Udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF):

Udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF): "Jeg ser frem til at hædre de mange lodsejere, virksomheder, foreninger og privatpersoner, som yder en særlig indsats indenfor natur- og klimaområdet." Arkivfoto

Syddjurs indstifter natur- og klimapris

Fremover vil der hvert år blive uddelt en natur- og klimapris i Syddjurs Kommune. Det besluttede Udvalget for natur, teknik og miljø på mødet i sidste uge

SYDDJURS Som konsekvens af kommunens målrettede satsning på natur, miljø og klimaområdet indstiftes der nu en natur- og klimapris.

Dermed bliver der føjet endnu en pris til rækken af priser, som uddeles i Syddjurs Kommune. Det er dog den første inden for natur, teknik og miljøudvalgets område.

"Jeg er rigtig glad for, at vi fremover kan være med til at hædre de mange lodsejere, virksomheder, foreninger og privatpersoner, som yder en særlig indsats indenfor natur- og klimaområdet. Vi har i de seneste år haft et særligt fokus på grønne initiativer i vores politiske arbejde. Derfor er det naturligt, at vi nu indstifter denne pris," siger Kim Lykke Jensen (SF), formand for Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune.

De gode eksempler

Han ser samtidig uddelingen af prisen som en mulighed for at bringe de gode eksempler frem i lyset til inspiration for andre.

I øjeblikket er der ved at blive udarbejdet en ambitiøs klimaplan og en større strategi på natur- og biodiversitetsområdet, hvor den nyligt vedtagne træpolitik er en del af det arbejde. Herudover har byrådet besluttet, at det netop er klima- og biodiversitetsområdet, som står først for i forhold til opfølgningen på bæredygtighedsudvalgets arbejde.

Grønne Råd inddrages

Kommunens Grønne Råd kommer til at blive inddraget i arbejdet med at finde egnede kandidater og i forhold til at finde en vinder af prisen.

Det Grønne Råd er sammensat af repræsentanter fra lands- eller kommunedækkende foreninger (Djurslands Landboforening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, m.fl.) som arbejder med natur- og miljøforhold. Byrådet beslutter hvilke foreninger, der er optagelsesberettigede.

Norma

Publiceret 21 January 2021 16:30