"Det er dejligt at være på arbejde i weekenden, for her tilrettelægger vi selv vores arbejde, og det fungerer fint," lød det fra Tanja Fogh Jensen (th), ansat i hjemmeplejen i Syddjurs, da hun og kollega Lone Meldgaard Thorsø (på den anden side af bordet) diskuterede forholdene i hjemmeplejen med SÆ-udvalgsformand Jan Fischer i august 2020 på Adresseavisens foranledning. Et udsagn, som Jan Fischer og resten af Socialdemokratiet tog med til budgetforhandlingerne. Nu bliver Tanja Fogh Jensens udsagn til praktisk hverdag i Syddjurs Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen

Selvstyrende teams vejen frem i hjemmeplejen?

Det nye forsøgsprojekt, 'Mere værdig hjemmepleje', som Syddjurs Kommune har fået godt 11 mio. kroner til fra Sundhedsstyrelsen, skal afdække, hvordan selvstyrende enheder kan tilføre medarbejderne på gulvet mere arbejdsglæde og give flere tilfredse ældre medborgere

Af
Lars Norman Thomsen

ÆLDREOMRÅDET Forleden kunne man her i Adresseavisen læse, at en begejstret formand for Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ), Jan Fischer (S), ikke kunne få armene ned, fordi Syddjurs Kommune har fået 11 mio. kroner (over to år) i støtte fra Sundhedsstyrelsen til et projekt, der som udgangspunkt har, at Syddjurs Kommune skal "genopfinde hjemmeplejen ud fra kommunens værdighedspolitik, der senest blev vedtaget i juni 2020". 

Der er i første omgang givet tilsagn om 5.507.130 kroner. Under forudsætning af at puljen, hvor pengene stammer fra også optages på Finansloven for 2021, vil der blive ydet yderligere tilskud, således at der samlet kan anvendes 11.014.260 kroner i projektperioden.

Pengene kommer fra en statslig pulje på 125 mio. kroner årligt, som Folketinget i Finansloven for 2020 afsatte til, at kommunerne kan finde bedre måder til at kunne levere omsorg og nærvær i ældreplejen. 31 projekter landet over har fået del i de mange penge. 

Jan Fischers Morten Korch humør fik efterfølgende flere læsere på Adresseavisens digitale medieplatforme til at juble endnu mere end formanden, fordi de pågældende havde en forventning om, at de mange penge skal gå til flere varme hænder på ældreområdet.

Andre læsere fremførte de sædvanlige udokumenterede påstande om, at millionerne bare vil blive brugt på studieture til politikerne og andet fra samme overdrev.

Et forsøg

Fakta er, at der er tale om et projekt som et par talentfulde medarbejdere i hjemmeplejen hos Syddjurs Kommune har formuleret i en ansøgning til Sundhedsstyrelsen under overskriften 'Mere værdig hjemmepleje'.

Der er således tale om et forsøg, som kan være med til at rykke ved en række forhold i den nuværende hjemmeplejes måde at arbejde på, som også flere ansatte har efterlyst.

Det handler om, at den kommunale hjemmepleje skal tage afsæt i borgernes aktuelle behov – snarere end fortrykte kørelister. Det gælder for det første borgernes ønske om kontinuitet i, hvilke hjælpere der kommer i deres hjem. For det andet skal hjemmeplejen sikre et godt og ligeværdigt samarbejde med borgeren, hvor personalet lytter og interesserer sig for borgerens liv og hverdag og får den fornødne tid til at kunne gøre det.

Det skal ske ved at indføre selvstyrende teams – bl.a. med hjælp fra hollandske Buurtzorg. Buurtzorg er en privat non-profit leverandør af integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje, der siden 2006 har opereret på det hollandske marked. 

Erfaringerne fra Buurtzorg er, at selvstyrende teams er effektive, når det gælder om at:

  • sikre kontinuitet i, hvilke medarbejdere borgeren møder
  • sikre at hjælpen fleksibelt kan tilpasses borgernes skiftende behov, fordi de medarbejdere der er tættest på borgerne, bedst kender borgerne
  • sikre trivsel blandt medarbejderne, fordi selvstyrende teams øger indflydelsen på eget arbejde. Det mindsker sygefravær og personaleudskiftning
  • sikre en fleksibel udnyttelse af ressourcerne i det daglige arbejde, fordi de udførende medarbejdere indbyrdes og løbende kan fordele opgaver mellem sig – i stedet for at skulle gå til en central planlægningsfunktion

Kulturændring

Venstre Marianne Kirkegaard ser frem til, at Syddjurs bliver klogere på selvstyrende teams i hjemmeplejen med forsøget ''Mere værdig hjemmepleje'. Arkivfoto

Venstre Marianne Kirkegaard ser frem til, at Syddjurs bliver klogere på selvstyrende teams i hjemmeplejen med forsøget ''Mere værdig hjemmepleje'. Arkivfoto

Marianne Kirkegaard (V), næstformand i SÆ-udvalget, er ligesom sin formand begejstret for de mange penge, og de forsøg som nu skal sættes i værk i hjemmeplejen med selvstyrende teams helt ned på gulvplan.

"Det er jo en kulturændring, som projektet tager fat på, hvor nøgleordene er arbejdsglæde og selvbestemmelse med frihed under ansvar. Vi skal have fundet ud af, hvad der duer, og hvad der ikke gør, når vi snakker selvstyrende teams," siger Marianne Kirkegaard.

Hun peger på, at 'Mere værdig hjemmepleje' spiller op imod den nærhedsreform, som Regeringen barsler med og som skal føre til, at den offentlige sektor skal ledes på en ny måde, netop ved bedre medarbejderinvolvering og mere medarbejderindflydelse.

Marianne Kirkegaard underviser til daglig SOSU-elever og SOSU-assistentelever hos SOSU Østjylland , og her bliver der talt meget om empati og omsorg for de ældre borgere underviser og elever imellem.

"Vi snakker meget om, at det handler om mennesker og ikke systemer og troen på det enkelte menneske og selvbestemmelse, og det er de samme værdier, som indgår i 'Mere værdig hjemmepleje'," anfører hun.

"Medarbejderne i hjemmeplejen skal ikke forvente, at de med selvstyrende teams får mere tid at gøre med totalt, men ved at de selv får meget mere indflydelse, kan de få mere tid til den enkelte borger ved selv at tilrettelægge deres arbejdsdag og ikke efter et køreskema."

Publiceret 27 January 2021 18:30