Michael Stegger og resten af Økonomiudvalget uddeler skarp næse til embedsværket. Arkivfoto

Michael Stegger og resten af Økonomiudvalget uddeler skarp næse til embedsværket. Arkivfoto

Barsk kritik fra ØK af den øverste ledelse

En hammer i det offentlige rum fra Økonomiudvalget til direktionen

Af
Lars Norman Thomsen

Det er sjældent, at et politisk udvalg uddeler en skriftlig ørefigen eller næse, som det hedder på politiker dansk til kommunens direktion i en dagsordenstekst, men det oplever man nu med Økonomiudvalget, der sammen med en række underudvalg, udtrykker stor utilfredshed med, at politikerne ikke er blevet orienteret om overskridelser på tre større anlægsprojekter:

1. Nord-syd vejen, også kaldet omfartsvejen til Djurs Sommerland (etape 1). 2. Plejeboligbyggerierne i Kolind, Frejasvænge, og Rønde, Lillerupparken. 3. Den nys indviede cykelsti, Vrinners-Egens.

Det er ikke det forhold, at der er merudgifter på 4 mio. kr. til Nord/Sydvejen etape 1, merudgifter til det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind på 3 mio. kr., og merudgifter på 1,5 mio. kr. til opførelsen af cykelstien mellem Vrinners og Egens Havhuse, der er problemet.

Det kan der være udmærkede argumenter for, men det er ene og alene den manglende orientering af Økonomiudvalget og de øvrige udvalg under hvis ressort de nævnte projekter hører, der er det store dyr i Økonomiudvalgets kritiske åbenbaring.

Endnu mere, at politikerne rent faktisk ikke har bevilget pengene til at finansiere merforbruget.

Det, der nok allermest undrer Økonomiudvalget, er, at direktionen ikke forlods havde hvisket borgmesteren i øret om den økonomiske misere, så borgmester Ole Bollesen (S) havde haft mulighed for at varsko Økonomiudvalget.

Direktionen skal som følge af det skete aflevere en redegørelse til Økonomiudvalgets decembermøde, hvoraf det skal fremgå, hvordan styringen af kommunens mange anlægsprojekter bliver så skarp, at fremtidige, uoplyste overskridelser af budgetterne ikke bliver reglen.

Publiceret 25 November 2020 16:37