Øget samarbejde skal få flere unge i job eller skole

Flere end hver 10. ung mellem 16-29 år i Region Midtjylland er hverken i job eller i gang med en uddannelse

uddannelse De unge kan der gøres endnu mere for med fælles indsatser og videndeling på tværs af regionen. Det mener kommunerne, regionen og de regionale arbejdsmarkedsråd, der nu har vedtaget en fælles ambition.

De unge skal have bedre kendskab til arbejdsmarkedet og derigennem få lyst til at tage en uddannelse. Det skal bryde tendensen til, at flere og flere 16-29 årige er på anden offentlig forsørgelse end SU, og at mange af dem ikke får en uddannelse.

Politisk ungetopmøde

Konkret ønsker kommunerne, regionen og arbejdsmarkedsrådene at arrangere et årligt politisk ungetopmøde – første gang i 2021. Det kan føre til en decideret ungestrategi, hvor der også kan laves forpligtende aftaler.

"Udfordringen med at få flere unge i job eller uddannelse er et vigtigt politisk samarbejdsfelt, og det vil vi som region gerne bakke op om. Der er allerede mange aktører på området, som gør et kæmpe arbejde på daglig basis med at få motiveret og hjulpet de unge. Men løsningerne kommer ikke af sig selv, og skal vi skabe en attraktiv region – også for de unge - så skal vi som region bidrage endnu mere," siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Der er allerede mange initiativer i gang, når det handler om at styrke de unges faglige, sociale og personlige kompetencer ift. at komme i uddannelse og job. Et eksempel er "Ung i uddannelse", som er i gang i en række kommuner i Region Midtjylland, og som støtter sårbare unge og unge i at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

Mangler kendskab

Kendskab til arbejdspladser og jobs er noget af det, der også har betydning for, om unge kommer i job eller i gang med en uddannelse. I dag mangler mange unge viden om eller tilknytning til arbejdsmarkedet, som de kunne få fx gennem fritidsarbejde.

- Uden kendskab til det at være på arbejde og have snuset til jobmuligheder er det også vanskeligt for de unge at bliver motiveret for at tage en uddannelse. Hvis vi skal sikre, at virksomhederne i den midtjyske region kan få den arbejdskraft, der er brug for, skal flere unge i gang. De unge skal have en god start på arbejdslivet, og de skal i højere grad inspireres med et indblik i, hvilke veje de kan gå ift. lære- og praktikpladser og andre uddannelser, og det skal vi sikre i brede partnerskaber på det her område, siger Klaus Helmin-Poulsen og Jakob Beck Wätjen, formand for henholdsvis RAR Vestjylland og RAR Østjylland.

Flere end 35.000 unge (16-29-årige) i Region Midtjylland er hverken i gang med en uddannelse eller er i job (cirka. 14 procent af aldersgruppen). Cirka 24 procent af de unge i Region Midtjylland ikke er kommet i gang med - eller har afbrudt - en ungdomsuddannelse ni måneder efter endt 9. eller 10. klasse.

mj

Publiceret 29 November 2020 14:00