KOMMENTAR: Borgerrådgiver er en dom over Syddjurs Kommune

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

KOMMENTAR Dansk Folkepartis enlige medlem af Syddjurs Byråd, Ebba Grethe Møgelvang, foreslår ansættelse af en borgerrådgiver i Syddjurs Kommune, når nu regeringen og de øvrige partier bag næste års finanslov har afsat et trecifret millionbeløb til borgerrådgivningsfunktionen i kommunerne i de kommende år.

En borgerrådgiver skal bistå borgerne, når kommunikationen med forvaltningen kokser, eller når borgerne vil klage over kommunale afgørelser.

I dag har 42 kommuner en borgerrådgiver. Borgerne kan godt nok klage over en kommunal afgørelse til Ankestyrelsen, men her er sagsbehandlingstiden alt for lang. I 2019 lå Ankestyrelsens sagsbehandlingstid på 126 dage i gennemsnit, og forinden har sagerne allerede haft en langvarig proces i de respektive kommuner.

Ved første øjekast et sympatisk DF-forslag. Bare smag på det i positiv forstand værdiladede ord 'Borgerrådgiver', og du vil føle dig fortryllet til at råbe "So ein Ding müssen wir auch haben."

Så enkelt er det dog ikke.

Hvis et politisk flertal i Syddjurs Byråd beslutter sig for at støtte Ebba Grethe Møgelvang, fælder flertallet også en dom over Syddjurs Kommune.

Flertallet bekræfter overfor borgerne, at hverken politikere eller embedsmænd magter at hjælpe en borger, når vedkommende har eksempelvis et problem med en afgørelse, som kommunes embedsværk har truffet.

Snarere end at ansætte en borgerrådgiver bør en principiel diskussion i byrådssalen handle om, hvordan man politisk vil sikre, at det er unødvendigt at skride til at ansætte endnu en rådgiver. Det er nærmest blevet obligatorisk, at der ved enhver budgetforhandling ligger et forslag om at ansætte en rådgiver inden for dit eller sat? Den næste af slagsen bliver en civilsamfundskoordinator, som der i Budget 2021 er afsat penge til.

Langt bedre vil det være, at samtlige politiske udvalg følger et glimrende eksempel fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse om at komme borgerne i møde på en konstruktiv måde.

Borgere, der har været i clinch med kommunens jobcenter og ikke er tilfredse, kan nu være sikre på, at de bliver kontaktet telefonisk af en sagsbehandler, inden der er gået 48 timer!

Ebba Grethe Møgelvang henviser i sin argumentation til, at den juridiske tænketank Justitia anbefaler borgerrådgivere i alle kommuner til sikring af borgernes retssikkerhed.

En ny analyse fra Justitia viser, at borgerrådgiverne – en slags kommunale ombudsmænd – kan spille en stor rolle i at hæve retssikkerhedsniveauet, især for ressourcesvage borgere.

"Justitias analyse peger på, at borgerrådgiverne kan spille en stor rolle som tillidsopbyggende mellemmænd mellem borger og kommune, fordi de både kan tage den uformelle dialog med borgerne og hjælpe dem videre i systemet, samtidig med at de kan forebygge fejl og mangler ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen. De fungerer dermed som en slags olie i kommunens tandhjul, der får hele maskinen til at løbe nemmere rundt," ifølge vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson.

Var det nu ikke bedre først at få slettet de grimme systemfejl, som Justitia anfører, før man ansætter en borgerrådgiver?

Publiceret 22 January 2021 08:00