Syddjurs borgmester Ole Bollesen. Pressefoto

Syddjurs borgmester Ole Bollesen. Pressefoto

Kattegatforbindelse: Syddjurs borgmester er ærgerlig

Ole Bollesen træt af Kattegatkommissionens melding om, at en Kattegatforbindelse fra Sjællands Odde til Djursland er pillet af brættet

Som en del af den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat er arbejdet med at afdække de mulige løsningsmodeller for en Kattegatforbindelse fra Sjællands Odde med landfæste i Jylland (kyst-kyst) nu afsluttet.

Resultatet er:

  • De trafikale beregninger viser, at en ren vejforbindelse ikke lever op til hovedkommissoriets målsætninger om størst mulige tidsbesparelser for rejsende og om at være til gavn for flest mulige brugere, sammenlignet med korridorer via Samsø.
  • Forsvarets anvendelse af - og interesser i - det militære øvelsesområde omkring Sjællands Odde er vanskeligt at forene med opførelsen af en Kattegatforbindelse via Sjællands Odde.
  • Analysen viser endvidere, at de store åbne havområder mellem Sjællands Odde og den jyske kyst er problematiske i forhold til at afværge risikoen for skibsstød imod en brokonstruktion, samt at kunne afvikle skibstrafikken sikkert omkring en Kattegatforbindelsen

Alle løsninger har så store anlægsomkostninger, lyder konklusionen, at de vil få en negativ samfundsøkonomi og lever derfor efter Sund & Bælts vurdering ikke op til kommissoriets formål om at være ”økonomisk sammenhængende”.

Derfor er en mulig løsning pillet af brættet. Der arbejdes således ikke videre med løsninger via Sjællands Odde.

Holdingselskabet Sund & Bælt ejer aktierne og varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S.

Bollesen ærgrer sig

"Det er selvfølgelig ærgerligt for området, men som borgmester vil jeg opretholde presset på bedre trafikforbindelser til Djursland. E45 – Motortrafikvejen helt til Tirstrup/Grenaa – bedre landevej til Ebeltoft, og ikke mindst vil jeg opretholde ønsket om at få flere færger til at sejle fra Ebeltoft til Odden," siger Syddjurs borgmester Ole Bollesen i en kommentar til konklusionen fra Kattegatkommissionen.

Publiceret 19 October 2020 20:30