SuperBrugsen Ryomgård investerer 7,7 mio. kroner i flere kvadratmeter og modernisering. Arbejdet er påbegyndt og forventes færdig i Påsken 2021

SuperBrugsen Ryomgård investerer 7,7 mio. kroner i flere kvadratmeter og modernisering. Arbejdet er påbegyndt og forventes færdig i Påsken 2021

Detailhandel:

SuperBrugsen Ryomgård får snart yderligere 190 kvadratmeter at gøre godt med

Mere plads i slagterafdelingen, ny velfærdsbygning med bedre faciliteter til personalet og en stor tilbygning på den østlige side af Brugsen skal være med til at sikre 'Byens butik' ud i fremtiden

Af
Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD Retail Institute Scandinavias årlige udgivelse, der i år hedder 'Kampen om Kurven' udkom 12. november. Instituttet følger skarpt udviklingen på markedet for dagligvarer og mulighederne for de forskellige aktører.

Der er allerede blevet citeret flittigt fra publikationen, hvor en af vurderingerne lyder: Dagli’Brugsen bliver en af taberne med 85 færre butikker i 2030 i forhold til i dag. Hertil kommer, at Coop-kæden står til at miste markante markedsandele og flere butikker. Forventningerne er 27 færre Fakta-butikker og 22 færre SuperBrugsen-butikker.

Hos SuperBrugsen Ryomgård deler uddeler Thomas Koustrup og hans bestyrelse ikke pessimismen. Tværtimod er butikken i god gænge og har økonomisk råderum til både at udvide og modernisere det nuværende butiksareal med 190 kvadratmeter.

SuperBrugsen mærker stor kundetilfredshed og opbakning fra de lokale forbrugere og borgere, fortæller fra v.: Kirting Olesen og Leif Jakobsen, næstformand og formand i bestyrelsen, samt brugsuddeler Thomas Koustrup. Sidstævnte har arbejdet i butikken siden 1997 og blev brugsuddeler i 2005. Fotos: Lars Norman Thomsen

SuperBrugsen mærker stor kundetilfredshed og opbakning fra de lokale forbrugere og borgere, fortæller fra v.: Kirting Olesen og Leif Jakobsen, næstformand og formand i bestyrelsen, samt brugsuddeler Thomas Koustrup. Sidstævnte har arbejdet i butikken siden 1997 og blev brugsuddeler i 2005. Fotos: Lars Norman Thomsen

"Vi har i længere tid arbejdet med en strategiplan i samarbejde med folk fra Coop, og det er, den vi nu er gået i gang med at realisere," siger bestyrelsesformand Leif Jakobsen.

"I bestyrelsen har vi haft et ønske om at fremtidssikre vores brugs, så vi får glæde af den befolkningsvækst, som Ryomgård oplever i disse år, og som ikke stopper, ifølge prognoserne," supplerer næstformand Kirting Olesen, som også er formand for Ryomgård Distriktsråd.

"Der er i øjeblikket 74 aktiviteter på boligområdet (byggeri, køb/salg etc.) i gang i Ryomgård, og det skyldes ikke mindst letbanen. Vi tror på, at udviklingen forstærkes yderligere fremover," tilføjer Kirting Olesen.

Investerer 7,7 mio.

SuperBrugsen Ryomgård har en økonomisk position, som det ikke er forkert at kalde sund. Corona-situationen har været med til at polstre økonomien yderligere, og så har gevinsten ved at være nabo til en lavspriskæde som Netto været til gunst for begge butikker, bekræfter brugsuddeler Thomas Koustrup.

Det kommende byggeri, der løber op i en samlet investering på 7,7 mio. kroner, har en betydelig udvidelse af slagterafdelingens areal som omdrejningspunkt.

"Vi har i slagterafdelingen opnået stor vækst i salget samtidig med høj kundetilfredshed. Udviklingen i slagterafdelingen, som er en af kronjuvelerne i butikken, skriger på mere plads både til produktion og salg," forklarer Thomas Koustrup.

Ud mod det tidligere jernbaneterræn, mod syd, udvides med en ny velfærdsbygning på 66 kvadratmeter med plads til nye kontorer, mødelokaler, kantine og teknikerrum. En investering, der giver et tiltrængt løft af personalefaciliteterne - Superbrugsen beskæftiger 35 ansatte - samtidig med at der frigives mere plads til lageret.

På den østlige side, ved den nuværende vinafdeling, udvides butiksarealet med en tilbygning 124 kvadratmeter østlige side, der skal være med til at sikre et mere rummeligt og behageligt butiksmiljø.

SuperBrugsen lægger selv 3 mio. kroner på bordet. Resten af investeringen lånefinansieres.

Tømrerfirmaet Henrik Hedeager, Ørum, har hovedentreprisen og allerede gået i gang på sydsiden.

Hvis alt går vel, forventes arbejdet afsluttes lige omkring Påsken 2021.

Publiceret 19 November 2020 18:39