To smilende formænd, Steen Christensen (tv.), Hornslet Vandværk, og Søren Jensen, Karlby Vandværk, skåler på det fremtidige samarbejde og sammenlægningen ved årsskiftet. Foto: Lars Norman Thomsen

To smilende formænd, Steen Christensen (tv.), Hornslet Vandværk, og Søren Jensen, Karlby Vandværk, skåler på det fremtidige samarbejde og sammenlægningen ved årsskiftet. Foto: Lars Norman Thomsen

Vandværker: Karlby og Skørring hægter sig på Hornslet fra 2021

Massiv forbrugeropbakning til, at de to små vandværker i Karlby og Skørring lægges sammen med det langt mere muskuløse Hornslet Vandværk fra årsskiftet

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Borgerejede forsamlingshuse, frysehuse og vandværker var i mange år et særkende for mangen en landsby over det ganske land. Noget, der var med til at kitte landsbyens indbyggere sammen.

Derfor var det også vemodigt for mange af de fremmødte Karlby borgere, da de på en ekstraordinær generalforsamling i august 2020, sagde ja til med overvældende flertal at bakke op om bestyrelsens opfordring til en sammenlægning med Hornslet Vandværk a.m.b.a.

"Sammenlægningen bliver en realitet fra årsskiftet," siger Søren Jensen, bestyrelsesformand i Karlby Vandværk I/S, der har 120 forbrugere koblet på. Med over følger også Skørring Vandværk a.m.b.a. med sine 67 forbrugere.

Karlby og Skørring Vandværker har i forvejen været samarbejdspartnere siden 2019, hvor forbrugerne i Skørring Vandværk nikkede ja til at få lavet en vandledning til vandværket i Karlby i forbindelse med arbejdet med at etablere cykelstien mellem de to byer.

Det skete i erkendelse af, at Skørring Vandværks boring sang på sidste vers, fordi man tilbage i 2017 fandt et pesticid-nedbrydningsstof ved navn desphenyl-chloridazon i vandet - over den tilladte grænseværdi. Ikke meget, men dog nok til at råbe vagt i gevær.

Allerede på daværende tidspunkt var også forhandlingerne om en sammenlægning med Hornslet Vandværk startet, så der er tale om en længere forløb, som nu finder sin afslutning ved årsskiftet.

Samme problematik

I Karlby har problemstillingen været stort set den samme, som i Skørring: Økonomi og et særligt følsomt område for nitratforurening.

I Karlby ligger boringen på en privat landmands mark, hvor der enten skulle laves aftale om kompensering eller aftale om køb af de 5 tdr. land.

Desuden skulle der laves indsatsplaner i området grundet den nævnte følsomhed for mulig forurening med nitrat.

"Det kunne vi ikke løfte økonomisk, og derfor var der reelt intet alternativ til at forhandle en sammenlægning med Hornslet Vandværk på plads," siger Søren Jensen.

Fornuftsægteskab

Søren Jensen og formand for Hornslet Vandværk, Steen Christensen, fortæller om et fint forhandlingsforløb, som nu har ført til indgåelsen af et fornuftsægteskab. Alternativet var der simpelthen ikke.

"Ledningen fra Hornslet til Karlby vil afhængig af valgt linjeføring være mellem 3,7 og 4,1 kilometer lang og er skønnet til at koste mellem 1,1 og 1,25 mio. kroner," fortæller Steen Christensen, som repræsenterer et vandværk med fin vandkvalitet og grundvand, der er godt beskyttet.

Ledningen til Hornslet forventes at have en levetid på 70 år. Ved en sammenlægningen bliver alle vandure i Karlby og Skørring skiftet til automatisk aflæsning – en udgift som betales af Hornslet Vandværk efter sammenlægningen og som skønnes at koste cirka 230.000 kroner. Der bliver også en udgift til at nedlægge Karlby Vandværk, men...

"Vi snakker sammenlægning af Hornslet, Skørring og Karlby Vandværker på lige fod for alle brugere. Sammenlægningen medfører derfor ingen særskilte opkrævninger for brugerne i Karlby og Skørring," siger Steen Christensen.

Hornslet Vandværk er med sine cirka 2.500 forbrugere i forvejen mange til at 'deles om gildet'.

Både Søren Jensen og den nuværende formand for Skørring Vandværk, Tom Bach Rasmussen, er begge indstillet på at opstille til bestyrelsen i Hornslet Vandværk ved den kommende generalforsamling efter sammenlægningen.

Publiceret 08 October 2020 18:00