En tredjedel af danske boligejere tror fejlagtigt, at indbrudssikring ikke nytter. 'Tyven kommer alligevel ind', er antagelsen. Foto: Adobe Stock

En tredjedel af danske boligejere tror fejlagtigt, at indbrudssikring ikke nytter. 'Tyven kommer alligevel ind', er antagelsen. Foto: Adobe Stock sdecoret - stock.adobe.com

Mange danske hjem er for dårligt sikrede mod indbrud

En tredjedel af landets husejere tror fejlagtigt, at indbrudssikring ikke nytter. Det gør det, lyder det fra Bo trygt!, som står bag en ny kampagne

indbrud Nye indbrudstal for årets tredje kvartal fra Danmarks Statistik viser en fortsat nedgang i antallet af indbrud i private hjem, og det glæder eksperter, da indbrud i hjemmet er en af de væsentligste kilder til utryghed blandt danskerne. Men mange boliger er stadig for dårligt sikrede mod indbrud.

I årets 3. kvartal blev der anmeldt 4.864 indbrud i private hjem, hvilket er 763 færre end samme kvartal sidste år, hvor der blev anmeldt 5.627 indbrud. Det svarer til et fald på 13,6 procent. Ser man på hele 2020 til og med tredje kvartal, er der sket en samlet nedgang på 4.302 indbrud svarende til 25 proccet. sammenlignet med samme periode sidste år, hvor der blev anmeldt 17.116 indbrud i private hjem. I år er der indtil videre anmeldt 12.814 indbrud.

"Vi ved fra TrygFondens Tryghedsmåling, at indbrud er en væsentlig årsag til utryghed, og at utrygheden hos den enkelte meget naturligt stiger, jo flere indbrud vedkommende oplever. Det er derfor meget glædeligt, at indbrudstallet i Danmark fortsætter med at falde – også selvom en del af udviklingen nok skal tilskrives, at danskerne har været mere hjemme end normalt det seneste halve år på grund af COVID-19," siger Britt Wendelboe, programchef for partnerskabet Bo trygt, som TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag.

Dårligt sikrede

Men selvom antallet af indbrud i private hjem falder, viser en ny undersøgelse foretaget af Bo trygt, at mange danske hjem er dårligt sikrede mod indbrud. Eksempelvis har kun 12 procent mere end én lås på hoveddøren. Samtidig tror en tredjedel af alle husejere fejlagtigt, at indbrudssikring ikke nytter. Kun 25 procent ønsker at sikre deres boliger bedre.

"Antallet af indbrud er væsentligt højere i Danmark end i vores nabolande. Det kan hænge sammen med, at mange danske boliger ikke er godt nok sikrede mod indbrud. Desværre tror rigtig mange, at deres hjem er sikret tilstrækkeligt, men virkeligheden viser, at de kan gøre langt mere for at sikre døre, låse og vinduer," lyder det fra Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania og en del af Bo Trygt.

Den nye undersøgelse, der er udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd for Bo trygt, viser, at mange ikke tror, at det kan betale sig at sikre sin bolig. Tyven kommer ind alligevel, er den udbredte antagelse.

"Det er rigtigt, at når først man har haft ét indbrud, så stiger risikoen for at få indbrud igen. Men derfor nytter det stadig at sikre sin bolig – både mod det første indbrud, og hvis det allerede skulle være sket en eller flere gange. Når vi i det seneste halve år har været mere hjemme og til stede i haver og kvarterer, har det i sig selv været en form for nabohjælp og dermed en forebyggelse af indbrud. Sammen med Nabohjælp er indbrudssikring af egen bolig det mest effektive middel mod indbrud. Det er dokumenteret i flere undersøgelser," siger Britt Wendelboe.

Find gode råd til, hvordan man selv med en lille og billig indsats kan gøre sit hjem mere sikkert mod indbrud, på Botrygt.dk.

mj

Fakta

Fem gode råd

1. Vær en god nabohjælper

2. Tænd lys ude, og trim hækken

3. Gør det svært at bryde ind

4. Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt

5. Ring 114 ved mistanke om indbrud

Publiceret 01 November 2020 06:30