Oversigtskort tegnet af Thøger Pauli

Oversigtskort tegnet af Thøger Pauli

Nu er der igen sort sol i Kolind Engsø

På musikfronten er Sort Sol gået i hi, men det er heldigvis ikke tilfældet, når vi kommer ud i naturen

Af
Thøger Pauli

Kolindsunds Venner:

"Så er det atter sæson for sort sol i Kolind Engsø. Stærene har ventet længe på sig i år, men nu tælles stærene i tusinder, og er vi heldige, så vil antallet øges i løbet af efterårsferien. Men skal man se dem, skal man være hurtig, for pludselig bliver det koldere med nattefrost, og så stikker stærene sydpå.

Ganske vist skal stærene ikke så langt. De flyver til Sydengland, Frankrig, Nordspanien og Norditalien, men for en lille tyk stær med korte vinger er det rigeligt. De er ikke så gode til at svæve som f.eks. svalerne, så de bruger megen energi på selv en kort flyvetur. Her i Danmark har de travlt om dagen med at samle føde, idet de fordobler deres legemsvægt fra 65 til 130 gram. Det er nødvendigt for at kunne trække sydpå.

Om eftermiddagen overnatter de i rørskovene omkring Kolind Engsø. Nogle langs Sundvejen udenfor kanalerne, mens andre finder ro i rørskovene bag Kolindbro i retning mod Ryomgaard. Men lige nu er det bedst sted at stå ved Sundvejens start ved Korupskovvej, hvor man om aftenen kan se op mod 3000 stære komme i større og mindre flokke og slå sig ned i rørskovene. Det ser ud som om en kæmpe støvsuger suger dem ned i rørene. Men hvis man er heldig og der er en rovfugl i nærheden – eller hvis de er mange nok på samme tid – så laver de flotte formationsflyvninger, som er så eftertragtede at se. Det vi kalder sort sol.

Den bedste tid om eftermiddagen er at ankomme en time før solnedgang. Om morgenen kan man gå helt ud ad Sundvejen en halv time før solopgang og høre, hvordan stærene begynder at snakke. Først en enkelt, så nogle stykker, en enkelt eller to flyver op i luften for at se om kysten er klar, og pludselig er der en kvidren og snakken i munden på hinanden. Højere og højere indtil de pludselig ved solopgang på magisk vis bliver helt stille. Så letter de næsten samtidig som en eksplosion og spredes med en kvidren og skræppen i større eller mindre flokke, indtil rørskoven er tømt. Så bliver der pludselig meget stille og det hele er slut.

Det er et fantastisk syn hvadenten man kommer morgen eller aften. Man bliver næppe træt af at studere dette fænomen. Oplevelsen er aldrig den samme og afhænger af vejr og vind og temperatur og rovfugle og noget vi ikke ved noget om. Men stærene sætter dagsordenen og vi andre er kun tilskuere.

Stærene er som så mange andre dyr i stærk tilbagegang, grundet levesteder og fødemuligheder. Vi er spændt på hvor mange der kommer i år. Vi har nogle erfaringer fra tidligere år at bygge på. Hvis vejret holder frostfrit kan vi opleve det i lang tid endnu. Sidste år var vejret godt i lang tid, og da havde vi stærene morgen og aften i Kolind Engsø helt frem til 13. november.

Sort sol Kolind Engsø har eksisteret i mange år, men blev kendt i 2014, da det blev vist i Tv2østjylland. Dengang var der 20.000 stære i området og hundredvis af tilskuere hver aften. Der blev etableret et samarbejde mellem Syddjurs kommune, Kolind Distriktsråd, Destination Djursland og Kolindsunds Venner, hvor Syddjurs kommune bevilligede penge til at styrke projektet med bl.a. foldere, toilet og informationstavler. Vi har netop ansøgt Syddjurs kommune om tilskud til trykning af et nyt oplag af folderen om Sort Sol, idet stærene gennem årene har ændret adfærd. Det skyldes ændringer i området med cykelstien mellem Kolind og Ryomgaard og letbanens køreledninger, som fungerer som rasteplads for stærene, inden de flyver til ro.

Man kan følge med i facebook gruppen ”Sort Sol i Kolind Engsø”, hvor mere end 1000 følger med. Her lægges der daglige rapporter, flotte billeder og videoer ud, og her kan man følge slagets gang."

Publiceret 11 October 2020 15:30