Jan Fischer har store forventninger til, at Syddjurs Kommune i løbet af det næste år kan skabe forudsætningerne for 'verdens bedste hjemmepleje' i kommunen. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Jan Fischer har store forventninger til, at Syddjurs Kommune i løbet af det næste år kan skabe forudsætningerne for 'verdens bedste hjemmepleje' i kommunen. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

”Først kaffe, så pleje og omsorg”

11 mio. kroner fra statslig pulje skal hjælpe Syddjurs Kommune til at genopfinde hjemmeplejen, fastslår en begejstret udvalgsformand Jan Fischer (S)

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS "Vi har fået foræret en gylden mulighed til at udvikle vores ældrepleje i en retning, så både borgere, pårørende til ældre og vores medarbejdere bliver meget mere tilfredse og gladere," lyder det fra en begejstret formand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social (SÆ), Jan Fischer (S).

Fischers begejstring skyldes, at Syddjurs Kommune har fået 11 mio. kroner i støtte over et år til et projekt, der som udgangspunkt har at "genopfinde hjemmeplejen ud fra kommunens værdighedspolitik, der senest blev vedtaget i juni 2020".

Pengene kommer fra en statslig pulje på 125 mio. kroner årligt, som Folketinget i Finansloven for 2020 afsatte til, at kommunerne kan ansøge om i håb om at finde måder til at kunne levere omsorg og nærvær i ældreplejen. 31 projekter landet over har fået del i de mange penge.

Inspiration fra Holland

I centrum for Syddjurs Kommunes værdighedspolitik er borgerens ret til selvbestemmelse og respekten for, at borgeren skal have mulighed for træffe egne valg om livsførelse.

Syddjurs Kommune har ladet sig inspirere af den hollandske Buurtzorg-model, som der bygger på, at sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere organiserer arbejdet i selvstyrende teams. Og at de ansatte i teamet har et tæt samarbejde om at skabe værdi i den ældres liv med pårørende, frivillige, naboer og andre.

Buurtzorg Holland er en privat non-profit leverandør af integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje, der siden 2006 har opereret på det hollandske marked. 

Et motto hos Buurtzorg Holland lyder meget betegnende: "Først kaffe, så pleje og omsorg".

En række danske kommuner og organisationer har allerede været på studieture til Buurtzorg, men indtil videre er det kun Ikast-Brande Kommune, der har valgt at gå i gang med en konkret Buurtzorg-afprøvning i dansk sammenhæng. Nu følger Syddjurs efter. Syddjurs Kommune har slåedes indgået et samarbejde med projektlederen for Buurtzorg Holland , som vil deltage aktivt i projektperioden og være med til at udvikle hjemmeplejemodellen i en dansk sammenhæng.

Selvbestemmelse

To forskere fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), Martin Sandberg Buch og Emmy Topholm, har i et blogindlæg på Altinget.dk 26. november 2020, peget på tre årsager til, at den hollandske model vinder mere og mere indpas i andre europæiske lande:

  • "Fordi modellen i den hollandske kontekst formår at kombinere høj borger- og medarbejdertilfredshed, god økonomi og pleje og omsorg af høj kvalitet. Det hele er båret af en høj grad af selvbestemmelse og en organisering, der sikrer, at den enkelte borger møder langt færre og langt mere gennemgående fagpersoner, end vi er vant til i dansk kontekst."
  • "For det andet, fordi en ældrepleje, der leveres af få, gennemgående personer (der ser borgeren som et helt menneske og ikke som endnu en opgave på dagens køreliste), netop er danskernes allerstørste prioritet, når det kommer til ældreomsorg."
  • "For det tredje (og heldigvis!) fremhæver det kommunale sosu-personale i en igangværende VIVE-undersøgelse igen og igen relationsarbejde som grundforudsætningen for at levere en god pleje og omsorg. Det, der driver sosu-personalet i vores undersøgelse, er nemlig at gøre en forskel for de borgere, de kommer hos: at rehabilitere og yde nærvær og omsorg, så borgerne får en højere livskvalitet. Alt sammen ting, der lykkes nemmere og bedre med en høj grad af medarbejderkontinuitet."

Kobling til Budget 2021

SÆ-udvalgsformand Jan Fischer fremhæver, at det kræver noget af både ledere og medarbejdere i hjemmeplejen, hvis Syddjurs projektet skal blive en succes.

"Tankegangen i projektet er helt i tråd med de tanker, som Socialdemokratiet og andre partier på den røde fløj var enige om at få indskrevet i bemærkningerne til Budget 2021, at en højere grad af inddragelse af medarbejdere og selvstyrende teams skal være drivkraften i vores ældrepleje," siger Jan Fischer.

"Derfor er der også afsat en pulje i dette års budget på 500.000 kroner til at udvikle organisationen på sundheds- og omsorgsområdet med fokus på det gode arbejdsmiljø og for at øge medarbejdertilfredsheden," noterer Fischer.

Jan Fischer gør ikke noget for at skjule, at han glæder sig til at komme i gang.

"Jeg vil følge projektet meget nøje, for nu har vi alletiders mulighed for at skabe verdens bedste hjemmepleje i Syddjurs."

Publiceret 14 January 2021 12:30