Skolebestyrelsesformand Carina Manley (th.) og hendes forgænger, nu menigt medlem af skolebestyrelsen Tine Bødker Grynnerup anbefaler sammen med resten af skolebestyrelsen at flytte de ældste elever ned på en ny skole ved Hornslet Hallen og lade de mindste blive på den eksisterende på Ballevej. Foto: Lars Norman Thomsen

Skolebestyrelsesformand Carina Manley (th.) og hendes forgænger, nu menigt medlem af skolebestyrelsen Tine Bødker Grynnerup anbefaler sammen med resten af skolebestyrelsen at flytte de ældste elever ned på en ny skole ved Hornslet Hallen og lade de mindste blive på den eksisterende på Ballevej. Foto: Lars Norman Thomsen

Skolebestyrelsen: Byg en ny skole til de ældste elever ved Hornslet Hallen

Infrastrukturen i og omkring Hornslet taler for at bevare årgangene fra 0. til 5. klasse på den nuværende Hornslet Skole, mener skolebestyrelsen

Af
Lars Norman Thomsen

HORNSLET En af de mere spændende lokalpolitiske beslutninger, som Syddjurs Byråd skal træffe inden årets udgang er placeringen af en ny skole i Hornslet, som mange, især Hornslet borgere, har en mening om.

Der er politisk enighed om, at Hornslet skal have en ny skole, som er klar til indflytning fra skoleårets start 2024/25.

To muligheder er i spil:

  • Scenarie 1: Model for ny indskoling – bygges i forbindelse med den nye natur-daginstitution på Rodskovvej
  • Scenarie 2: Model for ny udskoling – bygges i forbindelse med Hornslet Hallen

Skolebestyrelsen på Hornslet Skole er ikke i tvivl, forklarer bestyrelsesformand Carina Manley og resten af bestyrelsen i et åbent brev til Udvalget for Familie og Institutioner.

Skolebestyrelsen peger på scenarie 2.

"Vi oplever at der er god opbakning til vores holdning og til vores brev til politikkerne, blandt forældrene på skolen, fra Distriktsrådet og fra Hornslet Hallen," siger Carina Manley til Lokalavisen.

Infrastrukturen

Åbent bred til FI udvalget

Åbent bred til FI udvalget

"En af de fordele vi ser ved at bevare 0-5 årgang på Ballesvej er, at skolen med dens centrale placering allerede har eksisterende stisystemer og sikrede adgangsveje for byens skolebørn. Der er i de senere år lavet flere tiltag, bl.a. ensretning af Ballesvej og lukning af Skolevangen om morgenen, det har sikret at skolen er lettilgængelig og tryg at komme til og fra for mindre børn – både i og udenfor skoletiden. Det er især vigtigt for de yngste elever, der skal øve sig på selv at komme i skole," argumenterer skolebestyrelsen overfor FI-udvalgsformand Kirstine Bille & co.

"Via de etablerede stisystemer er der let adgang til grønne områder og bække i byen, udflugts- og aktivitetsmuligheder samt adgang til skøn natur i så kort afstand, at selv de mindste skolebørn kan gå dertil på kort tid. Dette gør det nemt at gennemføre ture, i et ellers pakket skoleskema. Vi kan f.eks. nævne Bækdalen, spejderarealet, Alpedalen, Byparken, biblioteket, Kombi, genbrugsstationen, Skrald skov, Rosenholm skov og Amaliegårdsskoven."

"Nærheden af letbane og busser giver desuden mulighed for at tage på ture ud af Hornslet. Både naturen og den offentlige transport bliver allerede nu brugt i pædagogiske sammenhænge, og denne lette adgang til naturen er højt værdsat af både elever og ansatte. Afstanden til de ovenfor nævnte steder er ikke afgørende i så høj grad for udskolingseleverne, som selv kan cykle uproblematisk rundt i hele Hornslet, og også i dag cykler mellem Hornslet hallen i skoletiden i forbindelse med idræt."

Frygter skævvridning

Skolebestyrelsen peger på, at man ved at bygge en ny skole til indskolingen ved den kommende daginstitution på Rodskovvej, vil det kun være en enkelt børnehave, der får den nære placering til skolen.

"Vi er stærkt bekymrede for, at dette unødigt kan skævvride samarbejdet mellem børnehaver og skoler, da der er stor forskel på tilgængeligheden af at besøge hinanden, som er en af forudsætningerne for en god overgang til skole," lyder det fra skolebestyrelsen i det åbne brev.

Basisskole på Ballevej

Ved at fastholde det, der i Hornslet Skoles nuværende terminologi hedder basisskolen (0.-5. årgang) på den nuværende skole på Ballevej, vil det kun koste få midler til at ombygge skolen, så de mindste elever får de bedst mulige forhold at gå i skole under, anfører skolebestyrelsen.

" I overgangen fra børnehave til skole er oplevelsen af nærhed og tryghed i mindre fællesskaber vigtig. Dette tilgodeser de eksisterende rammer på Ballesvej, bl.a. ved at de forskellige årgange har egne bygninger og uderum, der er naturligt adskilte og derfor indbyder til ophold i forskellige områder i mindre grupper, så det virker trygt og overskueligt for de nye skolebørn."

"Man kan i den planlagte ombygning, ”nøjes med” at supplere til den allerede eksisterende multibane, bålhytte og legeområde ved SFO, så de i endnu højere grad understøtter leg og læring – fremfor at skulle ny-etablere dette som en del af en nybygget skole. Der kan derfor skabes små fællesskaber i den store skole. Med den forestående renovering og færre elever på skolens område, ser vi endnu større mulighed for at udnytte dette fx gennem større brug af udeskole-aktiviteter samt plads til udendørs idræt og bevægelse."

Hornslet Hallen

Skolebestyrelsen bruger 90 procent af krudtet i det åbne brev til FI-udvalget til at fremhæve fordelene ved at placere indskolingen på Ballevej på den eksisterende Hornslet Skole.

Til gengæld bliver der kun argumenteret med fem linjer for fordelene ved at bygge en ny skole til udskolingen, 6.-9. klasse, ved Hornslet Hallen.

Skolebestyrelsen fremhæver, at der "bliver mulighed for at aktivere den del af byen i langt højere grad, så den kommer til at hænge mere sammen med bymidten. Der vil ligeledes blive mulighed for, at noget af behovet for ungespots kan tilgodeses gennem denne placering. Vi ser ligeledes et stort potentiale ved at give udskolingselever mulighed for en tæt tilknytning til foreningslivet og ungdomsklubben. Dette kan i vores optik bedre understøttes gennem en helt ny udskoling."

Flere politikere har peget på, at byggeriet af en ny skole til de ældste elever ved Hornslet Hallerne vil koste boksen, fordi der skal opføres nye og dyre faglokaler, som i forvejen findes på den nuværende Hornslet Skole.

Denne udfordring kan eventuelt løses ved, at de ældste elever drage op til Ballevej og benytter de eksisterende faglokaler her, men hvad er så lige idéen med at flytte de ældste elever, hvis de alligevel skal tilbage til deres gamle skole i lektioner som fysik, natur og teknik, madkundskab mv.

Modsat taler for, at en placering ved Hornslet Hallen giver rum til både inde- og udeaktiviteter, når det gælder idræt og fitness.

Lokalavisen har tidligere spurgt til FI-udvalgsformand Kirstine Billes holdning, men hun har ikke ønsket at udtale sig, før sagen på udvalgets dagsorden i december med henvisning til, at det kan få juridiske konsekvenser for hende og de øvrige udvalgsmedlemmer at udtale sig om en sag, som afventer politisk behandling.

Publiceret 27 November 2020 17:14