Børnehuset bliver en central del af Knudepunktet og er længe ventet. Det glædelige er, at væksten i indbyggertallet i Syddjurs også smitter af på Mols og Helgenæs, hvor børnetallet er voksende

Børnehuset bliver en central del af Knudepunktet og er længe ventet. Det glædelige er, at væksten i indbyggertallet i Syddjurs også smitter af på Mols og Helgenæs, hvor børnetallet er voksende

Knudepunktet: Dvaleperioden et overstået kapitel

Optimismen er tilbage på Mols og Helgenæs efter, at der nu er lagt en ny plan for byggeriet af det kommende centrum for store og små, Knudepunktet

Af
Lars Norman Thomsen

MOLS Oprindeligt var det planen, at første spadestik til fælleshuset Knudepunktet i Knebel skulle være taget 26. juni 2020, men tekniske udfordringer bremsede planerne en smule, og så kom coronakrisen i tilgift som en bremseklods

Derfor besluttede styregruppen lige før indgangen til sommerferien at udskyde første spadestik til fredag 18. september 2020 kl. 13.30.

Også denne dato måtte udskydes.

Grith Mortensen, formand for landsbyklyngen Mols i Udvikling og formand for styregruppen bag Knudepunktet, forklarede årsagen til, at spaden ikke kom i jorden med, at de priser, der var kommet ind i forbindelse med licitationen af de forskellige byggeopgaver, var højere end forventet:

"Det er både ærgerligt og overraskende, at det nu viser sig, at vi må udskyde byggeriet. Men det er nødvendigt med en time out, hvor vi kan få et overblik over, hvad der er årsag til, at vi står i den her situation, og så vi kan finde ud af, hvad næste skridt nu er," lød det fra Grith Mortensen til Lokalavisen i august 2020.

Arbejdsglæden tilbage

Nu er time out'en forbi. Styregruppen for Knudepunktet og totalrådgiver Transform ApS har benyttet stille-månederne til at justere projektplanerne i forhold til økonomien og rydde andre bump af vejen.

En momentan pessimisme er igen afløst af fremdrift og optimisme for byggeprojektet, der fra start har været uhyre velplanlagt og gennemtænkt.

"Vi har fået justeret projektet på en måde, så huset får en mere enkel disponering, og vi genbruger eksisterende kvadratmeter i gymnastiksalen. Det betyder, at kvadratmeterprisen kan hæves uden, at det går ud over funktionaliteten i huset. Det reviderede projekt tilføres yderligere økonomi – bl.a. fra den lokale Tved Sparekasses Fond. Syddjurs Kommune har i forbindelse med budgettet for 2021 afsat yderligere midler, hvilket samlet set gør projektøkonomien mere robust," forklarer formand for projektgruppen, Heidi Scott Lundby, Syddjurs Kommune.

Spiserummet har fået en moderne indretning og bliver centrum og fælles mødested i Knudepunktet

Spiserummet har fået en moderne indretning og bliver centrum og fælles mødested i Knudepunktet

Syddjurs Kommune har i Budget 2021 afsat yderligere 2 mio. kroner til Knudepunktet. I forvejen bidrager Syddjurs Byråd med 12 millioner kroner til det nye børnehus, som bliver en del af byggeriet, og 4 millioner kr. til faciliteterne for kulturelle aktiviteter på stedet.

De frivillige fundraisere, der meget succesfuldt har skaffet millioner til huse, arbejder fortsat på at søge midler til projektet, så alle støttebidrag er stadig mere end velkomne.

Byggeriet forventes udbudt før eller efter sommerferien 2021 (afhænger af COVID-nedlukning) med indflytning sidst i 2022.

Bevarer gymnastiksal

Knudepunktet binder skole og idrætshal sammen, så det eksisterende skolebyggeri og hallen udnyttes bedre og til nye formål med: 1. børnehus med vuggestue og børnehave, 2. dagplejehus, 3. idrætsfaciliteter til foreningsidræt, skoleelever og børnehusets børn, 4. menighedsråd og præstekontorer, 5. madhus og café til skole, børnehus og øvrige brugere af Knudepunktet, 6. fleksible samlingsrum til møder og arrangementer og 7. kontorpladser og hyggekrog.

Den største ændring i projektet efter en ny runde på tegnebrættet er, at multisalen, der i det oprindelige projekt kunne deles i to mindre sale, mens Molsskolens gamle gymnastiksal blev omdannet til omklædningsrum og kontorfaciliteter, tænkes anderledes.

I det nye projekt bliver multisalen mindre, så den ikke længere kan deles. Til gengæld bevares den gamle gymnastiksal, så de to sale kommer til at supplere hinanden. Omklædningsrum og kontorfaciliteter rummes nu på anden vis i byggeriet.

En løsning, som formanden for Ejendomsfonden Knudepunktet Mols, Grith Mortensen, godt tilfreds med:

"Vi fastholder alle funktionerne i huset. Så selvom der rykkes rundt på fx omklædningsrum, depoter og toiletter, så rummer huset stadig alt det, vi har glædet os til – og flere af de nye løsninger er faktisk bedre end de oprindelige," siger Grith Mortensen.

"De nye tegninger er tro mod den oprindelige vision for byggeriet, nemlig at indretningen skal kunne deles af flest mulige brugergrupper – og give mulighed for, at flere generationer kan mødes under samme tag."

Børnehuset

Det nye børnehus, der samler de eksisterende børnehaver på Mols, får en central placering i det nye byggeri.

Børnehuset har, helt tilbage fra de første tanker om et nye mødested på Mols, været en meget vigtig del af Knudepunktet. Det nye Børnehus kommer bl.a. til at rumme vuggestue, børnehave og dagpleje. Der er hårdt brug for bygningen grundet det glædelige, at børnetallene er i vækst på Mols, og det betyder, at det gamle og trætte Børnehus i Knebel er under pres.

Det er Ejendomsfonden Knudepunktet Mols, der står for byggeriet sammen med Syddjurs Kommune, og Mols i Udvikling.

Knudepunktet kort:

  • Den samlede anlægssum er på godt 40 mio. kr., som kommer fra Syddjurs Kommune, Tved Sparekasses Fond, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordea-fonden, NRGIs Værdipulje, Rønde Sparekasses Jubilæumsfond samt erhvervssponsorater og private donationer
  • Lokale og Anlægsfonden har støttet med 7 millioner kroner, mens Nordea-fonden har støttet etablering samt liv og aktiviteter i og omkring Knudepunktet med 7.905.000 kroner
  • Realdania og A.P. Møller Fonden har sendt hver 5 millioner kroner efter byggeprojektet
  • Tved Sparekasses Fond har leveret 2,2 mio. kroner
  • Syddjurs Byråd har i budgettene 2020-2022 afsat 17,4 millioner kroner til børnehus og Knudepunktet + yderligere 2.5 mio. kroner i Budget 2023 som 'buffer'
  • Hertil kommer betydelige lokale sponsorater og indtægter fra indsamlinger mv.

Ejendomsfonden Knudepunktet:

  • I foråret 2018 stiftede Realdania sammen med bl.a. Borgerforeningen Mols, Mols i Udvikling og Syddjurs Kommune 'Ejendomsfonden Knudepunktet Mols', som er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål
  • Fondens væsentligste formål er at bygge, vedligeholde og udleje Knudepunktet, som ramme for aktiviteter, der understøtter samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols og Helgenæs

Publiceret 22 January 2021 09:00