Kolind Skoles nye logo

Kolind Skoles nye logo

Kolind Centralskole skifter efternavnet ud

Fremover hedder skolen på Bugtrupvej slet og ret Kolind Skole og får også nyt logo inspireret af hverdagslivet på skolen

Af
Lars Norman Thomsen

KOLIND De er ikke i gang med at lave en revolution på Kolind Centralskole. Hverdagen er fortsat den samme, selv om skolen skifter navn til det mere mundrette og logiske Kolind Skole.

På opslagstavler på skolen har alle elevernes tegninger været udstillet. Derudover er lavet grafiske tryk af den proces, som tegningen har været gennem inden det endelige logo blev færdigt, så alle elever kan se hvordan processen har udviklet sig, fortæller skoleleder Lene Kierkegaard

På opslagstavler på skolen har alle elevernes tegninger været udstillet. Derudover er lavet grafiske tryk af den proces, som tegningen har været gennem inden det endelige logo blev færdigt, så alle elever kan se hvordan processen har udviklet sig, fortæller skoleleder Lene Kirkegaard

"Det har i længere tid været specielt, at Kolind Skole hed Centralskole, fordi skolen ikke længere er central for en række mindre skoler i lokalområdet, men alle elever transporteres dagligt fra lokalområdet til Kolind," siger skoleleder Lene Kirkegaard.

"Derfor har der været et ønske fra skole og bestyrelse om, at man måtte ændre og forkorte navnet til Kolind Skole."

Nyt logo

Navneskiftet sker samtidig med et ønske om at forny skolens logo.

Alle elever har bidraget til arbejdet med at udforme et nyt logo til skolen. Det gamle logo var inspireret af livet i sundet. Det nye er inspireret af livet på skolen.

Over de seneste uger har alle elever bidraget med tegninger til skolens nye logo. En arbejdsgruppe bestående af skoleleder, to lærere samt skolebestyrelsesmedlem og grafiker Line Hune, har nærstuderet alle tegninger og overvejet, hvad et fremtidigt logo skulle indeholde.

Det endte med, at forslaget fra Ester Meiniche Pedersen fra 3. klasse blev valgt som bedste bud. Elementer fra Esters tegning indgår i det, som fremover er skolens logo.

Fra 1955

Kolind Centralskole er fra 1955.

Den er dermed et led i den landsdækkende modernisering af skolevæsenet i de danske landkommuner, der begyndte med Folkeskoleloven af 1937, men først tog fart i 1950'erne, hvor et meget omfattende nybyggeri af større skoler kaldet centralskoler i landdistrikterne gav større ligestilling mellem skolegangen i by og på land.

Centralskole betegner den type folkeskoler, der opstod, da folkeskoleloven i 1958 blev ændret, så der nu ikke længere skulle være forskel på skolegangen i byer og på landet. I landområderne blev det nu nødvendigt at samle elever fra større geografiske områder, hvorfor en række skoler blev sammenlagt til centralskoler eller forbundsskoler, som det nogle steder også blev kaldt.

Skolen blev udvidet i 1963, og da Nødager kommune blev sammenlagt med daværende Kolind-Ebdrup-Skarresø kommune og blev til Kolind Kommune i 1966, blev bygningerne fælles skole for hele den nye kommune.

Lene Kirkegaard har været skoleleder siden 1. august 2017.

Hun blev ansat, efter at den foregående skoleleder, Morten Fjord, opsagde sin stilling i protest mod skolens økonomiske vilkår.

Publiceret 09 October 2020 05:30