Udvalgsformand Gunnar Sørensen (V) siger til Lokalavisen, at der ikke for nuværende er planer om at knytte FGU-afdelingen i Ryomgård til CAMPUS miljøet i Rønde. Arkivfoto

Udvalgsformand Gunnar Sørensen (V) siger til Lokalavisen, at der ikke for nuværende er planer om at knytte FGU-afdelingen i Ryomgård til CAMPUS miljøet i Rønde. Arkivfoto

FGU: Ny leder til Ryomgård afdelingen

Karsten Mittrup Pedersen startede 1. december 2020 som ny afdelingsleder ved FGU Østjyllands afdeling i Ryomgård 

Af
Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD Efter 8 år på FGU Østjyllands afdelingen på Dalagervej i Randers - tidligere Randers Produktionshøjskole - er Karsten Mittrup Pedersen skiftet til FGU Østjylland’s afdeling i Ryomgård på Vestergade 67, hvor han 1. december 2020 tiltrådte som afdelingsleder.

FGU Østjylland er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. 

FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

FGU Østjylland dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Der er tre afdelinger i Randers, samt en afdeling i henholdsvis Grenå, Ryomgård og Hadsten.

FGU startede op pr.1.august 2019 med virksomhedsoverførte medarbejdere fra primært produktionsskoler og VUC.

Produktionshøjskolen

Forløberen for FGU Østjyllands afdeling i Ryomgård var Produktionshøjskolen Djursland, der stoppede med udgangen af juli 2019.

Samtidig valgte daværende forstander Tom Jespersen at opsige sit job, selv om han var tiltænkt rollen afdelingsleder hos FGU Østjylland.

Tom Jespersen havde været forstander for Produktionshøjskolen siden midten af 2015.

""Jeg har på ingen måde været utilfreds med noget, og jeg bakker fuldt ud op om den nye struktur, som jeg synes er rigtig. Heller ikke den nye ledelse, som fra første dag har været yderst professionel, kan jeg sige noget på, så min beslutning skyldes ene og alene, at jeg i den nye struktur ville få mere administrativt arbejde og mindre med de unge mennesker at gøre, og det er samværet med de unge, som jeg altid har brændt for. Derfor ville det være fair overfor både ledelse og medarbejdere at melde klart ud, så det gjorde jeg kort ind i det nye skoleår," lød det fra Tom Jespersen til Lokalavisen, da han takkede af i 2019.

Til Rønde

Da Syddjurs Byråd lavede budget for 2020, lå der i budgetkataloget fra kommunens direktion et forslag om, at flytte FGU-afdelingen fra Ryomgård til Rønde.

I direktionens budgetoplæg fremhæves som begrundelse for flytningen ønsket om "at være placeret i nærheden af de skoler, som er naturlige aftagere af unge, der har gennemført FGU, nemlig de almindelige ungdomsuddannelser og her tænkes især på Viden Djurs.”

Endvidere at ”Campus Rønde/Rønde Idrætscenter har fremlagt et stort visionært og ambitiøst fremtidsprojekt, der bl. a. omfatter Viden Djurs i Rønde. Forvaltningen anbefaler, at fremtidsprojektet indtænkes og evt. udvikles yderligere med fokus på en form for inklusion af FGU i et evt. kommende Campus miljø. Fordelene ses at være mange ved en placering af FGU i et campusmiljø. Her kan peges på en styrket og tryg overgang fra FGU til ordinær ungdomsuddannelse. I samme forbindelse anbefaler forvaltningen, at der i tilknytning til en evt. FGU placering i Rønde ses på muligheder for studieboliger til FGU og STU elever.”

I budgetkataloget fremhæves tillige muligheden for, at STU-ungdomsuddannelsen (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), der er for unge mellem 17 og 25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, med fordel kan flyttes til Ryomgård fra de nuværende lokaler på Lerbakken i Følle, hvor Syddjurs Kommune har en lejeaftale med PR electronics A/S, der udløber med udgangen af 2021.

Udvalgsformand afviser

Politikerne bed ikke på forslagene fra direktionen, og formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Syddjurs, Gunnar Sørensen (V), som også har sæde FGU Østjyllands bestyrelse sammen med bl.a. Tom Bytoft (S) fra Norddjurs Kommune, siger da også til Lokalavisen, at der ikke for nuværende er planer om at flytte FGU afdelingen i Ryomgård til Rønde.

"Det er slet ikke på dagsordenen, ligesom der heller ikke er planer om at flytte vores STU fra Følle til Ryomgård," fastslår Gunnar Sørensen, som ikke kender til baggrunden for lederskiftet i Ryomgård.

"Jeg er ikke blevet orienteret, men det håber jeg at blive mandag, hvor vi har bestyrelsesmøde," siger Gunnar Sørensen.

Kommunerne har et stort økonomisk medansvar for FGU-institutionernes økonomi. Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne finansierer ca. 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten finansierer de resterende ca. 35 procent.

FAKTA

Baggrund for FGU

  • Med opbakning fra alle Folketingets partier blev det med ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” i oktober 2017 besluttet at etablere en ny forberedende grunduddannelse (FGU) til unge under 25 år, der har brug for faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
  • Lovpakken om FGU blev vedtaget i juni 2018 med ikrafttræden den 1. august 2019
  • Med lovforslaget bortfaldt samtidig en række forberedende tilbud for unge under 25 år:
  • • Produktionsskoleforløb
  • • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
  • • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
  • • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • • Ordblindeundervisning for voksne (for unge under 25 år)
  • • Forberedende voksenundervisning (for unge under 25 år) 

Publiceret 10 January 2021 14:00