Kirstine Bille (SF og Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten), begge medlemmer af FI-udvalget, inviterer sammen med resten af udvalget til digitalt borgermøde om Hornslets Skoles fremtid tirsdag 27. oktober. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Kirstine Bille (SF og Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten), begge medlemmer af FI-udvalget, inviterer sammen med resten af udvalget til digitalt borgermøde om Hornslets Skoles fremtid tirsdag 27. oktober. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Digitalt borgermøde om ny skole i Hornslet

Hvad siger borgerne? Er det en ny indskoling eller en ny udskoling, som vil være den bedste løsning for Hornslet?

Af
Lars Norman Thomsen

Nu kan børn og voksne i Hornslet ude i horisonten øjne en ny skole, hvis de kigger godt efter.

Efter pålæg fra et enigt byråd i januar 2020 har Udvalget for familie og institutioner (FI) med formand Kirstine Bille (SF) i spidsen besluttet en tids- og procesplan for det forberedende arbejde, der skal lede frem til åbning af en ny skole til skoleåret 2024/25.

To muligheder er i spil:

 • Scenarie 1: Model for ny indskoling – bygges i forbindelse med den nye natur-daginstitution på Rodskovvej
 • Scenarie 2: Model for ny udskoling – bygges i forbindelse med Hornslet Hallen

Forårets Covid-19 situation satte processen mere eller mindre i stå, men efter sommerferien er der kommet fut under kedlerne igen.

Tirsdag 27. oktober inviterer FI-udvalget til digitalt borgermøde om ny skole i Syddjurs Kommunes vækstby nummer 1.

På mødet bliver de to scenarier for en ny indskoling eller udskoling drøftet.

Byrådet har besluttet, at udbygningen skal foregå, sådan at den nuværende skole fortsat skal anvendes. Skolen skal dog ombygges, så den er tidssvarende for de årgange, som skal blive på adressen.

Udvalget for familie og institution har til opgave at pege på den bedste løsning, sådan at Byrådet i december kan træffe beslutning om placering af den nye skole.

Borgerne kan give deres besyv med ved det digitale borgermøde.

Mødet kan følges live på kommunens Facebook side eller på kommunens hjemmeside i tidsrummet 19-21.

Sådan er factsSyddjurs Byråd har afsat 99 mio. frem til 2025 til et nyt skoletilbud i Hornslet.Indtil da er der også afsat penge til ekstra pavilloner, hvis der bliver behov for det.Hornslet Skole boomede efter sommerferien med 116 nye poder i 0. klasse. For nuværende bringer det skolens samlede elevtal op på 854.De fordeler sig således:
 • Indskoling (0.-3. årgang): 365
 • Mellemtrin (4.-6. årgang): 262
 • Udskoling (7.-9. årgang): 227
 • Kilde: Hornslet Skole
På Hornslet Skole deler man imidlertid eleverne op i fase 1 og fase 2. Førstnævnte er de yngste fra 0. til 5. årgang, sidstnævnte er de ældste fra 6. til 9. årgang.Så bliver billedet således:
 • Fase 1: 530
 • Fase 2: 324
 • Kilde: Hornslet Skole
I den debat, der nu følger om indskolingsskole kontra udskolingsskole, vil fokus fra Hornslet Skole være:
 • Indskolingsskole (0.-3. årgang): aktuelt 365 elever
 • Udskolingsskole (6.-9. årgang): aktuelt 324 elever

Publiceret 25 October 2020 21:00