Flere Syddjurs taxavognmænd er fortørnede over, at alt kørsel med ældre borgere til vaccinationsstedet i Randers er forbeholdt Kalø Taxi. Arkivfoto

Flere Syddjurs taxavognmænd er fortørnede over, at alt kørsel med ældre borgere til vaccinationsstedet i Randers er forbeholdt Kalø Taxi. Arkivfoto Ritzau Scanpix

Taxavognmænd: Hvorfor har Kalø Taxi fået monopol på at køre ældre Syddjurs borgere til vaccination?

Lokale taxavognmænd undrer sig over, hvorfor Syddjurs udelukkende har benyttet Kalø Taxi til at fragte borgere til og fra vaccinationsstedet i Randers

Af
Lars Norman Thomsen

COVID-19 Kalø Taxi har hidtil haft monopol på at køre borgere fra Syddjurs Kommune til til 1. vaccination mod Covid-19 til og fra vaccinationsstederne i Aarhus og Randers.

Der er tale om kørsel med med de svageste og ældste borgere i kommunen.

Det har vakt undren hos andre del af taxa-branchen i Syddjurs, at andre taxavognmænd ikke har haft mulighed for at byde ind på opgaven.

"Vi er flere, der undrer os over Syddjurs Kommune. Vi synes ikke, det er fair overfor vi andre taxavognmænd, der som mange andre kæmper hårdt lige nu for vores økonomi, at vi ikke har været inde i billedet," siger således Majbritt Mondberg, indehaver af Mondberg Taxi i Balle.

Masser af koordinering

Hos Syddjurs Kommune forklarer leder af Ledelsessekretariatet hos Syddjurs Kommune, Hanne Lykke Thonsgaard, at det store koordineringsarbejde der ligger i planlægningen af kørslen, gjorde det naturligt for Syddjurs Kommune, at tildele den samlede kørsel til én leverandør.

"Syddjurs Kommune er blevet tildelt et antal vacciner, som borgerne for en stor dels vedkommende skulle modtage allerede dagen efter. Det antal vacciner kommunen har modtaget, har skullet fordeles iblandt kommunens borgere ud fra Statens anvisninger, borgerne skulle kontaktes, og behov for kørsel har først kunnet fastslås på baggrund af denne kontakt. Dette har resulteret i en samlet liste fra tildeling til tildeling, der skulle videreformidles til leverandøren, til planlægning og kørsel dagen og dagene efter, ud fra anvisninger i forbindelse med tildelingen," forklarer Hanne Lykke Thonsgaard i en mail til Lokalavisen.

Hun henviser til, at der er tale om en kørsel af begrænset omfang - ikke over 250 borgere falder ind i kategorien - og hver borger skal transporteres maksimalt 2 gange . Derudover er der en del mulighed for samkørsel, hvor 2 eller flere borgere kan tages med på samme kørsel.

"Selvom der er tale om forholdsvist få kørsler, er der behov for en stor grad af fleksibilitet fra leverandøren, da turene skal planlægges med meget kort varsel," understreger Hanne Lykke Thonsgaard.

"Acceptabelt tilbud"

"Opgavens begrænsede omfang, den korte frist for første kørsel, behovet for det rigtige materiel til denne kategori af borgere, samt behovet for en fleksibel leverandør, gjorde det naturligt at indhente et tilbud fra vores nuværende leverandør til 'normal' kørsel af selvsamme målgruppe. Da dette tilbud var acceptabelt i henhold til opgavens kompleksitet og korte tidsfrister, valgte Syddjurs Kommune at tildele opgaven til Kalø Taxi," lyder det videre.

Ifølge Hanne Lykke Thonsgaard overvejer Syddjurs Kommune, om der er fremtidig kørsel i forhold til vaccinationsopgaven, der kan udbydes til flere leverandører.

"Det vil blive vurderet i forhold til tidsfristen, behovet for fleksibilitet og målgruppens behov."

FAKTA

Om antal kørsler og økonomien, oplyser Hanne Lykke Thonsgaard følgende:

  • "Siden opstarten af denne kørsel er der transporteret ca. 200 borgere (nogle har endda ledsagere med) til vaccination i Aarhus og Randers. Forbruget har indtil dags dato været på ca. 50.000 kr. Det er en gennemsnitspris på ca. 250 kr. pr. borger."
  • "Jeg kan desuden oplyse, at udgifterne kan henføres som en rekvireret opgave som følge af Corona-indsatsen finansieret af staten."

Publiceret 04 February 2021 14:30