De ekstra godt 5 mio. kroner til Syddjurs fra staten betyder 14-16 nye pædagogstillinger i Syddjurs, hvis lokalpolitikerne beslutter at rulle pengene ud fluks. Inden da skal politikerne også tage stilling til, hvad der skal ske med forældrebetalingen. Arkivfoto

De ekstra godt 5 mio. kroner til Syddjurs fra staten betyder 14-16 nye pædagogstillinger i Syddjurs, hvis lokalpolitikerne beslutter at rulle pengene ud fluks. Inden da skal politikerne også tage stilling til, hvad der skal ske med forældrebetalingen. Arkivfoto

Minimumsnormeringer:

Staten sender godt fem mio. til Syddjurs i 2021 - lig med flere pædagoger

Folketingsflertal har indgået aftale om minimumsnormeringer og en række andre initiativer, som skal løfte kvaliteten i vuggestuer og børnehaver

Af
Lars Norman Thomsen

MINIMUMSNORMERINGER Regeringen har indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da.

Målet er at realisere BUPL-modellen: ”1 fuldtidsansat pædagogisk personale til 3 indskrevne børn i vuggestue og mindst 1 fuldtidsansat pædagogisk personale til 6 indskrevne børn i børnehaven” samt at ”mindst 80 pct. af det personale, der beskæftiger sig med børn, skal være uddannede pædagoger”

Investeringen betyder, ifølge aftaleparterne, at der kommer mere end 3.900 ekstra pædagogisk personale i daginstitutionerne i 2024.

Aftalen skal sikre bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver i hele landet. Desuden styrkes tilsynet på dagtilbudsområdet med lovkrav om minimumstandarder for det kommunale tilsyn og med et nyt statsligt rejsehold. Samtidig etableres en ny opkvalificeringspulje, så flere medarbejdere i daginstitutioner kan tage en uddannelse til pædagog og pædagogisk assistent.

Med finansloven for 2021 afsættes 200 mio. kr. årligt i 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, der nu skal træde i kraft allerede i 2024.

De afsatte midler på finansloven for 2021 kommer oven i midlerne afsat på finansloven for 2020.

Alt i alt investeres der i 2024 og frem ca. 1,8 mia. kr. hvert eneste år.

Godt 5 mio. til Syddjurs

I 2021 udmøntes tilskuddet via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5- årige) i 2021. 

Syddjurs bliver i 2021 tilgodeset med 5.144 mio. kroner (se faktaboks). Det er penge, som af gode grunde ikke er indeholdt i kommunale budget for 2021, så der er tale om 'ekstra penge' til området.

"Vi vidste godt, at der ville komme flere midler, men ikke præcist hvor mange," siger chefkonsulent Kenneth Enrico Petersen, leder af sekretariat og dagtilbud i Syddjurs Kommune.

"Derfor skal vi nu finde ud, hvad vi gør. Udgangspunktet er den tildelingsmodel, vi har for daginstitutionsområdet, og vi skal finde ud af, om vi ruller de flere stillinger, som det statslige tilskud er målrettet til, ud med det samme."

Ifølge Dagtilbudsloven må forældrenes egenbetaling for at få deres barn passet i en daginstitution makimalt udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Et løft i normeringerne i 2021 via de godt 5 mio. kroner fra staten påvirker derfor forældrebetalingen i opadgående retning i kroner og øre med mindre, at man i Syddjurs vælger at kompensere forældrene fuldt ud for de ekstra udgifter.

14-15 nye stillinger

"Der er nogle regler for, at forældre skal varsles i god tid, hvis der sker ændringer i forældrebetalingen. Det er selvfølgelig muligt at rette i forældrebetalingen midt i et år, selvom det er en kende bureaukratisk, men vi kan også vælge at vente til næste år med at regulere i den månedlige betaling," siger Kenneth Enrico Petersen.

Det et reelt op til politikerne at beslutte, hvad der skal ske.

De godt 5 mio. kroner i 2021 vil reelt betyde en pæn stigning i antallet af pædagoger i de syddjurske institutioner.

"Jeg vil ikke lige nu og her komme med et bud, men hvis man dividerer en årsløn til en pædagog op i de godt 5 mio. kroner, så har man det antal stillinger, de flere penge giver mulighed for at tilbyde. De skal så deles ud efter tildelingsmodellen til institutionerne," bemærker chefkonsulenten.

En gennemsnitlig årsløn til en pædagog i runde tal på 375.000 kroner (ca. 31.000 kr/måned - BUPL-tal for Midtjylland) vil således afkaste i omegnen af 14-16 nye stillinger.

FAKTA

Forventet fordeling i 2021 (mio. kroner):

 • Syddjurs: 5.144
 • Norddjurs: 3.828
 • Favrskov: 7.021
 • Hedensted 5.831
 • Aarhus 49.897
 • Skanderborg 10.782
 • Horsens 12.984
 • Randers 12.503
 • Odder 2.903
 • Samsø 328
 • Silkeborg 13.633
 • Viborg 12.559

FAKTA

Forligspartierne er enige om følgende 10 initiativer:

 • Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023
 • Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi
 • Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024
 • Normeringen følger barnets alder
 • Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau
 • Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger
 • Uddannet pædagogisk personale (midler til opkvalificering)
 • Mere fleksibel meritpædagoguddannelse
 • Styrket tilsyn
 • Videreførelse af puljer til sociale normeringer

Publiceret 17 December 2020 18:30