NTM-formand Kim Lykke Jensen (SF) forklarer, at tvisten mellem Syddjurs Kommune og Ahl Drænlaug sandsynligvis skal afgøres i retten. Arkivfoto

NTM-formand Kim Lykke Jensen (SF) forklarer, at tvisten mellem Syddjurs Kommune og Ahl Drænlaug sandsynligvis skal afgøres i retten. Arkivfoto

Ahl: Retsligt efterspil venter - efter alt at dømme

NTM-formand Kim Lykke Jensen (SF) kan ikke kommentere kritikken fra Ahl Drænlaug i detaljer, fordi det trækker op til en retssag

Af
Lars Norman Thomsen

KLAGESAG "Accepterer Syddjurs Kommune ulovlig administration," spurgte bestyrelsen i Ahl Drænlaug forleden i Adresseavisen.

Læs også: Debat Syddjurs: Svar til Ahl Drænlaug fra borgmester Ole Bollesen

"Syddjurs Kommune overholder ikke Forvaltningsloven. Det fastslog Ombudsmanden i skarpe og utvetydige vendinger i november sidste år. På sit møde 2. februar drøftede miljø- og teknikudvalget ombudsmandens udtalelse, og den sag, det handler om. Det foregik for lukkede døre!

Læs også: Debat: Accepterer Syddjurs Kommune ulovlig administration?

Når dørene lukkes, så er det fordi noget skal skjules. Vi (sagens parter) kan kun få at vide, at byrådsmedlemmerne har ”taget orienteringen om sagen til efterretning”. Indebærer det, at byrødderne siger pyt til Ombudsmandens påvisning af den ulovlige adfærd på rådhuset," spurgte bestyrelsen videre.

"Når Ombudsmanden kritiserer Syddjurs Kommunes forvaltning, hvorfor skal de folkevalgtes drøftelse af sagen så foregå for lukkede døre? De kommunale chefers argument er ”forretningshemmeligheder”. Hvilke forretningshemmeligheder, der skulle være i denne sag, kan vi ikke se og heller ikke få oplyst. Men det er i øvrigt heller ikke forretningshemmeligheder, vi eller offentligheden spørger til. Det, byråd og politikere først og fremmest skylder os alle var på, er, om byrådet accepterer, at der foregår ulovlig administration i Syddjurs Kommune?."

Skal afgøres i retten

Adresseavisen har bedt borgmester Ole Bollsen (S) og formand for Udvalget for natur, teknik og miljø, Kim Lykke Jensen (SF) om at svare på kritikken, der handler om kommunens reparationer af en drænledning på Mejsevej i området ved Ahl.

Sidstnævnte skriver i en mail til Adresseavisen og understreger, at det er hvad han kan udtale, fordi "sagen efter alt at dømme i sidste ende skal afgøres af vores retsvæsen."

Kim Lykke Jensen skriver i mailen:

"Syddjurs Kommune ønsker altid at spille med åbne kort, men undtagelsesvist bliver vi nødt til at holde sager lukkede af forskellige årsager. Den konkrete sag er en af dem. Årsagen er, at sagen efter alt at dømme i sidste ende skal afgøres af vores retsvæsen.

Derfor har forvaltningen efter juridisk rådgivning valgt at lukke dele af sagens materiale for offentligheden.

Sagen er i øjeblikket under fornyet behandling hos Miljø og Fødevareklagenævnet, og af hensyn til forvaltningsloven har jeg ikke mulighed for at kommentere sagen yderligere.

Dog har jeg naturligvis den helt klare forventning, at kommunen altid overholder gældende lovgivning."

FAKTA

Drænlauget for Ahl Strand

Lauget blev stiftet i 2014 af lokale grundejere for at sikre, at områdets dræn fungerer og forvaltes i overensstemmelse med reglerne i Vandløbsloven og Landvæsensnævnets kendelse fra 1972.

Publiceret 25 February 2021 09:30