PUK-udvalgsformand Riber Hog Athonsen (V) skal udvise statsmandskunst for at opnå enighed i udvalget, om forsamlingshusene skal kompenseres for deres indtægtstab i 2020, og hvordan. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

PUK-udvalgsformand Riber Hog Athonsen (V) skal udvise statsmandskunst for at opnå enighed i udvalget, om forsamlingshusene skal kompenseres for deres indtægtstab i 2020, og hvordan. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

COVID-19: Skal forsamlingshusene have et plaster på et økonomisk sår?

Mange af kommunens 34 forsamlingshuse har mistet omsætning i 2020. PUK-udvalget afgør, om forsamlingshusene skal kompenseres for indtægtstabet, som Dansk Folkeparti har foreslået det - lille symbolpolitisk sag, men mest af alt en politisk principsag

Af
Lars Norman Thomsen

FORSAMLINGSHUSE På byrådsmødet i december vakte det fortørnelse på den røde side i salen, at Dansk Folkepartis enlige medlem, Ebba Grethe Møgelvang, hev et forslag frem fra mølposen om at sende en check på 10.000 kroner til hver af kommunens forsamlingshuse. 28 forsamlingshuse i Dansk Folkepartis optik med henvisning til kommunens hjemmeside. Der er nu seks flere, viser det sig.

Fortørnelsen på rød side skyldtes, at samme forslag var blevet bragt i spil under budgetforhandlingerne, men her vejet og fundet for let.

20 ud af 34 forsamlingshuse har besvaret henvendelsen fra forvaltningen. Svarene stritter lidt i alle retninger. Læs her nogle af svarene. Kilde: Syddjurs Kommune

20 ud af 34 forsamlingshuse har besvaret henvendelsen fra forvaltningen. Svarene stritter lidt i alle retninger. Læs her nogle af svarene. Kilde: Syddjurs Kommune

"Det er en måned siden, vi vedtog budgettet. Enhedslisten havde da gerne set, at ambitionerne i forhold til grønne løsninger, skoler, børn, ældre og PPR var højere i budgettet, men det at lave et budget, handler også om at gå på kompromis," lød det således fra Enhedslistens Jesper Yde Knudsen.

Underforstået, at vedtog man forslaget, kunne alle øvrige forslag, der var i spil til Budget 2021, blive rejst igen i byrådssalen.

Socialdemokratiets Ole S. Hansen, der har øje for de små oaser ude i landdistrikterne, foreslog at sende forslaget til politisk behandling i Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur (PUK). Det bakkede den røde side op om støttet af 'Blå Jan', alias Radikale Venstres Jan Kjær Madsen, der nu er på orlov fra byrådet i årets tre første måneder.

Principiel sag

PUK-udvalget har sagen på dagsordenen på årets første udvalgsmøde 13. januar.

Forvaltningen har til mødet spurgt de 34 forsamlingshuse til deres økonomiske situation i 2020, og ikke overraskende har de 20 forsamlingshuse, som har svaret tilbage, haft et større eller mindre indhug i de opsparede midler, og ligeledes udsigt til fortsat manglende indtægter et stykke ind i foråret 2021.

De tabte indtægter er i gennemsnit angivet til 40.000 kroner.

Tilbagemeldingerne fra forsamlingshusene er dog af en så løs karakter, at besvarelserne på ingen måde lægger op til, at politikerne kan handle på materialet.

I PUK-udvalget udgør formand Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høegh (V) og Michael Mikkelsen (løsgænger) et borgerligt flertal, Morten Siig Henriksen (SF) og Ole S. Hansen (S) det røde mindretal.

Sagen er principiel, fordi opbakning til Dansk Folkepartis forslag reelt betyder, at der gives en tillægsbevilling.

Venstres hovedpine

Tillægsbevillinger ønsker Venstre anført af gruppeformand Claus Wistoft traditionelt hen, hvor peberet gror.

Højest sandsynligt har gruppeformanden sendt sine udvalgsmedlemmer i byen med en klar opfordring til at finde en løsning, der ikke ødelægger den gode stemning på den blå fløj med tanke på, at der kommer et kommunalvalg 16. november.

På byrådsmødet var samme Wistoft stemt for, at sende 10.000 kroner efter hvert forsamlingshus ud fra den betragtning, at der ikke var grund til at spilde embedsmændenes tid yderligere med undersøgelser af forsamlingshusenes økonomiske forhold under corona-krisen.

Landdistriktspolitik

Der lægges op til, at PUK-udvalget aftaler en kompromisløsning, som Økonomiudvalg og byråd senere får til orientering.

Den kunne være, at udvalget ønsker at se sagen i et større perspektiv. For eksempel i relation til den landdistriktspolitik, som byrådet snart skal opdatere. Heri kunne indgå en nærmere kortlægning af de 34 forsamlingshuses økonomiske situation, som et oplæg til, at det bliver et tema, når der skal lægges budget for 2022.

Ingen i byrådet underkender forsamlingshusenes både historiske og nutidige rolle, og under alle omstændigheder bliver de også forud for kommunalvalget hjemsted for flere vælgermøder - hvis corona-situationen tillader det.

Publiceret 13 January 2021 12:17