Omfartsvejen vil bringe Nimtofte tættere på Aarhus og få potentielle bosættere til at opdage de store herligheds- og naturværdier, som Nimtofte området er så rig på, mener NTM-formand Kim Lykke Jensen.

Omfartsvejen vil bringe Nimtofte tættere på Aarhus og få potentielle bosættere til at opdage de store herligheds- og naturværdier, som Nimtofte området er så rig på, mener NTM-formand Kim Lykke Jensen.

Nord-Sydvejen:

Snoren klippet til Battrupholtvej

Beskedent fremmøde ved søndagens officielle indvielse af første etape af Nord-Sydvejen - den nye omfartsvej uden om Nimtofte til Djurs Sommerland

Af
Lars Norman Thomsen

BATTRUPHOLT Fotograf Per Øxenholt fortæller til Lokalavisen, at der var mødt 20 voksne og to børn. Carsten Bryrup, formand for bestyrelsen i Nimtofte og oplands Distriktsråd, talte til små 40 fremmødte.

Begivenheden, som der er lidt strid om med hensyn til fremmødet, er søndagen oficielle indvielse af første etape af Nord-Sydvejen – eller Battrupholtvej, som vejen er kommet til at hedde.

Folkemusikgruppen Æsken spillede svedig folkemusik på Batrupholtvej søndag eftermiddag, der skulle få både store og små op af stolen, men fremmødet af små fødder var meget lille

Folkemusikgruppen Æsken spillede svedig folkemusik på Batrupholtvej søndag eftermiddag, der skulle få både store og små op af stolen, men fremmødet af små fødder var meget lille

Lokale borgere ved, at Battrupholt er den lille bebyggelse nord for Nimtofte på arealet omkring Djurs Sommerland.

"Battrupholt blev første gang nævnt i de skriftlige kilder i 1420, men der har været bosættelser i området siden tidernes morgen," kunne Kim Lykke Jensen (SF), formand for Udvalget for Natur Teknik og Miljø, som holdt den officielle indvielsestale. Omfartsvejen er ca. 3,2 km lang og den dobbeltrettede cykelsti ca. 4,1 km. (fra Margrethelundvej og til Djurs Sommerland ). Pris over 40 millioner kroner.

Ideen til nord-syd vejen stammer fra rapporten 'Masterplan for infrastruktur på Djursland', som blev udarbejdet af Djurslands Udviklingsråd tilbage i 2007.

Denne blev kvalificeret yderligere i en korridoranalyse fra 2012 med konkrete forslag til linjeføring mellem det nordlige og sydlige Djursland

Efter den første etape af nord-syd vejen vil etape to strække sig til Ryomgård, etape tre til Thorsager og etape fire til Korslund.

Når de fire etaper er færdige, vil de to statsveje rute 16 og rute 21 være knyttet sammen.

Tættere på Aarhus

"Helt konkret for nærområdet kommer det til at betyde, at blandt andet Nimtofte kommer tættere på Aarhus, og derfor vil blive mere attraktiv i forhold til bosætning og erhvervsudvikling," lød det fra Kim Lykke Jensen.

"Alle, der har haft deres gang i Nimtofte vil vide, at der i store dele af året har hersket et trafikalt kaos i byen. Især på grund af den massive trafik til Djurs Sommerland, men også i kraft af tung trafik fra rute 16 og sydpå. Det betyder, at Nimtofte kommer til at skifte karakter."

Det er ikke første gang, at Nimtofte skifter karakter rent trafikalt, nævnte udvalgsformanden.

"Tidligere gik landevejen mellem Randers og Grenaa igennem selve Nimtofte og var i store dele af 18-tallet knudepunkt for den dengang så vigtige postrute mellem de to store byer. Vejen blev imidlertid flyttet til sin nuværende placering nord for byen, og den gennemgående færdsel forsvandt. I 1911 åbnede Gjerrildbanen og Nimtofte var stationsby indtil nedlæggelsen i 1956. Siden 1981 har den gennemgående turisttrafik præget byen, men det er nu også et overstået kapitel."

"I mine øjne bliver Nimtofte nu mere attraktiv og mere tryg at færdes i. Samtidig med vejen er der jo blevet etableret cykelsti, som skaber sikker færdsel mod både Ryomgård og Djurs Sommerland."

Den praktiske gennemførsel af vejprojektet startede med projekteringen, der blev videreført ved ekspropriationsprocessen, der foregik i forsommeren 2018. Herefter gik selve arbejdet i gang på det kæmpestore vejprojekt, som i alt kom til at koste over 40 millioner kroner. Der er siden blevet flyttet over 100.000 m3 jord. Beklageligvis blev projektet forsinket af flere omgange. Både på grund af en pandemi, ekstreme nedbørsmængder, projekteringsfejl og et større arkæologisk gravearbejde. Det sidste var dog forventeligt.

Tung trafik på Kolstrupvej

Kim Lykke Jensen lovede, at Syddjurs Kommune i den kommende tid vil følge den trafikale udvikling som følge af det nye vejprojekt tæt.

"Blandt andet vil vi holde meget øje med trafikudviklingen på Kolstrupvej, hvor jeg forventer, at der vil ske en stigning af den tunge trafik. Det kan meget vel være, at vi kommer til at gøre noget på den strækning," antydede udvalgsformanden.

Publiceret 07 October 2020 21:53