Fra på mandag kan borgerne på Djursland atter blive behandlet på Akutklinikken i Grenaa Sundhedshus - og lægevagten vender tilbage til at have udgangspunkt her.

Fra på mandag kan borgerne på Djursland atter blive behandlet på Akutklinikken i Grenaa Sundhedshus - og lægevagten vender tilbage til at have udgangspunkt her. Foto: Region Midtjylland

Akutklinikken i Grenaa åbner igen

Socialdemokratiet og Venstre gik imod direktionen i Region Midtjylland. Fire borgmestre havde reageret - og blev fulgt

Af
Søren Andersen

GRENAA Politikerne i Region Midtjylland gik imod direktionens indstilling om fortsat at lade akutklinikkerne i Grenaa, Ringkøbing, Silkeborg og Skive være lukket. Så fra mandag 25. januar kan man spare den lange tur til Randers fra Djursland, hvis der er behov for hjælp, og samtidig vender lægevagten tilbage til Grenaa Sundhedshus.

De to største partier i regionsrådet - Socialdemokratiet og Venstre - stemte både i Hospitalsudvalget og Forretningsudvalget imod - og valgte denne gang at skifte synspunkt og ikke følge direktionens indstilling om fortsat nedlukning, så der var i begge udvalg stort flertal for at lukke op igen, da sagen var på dagsordenen på to virtuelle møder mandag morgen og formiddag.

Direktionen i regionen havde indstillet en forlænget nedlukning foreløbig til 21. februar, men fik altså ikke politikernes opbakning denne gang. Det fik de ellers, da først regionsrådsformand Anders Kühnau, (S) gennemførte lukningen af akutklinikkerne før jul og siden også forlængede nedlukningen. Det fik flere i lokalområderne omkring de fire ramte akutklinikker til at frygte for, at en lukning kunne blive permanent, men det afviste politikerne i regionen kunne ske.

Borgmesterprotest

Til mandagens møder var der modtaget en protestskrivelse fra borgmestrene i de fire kommuner.

"Vi har forståelse for det pres, der lige nu ligger på hospitalerne og også for, at I som politikere bliver nødt til at prioritere ressourcerne der, hvor de gør allermest gavn. Vi tager derfor også til efterretning, at I har vurderet det nødvendigt midlertidigt at lukke de fire akutklinikker. Vi er dog som samarbejdskommuner på intet tidspunkt blevet inddraget i eller blot orienteret om planerne. Det håber vi kan gøres bedre for fremtiden!

Også i krisetider er det væsentligt at fastholde og understøtte den lange tradition for godt samarbejde mellem sektorerne, når det handler om indsatser i det nære sundhedsvæsen. Lukningen af akutklinikkerne har stor betydning i vores kommuner. Både fordi akutklinikkerne er et væsentligt omdrejningspunkt i det nære sundhedsvæsen, og fordi også lægevagten lukker som følge af beslutningen. Derfor hilser vi med tilfredshed den klare tilkendegivelse fra Forretningsudvalget om, at regionen vil leve op til de aftalte forpligtelser i det nære sundhedsvæsen velkommen. Dermed sikres akutklinikkernes beståen i de 4 kommuner fremadrettet. Vi har dog behov for at understrege vores klare forventning om, at akutklinikkerne åbner igen senest 25. januar 2020!

Vi vil samtidig tilbyde allerede nu at indgå en dialog om, hvordan vi i fællesskab kan understøtte akutklinikkerne når de genåbner. Således de i videst muligt omfang kan medvirke til at aflaste det hårdt pressede sundhedsvæsen andre steder. Som eksempler kan nævnes, at klinikkerne kunne tage imod skadestuepatienterne fra et udvidet geografisk område og derved aflaste øvrige belastede skadestuer. Derudover kunne der oprettes lokale vaccinationsenheder på klinikkerne," skrev borgmestrene Peder Chr. Kirkegaard, Skive, Steen Vindum, Silkebor, Jan Petersen, Norddjurs, og Hans Østergaard, Ringkjøbing-Skjern. 

Vaccination lokalt

Næste kapitel i sagaen kan sikkert skrives, når Region Midtjylland melder ud, at der også kan vaccineres mod corona i Akutklinikken i Grenaa. I første omgang så Region Midtjylland ikke mod Djursland, da man udpegede byer med vaccinationscentre, men her er det regionsrådsformand Anders Kühnaus holdning, at det skal ske så tæt på borgerne som muligt - og allerhelst også hos de praktiserende læger.

Publiceret 18 January 2021 14:03