Venstres Else Marie Høgh var inhabil uden at vide det, da hun i september var med til at beslutte i PUK-udvalget, at solcelleanlægget ved Ridsegaard skulle sendes i høring. Foto: Syddjurs Kommune

Venstres Else Marie Høgh var inhabil uden at vide det, da hun i september var med til at beslutte i PUK-udvalget, at solcelleanlægget ved Ridsegaard skulle sendes i høring. Foto: Syddjurs Kommune

Solcelleanlæg: Venstre medlem var inhabil

Venstres byrådsmedlem Else Marie Høgh var inhabil, da hun som PUK-udvalgsmedlem var med til at beslutte, at solcelleanlægget ved Ridsegaard skulle sendes i høring

Af
Lars Norman Thomsen

Venstres Else Marie Høgh var som medlem af Udvalget for plan, udvikling og kultur 30. september 2020 med til at beslutte, at fem ansøgninger om solcelleanlæg skulle sendes i offentlig høring, forud for en eventuel udarbejdelse af lokalplan. 

Else Marie Høgh blev efterfølgende gjort opmærksom på, at hun måske var inhabil i sagens behandling. Det var, hvad hun kalder "et par vakse borgere", som nævnte det overfor hende først i december 2020.

Årsagen til hendes mulige inhabilitet skyldes, at areal på cirka 11 hektar tilhørende Vestergaarden A/S, indgik i ansøgningen ved Ridsegaard mellem Karlby, Skørring og Andi. 

"Min søster og svoger sidder begge i bestyrelsen, og min svoger er også ansat i selskabet Vestergaarden A/S," fortæller Else Marie Høgh.

"Jeg kontaktede straks i december, da jeg var blevet gjort opmærksom på, at jeg muligvis var inhabil, Riber (Hog Anthonsen, udvalgsformand i PUK-udvalget og partifælle til Else Marie Høgh, red.) og Poul Møller (på daværende tidspunkt konstitueret kommunaldirektør, red.) samt Claus Wistoft (Venstres gruppeformand, red.). Jeg blev efterfølgende kontaktet af en af Syddjurs Kommunes jurister, som tog kontakt til Kommunernes Landsforenings juridiske afdeling for at få en endelig afklaring," fortæller Else Marie Høgh.

Hendes inhabilitet er nu fastslået med bistand fra Kommunernes Landsforening.

Dermed er hun afskåret fra fremover at deltage i den nævnte sag eller andre sager om behandling af solcelleanlæg i Syddjurs Kommune.

Var i god tro

"Af sagsfremstillingen fremgår det ikke, at det nævnte areal ejet af Vestergaarden A/S indgik i ansøgningen fra Ridsegaard, og jeg var derfor ikke bekendt med det. Havde jeg været det, ville jeg selvfølgelig have undersøgt min habilitet forud for mødet," forsikrer Else Marie Høgh.

"Hverken jeg eller min familie har nogen form for økonomisk interesse i projektet, men alene min svoger og søsters ansættelse i selskabet er nok til, at jeg er inhabil." 

"Jeg kan kun takke de vakse borgere og erfare, at man som lokalpolitiker skal være enormt opmærksom på sin habilitet, både moralsk og juridisk."

Fakta

Inhabilitet

Der er to former for inhabilitet:

  • Generel inhabilitet betyder, at man ikke kan varetage en bestemt post. Spørgsmålet om generel inhabilitet kommer oftest til udtryk i forbindelse med konstitueringen af byrådet og ved udpegelse af tillidsposter i løbet af valgperioden
  • Speciel inhabilitet betyder, at man ikke må deltage ved behandlingen af en sag. Har man en særlig interesse i en sags afgørelse, så kan der være tale om speciel inhabilitet. Hvis man er klar over, at man er inhabil i en specifik sag, har man pligt til at gøre byrådet opmærksom herpå. Der skal gøres opmærksom på samtlige forhold, der kan have indflydelse på, om man er inhabil i sagen. Man kan ikke erklære sig inhabil i en sag. Det er byrådet/udvalget, der beslutter, om man er inhabil i en sag – og man har som medlem selv mulighed for at deltage i afgørelsen af, om man er inhabil
  • Er man inhabil, skal man forlade lokalet, mens sagen behandles – og man må ikke deltage i behandlingen eller i afstemningen

Publiceret 26 January 2021 20:30