Udvalgsformand for natur, teknok og miljø, Kim Lykke Jensen. Pressefoto.

Udvalgsformand for natur, teknok og miljø, Kim Lykke Jensen. Pressefoto.

Mols og Helgenæs: 'Dilemma om benyttelse kontra beskyttelse'

Dialogen er i gang, fastslår udvalgsformand Kim Lykke Jensen

natur Fra Kim Lykke Jensen, formand for udvalget natur, teknik og miljø har avisen modtaget følgende:

"Fra politisk hold er vi helt opmærksomme på dilemmaet mellem naturpleje og tilgængelighed og benyttelse kontra beskyttelse. Der er ingen tvivl om, at både kommunen og de andre aktører i området har en forpligtelse til at skabe og vedligeholde den bedst mulige natur i vores fantastiske område, som jo omfatter mange fine og sårbare arealer og de store områder med den lysåbne overdrevsnatur. Ikke mindst på Molslaboratoriets arealer kan man se hvor stort et løft naturen kan få ved hjælp af målrettet helårsgræsning, hvilket har fået naturinteresserede fra hele landet til at valfarte til områdets uovertrufne flora og insektliv. 

Men der er ingen tvivl om, at det vil være gavnligt at informere mere om de forskellige naturtiltag i området og få skabt en øget dialog med borgerne. Det er blandt andet derfor, at blandt andre kommunen, Naturstyrelsen, Nationalparken og Naturfonden har etableret et samarbejdsforum, som gennem de seneste måneder har holdt flere møder. Her er det allerede aftalt, at der senere på året bliver afholdt et stormøde for borgerne om naturen i Mols Bjerge, hvor dialogen bliver prioriteret.

Der er også nedsat et plejeudvalg, som arbejder med de konkrete plejeplaner. Min personlige holdning er, at eksempelvis Borgerforeningen Mols bør inddrages i dette udvalgs arbejde."

Publiceret 29 January 2021 09:15