

Tommy Bøgehøj (Konservative):

 • Til trods for at vi ikke fik mærkesager igennem, havde vi stor fokus på at tilbagerulle beskæringerne på skoleområdet (vedtaget ved genåbning af Budget 2020, red.), således at de tilbagerulles med 5,4 mio. kroner på helårsbasis, dog ønskede vi sikkerhed for at det sidste knæk (i den økonomiske tildelingsmodel til skolerne, red.) ved over 400 elever fik 72 procent. Dette kender vi endnu ikke resultatet af, da det nu er overladt til skolelederne at blive enige om, men det er en umulig opgave.

Jesper Yde Knudsen

Jesper Yde Knudsen

Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten):

Vi har været rimeligt enige og gået ud fra vores (S, SF, Alternativet, Enhedslisten, red.) fælles valgoplæg. Skal jeg nævne tre steder er det:

 • 1. Det generelle velfærdsløft med fokus på medarbejderindflydelse
 • 2. At alderen på start i børnehaven hæves til 3 år, det har vi kæmpet for i årevis
 • 3. Øget fokus på grøn omstilling, cirkulær økonomi, grønt iværksætteri og natur

Publiceret 07 October 2020 13:51