Ebeltoft i Udvikling har nedsat Fiskerihavnsgruppen, som brygger på idéer til den fortsatte udvikling af havenmiljøet. Grafik: Ebeloft i Udvikling

Ebeltoft i Udvikling har nedsat Fiskerihavnsgruppen, som brygger på idéer til den fortsatte udvikling af havenmiljøet. Grafik: Ebeloft i Udvikling

Ebeltoft i udvikling: Fiskerihavnen skal både bevares og udvikles

Gruppe under Ebeltoft i Udvikling sætter idéer på udviklingen af det maritime miljø

Ebeltoft  Fiskerihavnen i Ebeltoft har en stærk tiltrækningskraft for både borgere og turister. Derfor har Ebeltoft i Udvikling nedsat en Fiskerihavnsgruppe, som har udarbejdet et idéoplæg, der sætter fokus på at bevare, genoprette og udvikle det maritime miljø i og omkring havnen.

Udgangspunktet er, at maritime virksomheder og foreninger er centrale for kulturmiljøet i havnen, og derfor har beddingsområdet og havnebassinet en særlig prioritet i arbejdet.

Fortsat attraktiv

Den igangværende transformation fra erhvervsaktiv fiskerihavn med tilknyttet håndværk og industri til fiskeri- og foreningsområde med tilgrænsende butikker og restauranter har været undervejs i nogle år. Det er indtil videre sket i en fornuftig balance mellem aktiviteter, som er afhængige af både havet og nærhed til kajkanten og butikker og restauranter, som skaber stemning og drager nytte af miljøet og stedets historie.

"For at havnen skal forblive attraktiv for besøgende, er det vigtigt at sikre havnens autenticitet. Det er vigtigt med en klar prioritering af udviklingen af det maritime miljø med fiskeri og maritimt erhverv og fritidsliv, så området ikke kommer til at stå tilbage som en historisk kulisse. I den store skala er havnen lille, men Ebeltoft har, med sine fire havnemiljøer, et helt særligt maritimt miljø, og her er Fiskerihavnen central," skriver Ebeltoft i Udvikling i en pressemeddelelse.

Noget på beddingen

Fiskerihavnsgruppen har således analyseret stedets historie og udvikling vedrørende dets brugergrupper, dets fysiske miljø og kulturmiljø, og fortsætter udviklingsarbejdet i tæt dialog med aktørerne i området igennem Fiskerihavnsforum. Der er ifølge Ebeltoft i Udvikling et stærkt fælles ønske om at passe på stedet.

Beddingen repræsenterer sammen med havnekajerne hjertet i kulturmiljøet på Fiskerihavnen. Det er Fiskerihavnsgruppens anbefaling, at man sikrer det værdifulde kulturmiljø gennem blandt andet en bevarende lokalplan. Fiskerihavnsgruppen vurderer desuden, at beddingsområdet bør udvikles ud fra dens nuværende brug, og selve beddingen bør forbedres med et beddingshus, så det lever op til nutidige miljøstandarder.

Flere foreninger

Cirka 700 foreningsmedlemmer er lige nu aktive i foreninger med tilknytning til Fiskerihavnsområdet, og flere kommer til.

"Fire af foreningerne er for nogle år siden rykket sammen og har etableret Fiskerihavnens Maritime Foreningshus. Det har skabt synergi og medvirket til et mere levende, maritimt miljø. Vi anbefaler, at de rekreative foreningsaktiviteter med behov for nem adgang til havnen og kystvandet styrkes og gives bedre plads. Det er et forhold, som den fremtidige udvikling og lokalplanerne i området bør tage højde for," lyder det i pressemeddelelsen fra Ebeltoft i Udvikling.

Heri anbefales det ligeledes, at man arbejder med en udvidelse af det aktive Fiskerihavnsmiljø ind på det gamle STARK-område. Det er gruppens anbefaling, at grunden kommer til at huse maritime erhverv som foreksempel værksteder til bådrestaurering/-byggeri, som kan supplere beddingsområdet.

Da der er tale om et stort område med mange muligheder, anbefales det desuden, at der bliver skabt plads til maritime erhverv og en torvehal med små specialbutikker, caféer og restauranter - alt sammen med fokus på at understøtte områdets maritime DNA.

"Hvis der er brug for boliger, bør de ikke placeres på grunden nord og øst for Vestervej. I givet fald kunne man overveje en placering af boliger syd for Vestervej, øst for skudehavnshusene," vurderer Fiskerihavnsgruppen.

SC

Publiceret 23 February 2021 07:00