En stærkt engageret formand for Pindstrup Distriksråd, Erik Mønster (tv.), havde en klar dagsorden, han skulle af med til borgmester Ole Bollesen (th.) Fotos: Lars Norman Thomsen

En stærkt engageret formand for Pindstrup Distriksråd, Erik Mønster (tv.), havde en klar dagsorden, han skulle af med til borgmester Ole Bollesen (th.) Fotos: Lars Norman Thomsen

Borgmesteren på frisk morgentur - men uden de sædvanlige breaks

Borgmester Ole Bollesen (S) kunne bestemt ikke klage over interessen ved mandagens morgengåtur i Pindstrup - cirka 25 oktober friske borgere fulgte trup

Af
Lars Norman Thomsen

PINDSTRUP Formand for Pindstrup Distriktsråd, Erik Mønster, kender sin Pindstrup historie. Den tidligere mangeårige TDC medarbejder og formand for Viking Pindstrup bød mandag morgen kl. 7.30 skarp velkommen til borgmester Ole Bollesen med en understregning af, at det var ham, der havde inviteret borgmesteren til byen via 'min politiker', Socialdemokratiets gruppeformand og borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen.

På forhånd havde Erik Mønster fodret borgmesteren med oplysninger og papirer, og han havde tydeligvis en dagsorden, der skulle nås på den lille time, som borgmesterens gåture strækker sig over.

Derfor blev der denne gang ikke tid til de små stop undervejs med mulighed for dialog og opfølgende bemærkninger fra borgmesteren. Det beklagede Ole Bollesen ved turens afslutning, som ellers foregik i det skønneste danske efterårsvejr.

Stort engagement

Pindstrup er Pindstrup og har sin helt egen stil. Sådan har det altid været. Åbenheden, hjerteligheden og evnen til at sige tingene lige ud er borgernes særkende.

Mindre landsbyer er præget af såkaldte 'øjebæer' - det gælder også Pind strup, hvor byens gamle bagerforretning på Storegade for mange år siden blev væltet og et nyt hus opført. Det er af uvisse grunde aldrig gjort færdigt og ejes i dag af et investeringsselskab, som ikke slår græsset omkring huset

Mindre landsbyer er præget af såkaldte 'øjebæer' - det gælder også Pind strup, hvor byens gamle bagerforretning på Storegade for mange år siden blev væltet og et nyt hus opført. Det er af uvisse grunde aldrig gjort færdigt og ejes i dag af et investeringsselskab, som ikke slår græsset omkring huset

Det fik borgmesteren også at mærke flere gange undervejs.

Lige nu og her samarbejder Syddjurs Kommune og Pindstrup via Distriktsrådet om byfornyelse. Kommunen har afsat 1 mio. kroner til formålet, og Pindstrup Distriktsråd arbejder på at skaffe flere penge fra forskellige fonde.

Daglig leder af Margrethebørnehaven Gitte V. Johansen (tv.) kom ud og hilste på. Hun og resten af Pindstrup Børnehus kan se frem til at blive renoveret ude og inde for 1-2 mio. kroner i dette efterår, kunne borgmesteren fortælle

Daglig leder af Margrethebørnehaven Gitte V. Johansen (tv.) kom ud og hilste på. Hun og resten af Pindstrup Børnehus kan se frem til at blive renoveret ude og inde for 1-2 mio. kroner i dette efterår, kunne borgmesteren fortælle

Kommunen har igangsat et arbejde om en helhedsplan, som led i en strategi for et samlet mødested. Der var borgermøde 1. september og DGI Østjylland er hyret ind til at stå for denne proces. Den handler i princippet om det i længden er holdbart at spille på tre heste: Landbohjemmet (byens mangeårige forsamlingshus), Huset (aktivitetshus for pensionister og efterlønnere) og Pindstrup Hallen med tilhørende klubhus?

Vil det ikke været bedre at samle aktiviteterne et sted - i Pindstrup Hallen?

Øvrige elementer i områdefornyelsen er forskønnelse af hovedgaden og af torve og pladser langs med hovedgaden samt af byportene, og en ny legeplads evt. ved hallen. Torvet foran brugsen er gennemført, og der vil blive lavet asfaltarbejde snart.

En grund til salg

Syddjurs Kommune har i øjeblikket én grund til salg i Pindstrup. Kommunen har kigget på, om der kunne fremskaffes flere grunde, men der har på nuværende tidspunkt ikke vist sig nogle muligheder.

"Syddjurs Kommune arbejder selvfølgelig videre, da kommunen er klar over, at der er et ønske om at tilvejebringe nye grunde i Pindstrup," lovede borgmesteren. Flere af de gående efterlyste ældre- og seniorboliger. Ellers inkarnerede Pindstrup borgere har, hvor de er nået til skelsår og alder, været nødt til at flytte udenbys for at få en passende bolig til deres tredje alder.

Renovering

Syddjurs Kommune håber på at igangsætte en renovering af den integrerede institution Margrethebørnehaven og tilhørende arealer i størrelsesorden 1 -2 mio. kr. sidst på året, kunne borgmesteren fortælle.

Siden 1. januar 2019 har Margrethebørnehaven været organiseret sammen med Pindstrupskolen. I den forbindelse kom Margrethe Børnehaven til at hedde Pindstrup Børnehus. Der er en fælles bestyrelse for hele organisationen.

Pindstrupskolen kan glæde sig til, at der i kommunens Budget 2021 er afsat midler til, at den parkeringsplads ud mod Brunmosevej, som længe har lignet et månelandskab, nu asfalteres og sættes i stand.

Kommunen har etableret stopforbud foran rækkehusene på Brunmosevej. Dette er sket efter, at skolebussen har fået stoppested ved Hallen, og bussen gentagne gange oplevede det værende umuligt at komme forbi rækkehusene grundet parkerede biler.

Køb dog lærerbolig

Tidligere Midtdjurs borgmester - og byrådsmedlem i Syddjurs - nu seniorpolitiker Hans Chr. Baltzer (S), der går mod de 77, var med i følget, og helt mod sædvane havde den muntre mand ikke mange bemærkninger undervejs, kun små smil. Ikke mindst, da vi nåede den asfalterede cykelsti fra Pindstrup til Ryomgård ad den gamle jernbanestrækning.

Asfalten, blev Baltzers politiske mesterstykke i Syddjurs Byråd. I maj 2014 lavede han et barn på byrådet, da han fik et flertal til at nikke ja til at bevilge 750.000 kroner til glat asfalt. Claus Wistoft (V) og Kirstine Bille (SF) skummede ved denne lejlighed, mens den gamle ronkedor grinede stort.

Dog kom Baltzer på banen kort før slutfløjtet.

"Køb dog den grund der borgmester," lød det fra Baltzer, mens han pegede på hjørnegrunden ved Brunmosevej/Skolevej.

"Det er en gammel lærerbolig til skolen, og det vil være det rigtige sted, når I nu skal udvide Pindstrupskolen næste gang i stedet for alle de pavilloner, I har stillet op i skolegården," tilføjede borgmesterens partifælle.

"Vi kommer ikke til at udvide Pindstrupskolen," replicerede Ole Bollesen.

"Den har vi hørt før. Der går næsten 110 børn der nu, og I har snakket om maks. 80 børn. Det tror jeg ikke på holder, og det har jeg altid sagt, også da jeg sad i byrådet," svarede Baltzer tilbage.

Pindstrupskolens formand Vinni Kjærgaard Jørgensen deltog også i gåturen og forsøgte med et par indspil undervejs uden, at det bed synerligt på borgmesteren eller andre i følget.

Hun har i en tidligere dialog med FI-udvalgsformand Kirstine Bille (SF) anført, at prognoserne for, hvor mange såkaldte 'specialbørn', der skal gå på Pindstrupskolen, har været forkerte siden 2014.

"Alligevel fortsætter man med snuden i samme spor, med en teori om der kun skal være 70 børn på Pindstrup. I skrivende stund har vi samme antal som sidste år, 104 børn. Hvis man faktatjekker, burde der være et sted mellem 273 og 500 børn på Pindstrup eller et andet specialpædagogisk tilbud," ifølge skoleformanden.

"Tak for turen og besøget borgmester," afsluttede en tilfreds Erik Mønster efter en god time.

Publiceret 09 October 2020 06:30