Det valgte løsningsforslag 2, hvor stien bliver ført igennem fredsskov til krydsningspunktet på Skovvej/Korupskovvej. Kilde: Syddjurs Kommune

Det valgte løsningsforslag 2, hvor stien bliver ført igennem fredsskov til krydsningspunktet på Skovvej/Korupskovvej. Kilde: Syddjurs Kommune

Ryomgård: Nu bliver det mere sikkert for cyklister og fodgængere at krydse vejen ved Skyttebakken

De bløde trafikanter får snart deres egen sti gennem skoven fra Skyttebakken til Skovvej/Korupskovvej

Af
Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD Hvordan kan man øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, cyklister og fodgængere, når de skal krydse den stærkt trafikerede Skovvej/Korupskovvej ved indgangen til Ryomgård fra Kolind-siden for at komme til eller fra Skyttebakken, der i dag både fungerer som vej og cykelsti?

Det har Syddjurs Kommunes veje- og trafikafdeling, Mobilitet, kigget på, og nu er der valgt en løsning.

"Vi vil etablere en sti til de bløde trafikanter fra Skyttebakken ved at føre en sti direkte gennem skoven til krydsningspunktet på Skovvej/Korupskovvej," forklarer ingeniør Esfandyar Askari.

Stien bliver asfalteret og to meter i bredden. Den planlægges opført i foråret 2021.

Anbefaling fra Rambøll

Rambøll, som Syddjurs Kommune benytter som rådgivere, når det handler om trafiksikkerhed, har kigget på forholdene i Ryomgård, og foreslået to løsninger til at lede de bløde trafikanter mod krydsningspunktet på Skovvej/Korupskovvej, fortæller Esfandyar Askari.

Det første løsningsforslag forsøger at forbedre stien rundt om hjørnet fra Skyttebakken og hen til krydsningspunktet.

Løsningsforslag 1, som Syddjurs Kommune har valgt at skrotte. Kilde: Syddjurs Kommune 

Løsningsforslag 1, som Syddjurs Kommune har valgt at skrotte. Kilde: Syddjurs Kommune 

"En ulempe ved denne løsning er, at ruten ikke er naturlig. Derfor kan det meget vel tænkes, at gående og cyklister ikke vil benytte krydsningspunktet, men i stedet vil krydse vejen ved den eksisterende vigelinje på Skyttebakken," siger Esfandyar Askari.

Den anden løsning er mere direkte, og den vil formentlig gøre, at krydsningspunktet bliver benyttet af størstedelen af de bløde trafikanter.

"Denne løsning vil lede de bløde trafikanter fra Skyttebakken ind imellem den eksisterende beplantning og koble dem direkte på Korupskovvej ved krydsningspunktet. Løsningen vil muligvis være mere omkostningstung, men klart den bedste løsning, når hastighedsniveauet gør, at der er behov for et krydsningspunkt," lyder det fra Esfandyar Askari.

I samråd med politiet

Syddjurs Kommune har i samråd med Politiet valgt løsning nummer to. Politiet har allerede stemplet den 'godkendt'.

Skyttebakken er den første sidevej efter ankomst til byzone fra Kolind-siden. Når der kører tung trafik (Reno Djurs renovationsbiler og olie tankbiler) ind til husene på Skyttebakken, er det egentlig fornuftigt med den eksisterende venstresvingsbane på Skovvej, anfører Esfandyar Askari.

"Det betyder også, at der som udgangspunkt ikke kan ændres på placeringen af den eksisterende midterhelle. For at midterhellen kan benyttes som krydsningspunkt, har kommunen i december 2020 udvidet hellen, så den er minimum to meter bred i hele længden," forklarer Esfandyar Askari.

Fredskov

Det skovområde, hvor den asfalterede sti skal etableres igennem, er fredet skov. Derfor fik Syddjurs Kommune tilladelse fra Miljøstyrelsen til at ophæve fredskovspligten 18.november 2020.

"På nuværende tidspunkt er vi i gang med at erhverve jord fra skovejeren ved Skyttebakken. Lige så snart de forhandlinger er afsluttet, vil Syddjurs Kommune gå i gang med at etablere stien med asfaltbelægning," lover Esfandyar Askari.

Publiceret 14 January 2021 20:30