Udvalgsformand for ældreområdet, Jan Fischer (S), kan næsten spankulere rundt på vandet i denne tid, hvor der er flere roser end tidsler i hans ressort. Snart får han også ny direktør som 'Spieleverteiler' for embedsværket. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Udvalgsformand for ældreområdet, Jan Fischer (S), kan næsten spankulere rundt på vandet i denne tid, hvor der er flere roser end tidsler i hans ressort. Snart får han også ny direktør som 'Spieleverteiler' for embedsværket. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Søhusparken:

Ingen ostemadder denne gang

Tre uanmeldte tilsyn i december på Plejecenter Søhusparken har ikke medført gule kort til Syddjurs Kommune

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Forkert håndtering af medicin til flere borgere, mangelfulde journaler og manglende samtykke fra patienter. Det var blot nogle af de punkter, Styrelsen for Patientsikkerhed i efteråret 2019 påbød Søhusparken Plejeboliger om at få bragt i orden

Et år efter er tonerne nogle helt andre.

Plejecenter Søhusparken har i december 2020 modtaget tre uanmeldte tilsyn, svarende til de tre medarbejderhold, der varetager hver sin del af plejeboligerne. Alle tre tilsyn, som et eksternt firma har stået for, har ikke givet anledning til bemærkninger.

Formand for Udvalget for sundhed, ældre og social Jan Fischer (S) er da også nærmest lykkelig og finder roserne frem til de ansatte på Søhuparken.

"Det er rigtig dejligt, at Søhusparken fastholder en god udvikling, hvor beboere og pårørende oplever god pleje og omsorg. Der er emner, som der kan arbejdes videre med, men jeg vil gerne anerkende det store arbejde fra ledere og medarbejdere i Søhusparken, efter at de tilbage i 2019 fik et påbud. De har virkelig taget fat og sikret en positiv udvikling."

Tilsynet viser blandt andet, at medarbejderne leverer god pleje, omsorg og praktisk hjælp til beboerne. Der bliver taget hensyn til beboerens ret til selvbestemmelse, samtidig med at medarbejderne hjælper, når beboeren ikke kan selv kan.

Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes for en kultur, hvor borgeren føler sig set og hørt, og at der er fokus på fortællingen om kulturen.

Tilsyn på de øvrige plejecentre i Syddjurs er udsat på grund af de yderligere nedlukninger som følge af covid-19. Det forventes, at tilsynene vil blive gennemført i starten af 2021 under hensyntagen til de restriktioner og retningslinjer, der er som følge af covid-19.

FAKTA

Fikspunkter fra de tre uanmeldte tilsyn på Søhusparken:

  • Generelt er der en stor tilfredshed med maden, og måden maden serveres på, samt den atmosfære, der er under måltiderne. Tilsynet anbefaler dog, at der samarbejdes mere med de ernæringsfaglige medarbejdere i forhold til borgerens ønsker til maden
  • Det fremgår af tilsynene, at der er et godt samarbejde med de pårørende, som følger sig set, hørt og inddraget
  • Der er etableret et godt tværfagligt samarbejde omkring borgere med demens. Personalet er kompetente til at varetage en værdig pleje af borgere med demens og søge faglig sparring. Tilsynet anbefaler, at der fokuseres på kompetenceudvikling i forhold til borgere med psykiatriske diagnoser.Tilsynet vurderer, at medarbejderne i Søhusparken er meget kompetente i forhold til borgerens sidste tid, og at de er i stand til at tage vare på den døende borger og dennes pårørende med stor omsorg og respekt
  • Tilsynet vurderer, at der skal arbejdes videre med medicintjek og sundhedsfaglig dokumentation. Dette gælder særligt i forhold til løbende vurdering af helbredstilstande, livshistorier samt opdatering af besøgsplan/døgnrytmeplan

Publiceret 27 January 2021 15:42