Vibæk Strandvej. Privat foto.

Vibæk Strandvej. Privat foto.

Læser:

'Skilte begrænser store køretøjer'

En læser undrer sig over skilte om tidsbegrænset parkering og maksimal vægt for køretøjer

Af
Anette Bonde

trafik En borger i Ebeltoft har gjort redaktionen opmærksom på skilte, der ifølge ham er blevet opsat i løbet af sommeren. Det er dels skilte med tre timers tidsbegrænsning på Ebeltoft Havn, dels skilte med vægtgrænse for køretøjer på to strande.

Vedkommende spørger, om den tidsbegrænsede parkering på Ebeltoft havn egentlig bliver kontrolleret, og desuden gør han opmærksom på, at vægtgrænsen der er skiltet med andre steder, er problematisk for nogle bilister.

Surfere og handicapbiler

Ved to af strandene tæt på Ebeltoft er der opsat nogle skilte med adgang forbudt med køretøjer over to tons. Det kan have god mening, mener han, idet skiltningen antagelig skal forhindre varebiler og busser i at ødelægge de grusbelagte parkeringsarealer.

"Men det forhindre så også de mange surfere, der gerne vil bruge havet, i at parkere, da deres biler og trailere overstiger vægtgrænsen. Det forhindrer selvfølgelig også langt de fleste handicapbiler i at benytte disse to populære strande, da disse biler tit er varebiler eller minibusser, der er ombygget men som har en godkendt totalvægt på over to tons."

Læseren spørger også, om det er en politisk beslutning eller en administrativ beslutning.

En politisk beslutning

Kim Lykke Jensen, formand for teknik- og miljøudvalget, fortæller, at parkeringsbegrænsningen på Ebeltoft Havn blev til på baggrund af en lang række henvendelser fra borgere og erhvervsdrivende.

"I kølvandet på dette vurderede vores forvaltning, at der var uhensigtsmæssig langtidsparkering af blandt andet autocampere på havnen, som blokerede for almindelig anvendelse af parkeringspladserne i området."

Han understreger, at der derfor foreligger en politisk beslutning om dette i forbindelse med udvalgsmødet i juni. Det er et enigt udvalg, der står bag denne beslutning.

"Og der bliver skam foretaget parkeringskontrol i området, såvel som i resten af kommunen."

Skilte siden 2001

Vedrørende vægtbegrænsningen oplyser teknik og miljøchef Rune Asmussen, at skiltningen ved Kystvejen er placeret på et privat areal, og kommunen har ikke været involveret.

Med hensyn til den nuværende vægtbegrænsning på stranden ved Vibæk Strandvej fortæller han, at den i hvert fald har eksisteret siden 2001,.og at det ikke hidtil har medført klager.

"Vi har ikke tidligere haft nogen henvendelser om at dette skulle være en hindring på nogen måde. Vi ser jo ofte at stranden er fuldt belagt om sommeren, og da tungere køretøjer jo i sagens natur ofte fylder mere er det oplagt at bevare denne begrænsning."

Rune Asmussen tilføjer, at man i forvaltningen naturligvis vil vurdere om den aktuelle begrænsning er relevant. Han understreger, at reguleringen ikke er møntet på at afholde handicapkøretøjer eller rekreative fritidssportsfolk for at besøge området.

"Og vi vil som sagt vurdere på, om det er relevant at opretholde restriktionen. I den forbindelse vil vi også inddrage Vejdirektoratet," siger han og peger på, at der er et trafikalt sikkerhedsmæssigt spørgsmål ved at lade tungere køretøjer passere den dobbeltrettede cykelsti.

"Der er som regel ret tæt trafik på Vibæk Strandvej, og det kan presse folk til at handle overilet. Derfor vil vi netop overveje om større køretøjer skal have adgang til stranden eller om det er i alles interesse, at lade forholdene forblive som de er."

Skiltningen har som sagt været der i hvert tilfælde siden 2001, hvor arealet var administreret af Århus amt.

"Der er således ikke truffet nogen beslutning herom i kommunalt regi."

Publiceret 28 December 2020 13:30