Formand for Udvalget for natur, teknik og miljø, Kim Lykke Jensen (SF), der her klipper snoren til cykelstien Hornslet – Rosenholm Slot, håber Syddjurs Kommune er inde i billedet til at få statslige midler til anlæggelse af flere cykelstier i Syddjurs. Arkivfoto

Formand for Udvalget for natur, teknik og miljø, Kim Lykke Jensen (SF), der her klipper snoren til cykelstien Hornslet – Rosenholm Slot, håber Syddjurs Kommune er inde i billedet til at få statslige midler til anlæggelse af flere cykelstier i Syddjurs. Arkivfoto

Cykelstier: Strækningerne Rønde-Randers og Feldballe-Ebeltoft højt prioriteret hos NTM-formand

Der er netop sat navn på 20 cykelprojekter langs statsveje over hele landet, der får del i 370 mio. kroner. NTM-formand Kim Lykke Jensen håber, at Syddjurs er med i puljen ved ny ansøgningsrunde til efteråret

Af
Lars Norman Thomsen

CYKKELSTIER Danskerne skal have adgang til et mere sammenhængende net af cykelstier, så det bliver endnu mere attraktivt at tage cyklen, når man skal fra A til B. Sådan lød devisen bag Aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået af regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre i december.

Nu er aftalepartierne blevet enige om at fordele midler til 20 cykelprojekter langs statsveje over hele landet – alle beliggende uden for de største byer. I alt får projekterne 370 millioner kroner til anlæg af cykelstier langs statsvejene.

Udover de 370 millioner, der fordeles til konkrete cykelprojekter, rummer aftalen også 150 millioner kroner til medfinansiering af cykelprojekter ved de kommunale veje.

Det er Vejdirektoratet, som udover at udarbejde en tidsplan for cykelprojekterne langs statsvejene, står for ansøgningsprocessen om midlerne til kommunale cykelprojekter, oplyser Transportministeriet.

Syddjurs er klar

Der var ingen kommuner, der kunne søge om etablering af cykelstier langs statsvejene denne gang.

"Forligsparterne valgte at følge indstillingen fra Vejdirektoratets embedsværk. Både jeg og andre havde ellers opfordret til, at man lavede en politisk prioritering," fortæller Kim Lykke Jensen (SF), formand for Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Byråd.

"Rent lokalt mener jeg naturligvis, at især strækningen mellem Rønde og Randers samt Feldballe og Ebeltoft (Begge rute 21, red.) havde været oplagte kandidater. I de kommende to år bliver der uddelt et tilsvarende beløb til statsvejene - og her er det da min helt store forhåbning, at der falder noget af til Djursland," tilføjer udvalgsformanden. Udover statsvejspuljen er der afsat 170 millioner om året til cykelstier på kommuneveje, hvor kommunerne kan søge om 50 procent medfinansiering til konkrete projekter.

"Der er ansøgningsfrist til efteråret, og her forventer jeg helt klart, at vi kommer til at søge om penge til etablering af nye stier," siger Kim Lykke Jensen.

"Jeg synes, at det er meget positivt, at man på Christiansborg igen har valgt at prioritere dette område."

FAKTA

Vejene i Syddjurs Kommune kan deles ind i tre hovedgrupper. Der er Statsvejene og de kommunale veje, disse veje ejes og drives af det offentlige. Derudover er der alle de private veje, der ejes af private personer eller foreninger/ vejlaug.

Statsvejene

  • Statsvejene i Syddjurs Kommune begrænser sig til rute 15, 16 og 21
  • Rute 15 strækker sig fra Motorvejens afslutning ved Løgten og til kommunegrænsen mellem Tirstrup og Trustrup
  • Rute 16 er en mindre strækning på ca. 3 km nord for Djurs Sommerland ved Nimtofte
  • Rute 21 strækker sig fra Ebeltoft Færgehavn i syd og nordpå til kommunegrænsen ved Lime
  • Statsvejene drives og vedligeholdes af Vejcenter Aalborg, der er en underafdeling af Vejdirektoratet

Publiceret 25 February 2021 15:15