John Skovgaard Andersen og Erik Willy Møller, begge aktive i EFFI, forklarer her om EFFI's ønsker for festpladsen. Fotos: Anette Bonde.

John Skovgaard Andersen og Erik Willy Møller, begge aktive i EFFI, forklarer her om EFFI's ønsker for festpladsen. Fotos: Anette Bonde.

EFFI spørger til Festpladsens fremtid

Den fremtidige brug af Festpladsen i Ebeltoft har været til høring i forbindelse med processen for udarbejdelse af ny Kommuneplan 2020-2032

Af
Anette Bonde

kommuneplan Ebeltoft Firma- og Familie Idræt (EFFI) fik lidt tilfældigt kendskab til, at der var en høring i gang i forbindelse med udarbejdelse af ny Kommuneplan 2020 - 2032. Den vedrørte også den fremtidige brug af festpladsen i Ebeltoft. Høringsperioden sluttede 5. oktober, og de nåede at få deres forslag med.

Som en af brugerne af Festpladsen ville de gerne have deres bud på fremtidig brug med i processen frem mod den endelige kommuneplan. I forvejen har foreningen i et par år været i dialog med Syddjurs Kommune om at få lov til at lave nogle nye aktiviteter.

P-pladser og aktiviteter

I dag er der grus på det meste af festpladsen og mange bruger den til p-plads. I sit høringssvar foreslår EFFI, at arealet mellem petanque-banerne og Nørre Alle bliver gjort til permanent p-plads for lidt over 100 personbiler. Langs med asfaltvejens nordside kan der yderligere etableres 14 p-pladser, og mellem petanque-banerne og skrænten til kulturministeriet kan der etableres 18 p-pladser, som bør forbeholdes aktiviteterne i aktivitetshuset og på det udendørs areal. Der vil ydermere være mulighed for at anlægge flere p-pladser omkring aktivitetshuset, anslår EFFI.

EFFI har i dag adgang til en mindre bygning, kaldet petanquehuset, ved siden af Kulturministeriet. Begge dele planlægges nedrevet. Foreningen anvender i dag petanquehuset til opbevaring, og derfor har man som alternativ skitseret et læ-hus, som man selv vil finansiere, blandt andet via fondsmidler. Huset skal bruges til ophold og opbevaring af rekvisitter, og er tegnet ind for enden af petanque-banerne.

Nederst på pladsen foreslår EFFI at anlægge fire udendørs Bowls-baner samt shuffleboard baner.

"Vi mener, at vores forslag understøtter behovet for mere parkering til den indre by, samtidig med at vi udvider aktiviteterne til gavn for specielt seniorerne," lyder det i høringssvaret, der er underskrevet af formand for EFFI Jan Rasmussen.

EFFI samarbejder med Ældresagen om både petanque og bowls, og der er cirka 80 aktive spillere.

Aktive seniorer

I det hele taget er det vigtigt med aktiviteter for seniorerne, fastslår Erik Willy Møller og John Skovgaard Andersen, begge aktive i EFFI. John Skovgaard Andersen er desuden formand for Bowls.

"Udendørs bowls og shuffleboard matcher aktiviteter som petanque. Det er bløde aktiviteter, som man kan dyrke langt op i alderen."

Erik Willy Møller og John skovgaard Andersen tilføjer, at den ældste petanquespiller er 92 år og i fuldt vigør.

Høringsvar ved et tilfælde

Hos EFFI er man lidt fortørnet over, at man skulle opdage høringen af Festpladsen ved et tilfælde. Det skete langt henne i den planlægning, de var i gang med angående læ-huset og bowls- og shuffleboardbaner på festpladsen.

Kommunen var blevet spurgt i god tid og herfra lød der en frisk opfordring til at gå videre med planerne. Det gjorde de så. Da EFFI senere henvendte sig til kommunen for at høre om muligheden for at få hjælp til finansieringen, lød meldingen pludselig at de skulle stoppe, idet der var en høring i gang.

"Kommunen kan ikke være bekendt, at man ikke henvender sig til de involverede parter. Vi har petanquebaner på pladsen, og EFFI har brugsretten," siger Erik Willy Møller og John Skovgaard Andersen.

Nej, men grundig høring

Rune Asmussen, chef for teknik og miljø i Syddjurs Kommune, fortæller, at man ikke i hvert enkelt tilfælde henvender sig til alle involverede parter i planlægningen. Til gengæld har man afholdt en grundig høring.

"Vi skal selvfølgelig nok hjælpe såvidt muligt, men man skal selv gå ind og kigge i oplægget til kommuneplan-forslaget, hvis man har nogle interesser i særskilte områder. Vi kan ikke sende besked til alle kommunens borgere, det er folks eget ansvar at holde øje. Det er også derfor, vi har så lang og grundig en høringsperiode."

Høringsperioden af den nye kommuneplan startede i foråret 2020 og blev på grund af Covid-19 og muligheden for afholdelse af borgermøder forlænget til 5. oktober. Det endte imidlertid med, at tre planlagte fysiske borgermøder i september blev erstattet af et digitalt temamøde 8. september.

Kommuneplanen 2020 - 2032 forventes vedtaget ved byrådsmødet i december.

Fakta

Ebeltoft Firma- og Familie Idræt (EFFI)

Foreningen har eksisteret i 30-40 år og tilbyder aktiviteter som petanque, krolf, kortspil, badminton og fodbold. Tidligere også cykling og fiskeri. Klubhuset er det gamle spejderhus på Galgebakken, og aktiviteter foregår dels på Festpladsen og dels i idrætscentret.

Publiceret 30 October 2020 06:00