Med blandt andet små grønne steder skal Jernbanegade i højere grad give plads til det korte ophold. Samtidig skal gaden ifølge forslagene i højere grad være et bindeled mellem byen og kysten. Grafik: Ebeltoft i Udvikling.

Med blandt andet små grønne steder skal Jernbanegade i højere grad give plads til det korte ophold. Samtidig skal gaden ifølge forslagene i højere grad være et bindeled mellem byen og kysten. Grafik: Ebeltoft i Udvikling.

Fremtidens Jernbanegade er med træer, kunst og plads til ophold

En af byens hovedårer skal i højere grad være bindeleddet mellem byen og kysten

Ebeltoft Jernbanegade er en hovedåre i Ebeltoft og et af de vigtige områder i byens fremtidige udvikling.

Ebeltoft i Udvikling har da også et særligt fokus på området ved blandt andet at nedsætte 'Jernbanegadegruppen', som har til opgave at finde og vurdere, hvilken retning gaden æstetisk og brugsmæssigt kan bevæge sig hen i de kommende år.

Grundlæggende skal der skabes en æstetisk smuk integreret bygade, der binder kysten og dagligbyen sammen. Ebeltoft i Udvikling

Kigget ud over Ebeltoft Vig er identitetsskabende for netop dette område i byen. Opstammede træer, grønne bede, kunst og muligheden for at sætte sig ned for at nyde gadens liv og den smukke udsigt er centrale idéer i arbejdet med Jernbanegade. Samtidig er det en vigtig del af visionen, at gaden hænger harmonisk sammen med Adelgade, arealerne ved kysten og parkeringsmulighederne på blandt andet Festpladsen.

"Grundlæggende skal der skabes en æstetisk smuk integreret bygade, der binder kysten og dagligbyen sammen og fastholder Jernbanegades karakter af købstadsgade. Der skal være mere læ og noget smukt og interessant at opholde sig ved. Idéen er at plante solitære, opstammede træer hele vejen ned gennem Jernbanegade, og supplere dem med små områder med lavere beplantning, kunst og plads til det korte ophold," skriver Ebeltoft i Udvikling i en pressemeddelelse.

Opholdslommer

Jernbanegadegruppen foreslår også, at der skabes et bredere område til ophold i den øverste del af gaden, hvor blandt andet Danske Bank har til huse. Langs gaden vil private lodsejere desuden kunne indrette deres små ”lommer” til aktiviteter, ophold, udeservering eller lignende i direkte forbindelse med gaden, og gruppen foreslår, at man planter enkelte opstammede træer i forbindelse med disse områder.

Gruppen foreslår, at stedet hvor Jernbanegade og Adelgade krydser hinanden, udbygges det brostensbelagte torv, så det får mere visuel vægt og samtidig fremstår mere integreret med Jernbanegade.

Praktisk løsning

Den nederste del af Jernbanegade, fra Bryggerivej til Nordre Strandvej skal kunne benyttes til afvikling af events. Det betyder, at denne del af Jernbanegade skal kunne lukkes for biltrafik, og gruppen foreslår, at der bliver skabt en integreret løsning i den nye belægning med sænkbare pullerter både ved Adelgade, Nordre Strandvej og neden for Bryggerivej, så hele eventarealet kan afspærres forsvarligt og lever op til moderne sikringsstandarder.

"Grundlæggende er det vigtigt at adskille gående og kørende trafik i gaden. Da Jernbanegade er central som færdselsåre i byen, er der fokus på, at den skal forblive en praktisk gade med blandt andet parkering, men det er samtidig gruppens ønske, at der arbejdes på at reducere trafiktrykket og bilernes fart i gaden. Det er på den baggrund, at gruppen foreslår, at der skabes øget parkering langs Østerallé, herunder en grøn parkeringsløsning ved Superstop, og bedre sammenhæng med parkeringsarealer på festpladsen, som med fordel kan udbygges med et P-hus," lyder det fra Ebeltoft i Udvikling.

Klar til fremtidens klima

Jernbanegade spiller ikke kun en stor rolle for handel og færdsel på tværs af byen; den spiller også en central rolle for afledning af regnvand, og under vejbanen ligger der store spildevandsledninger.

Gruppen foreslår derfor, at klimasikring tænkes ind i arbejdet med gaden. Det er dog samtidig vigtigt, at dette ikke hindrer, at man snarest skrider til handling i forhold til at arbejde med gadens æstetik og funktion. Jernbanegadegruppen foreslår på den baggrund, at man foretager et løft af gaden i flere faser, hvor man i de indledende faser lægger vægt på at arbejde med begrønning af siderne af gaden og med at skabe plads til kunst og ophold her.

De grønne områder kan desuden indrettes, så de kan tilbageholde overfladevand. Opgradering af spildevandsrør til at modtage øget overfladevand midt i vejtraceet kan udføres senere og i den forbindelse kan også belægningen her udskiftes.

Både visuelt og funktionelt er der tæt sammenhæng mellem Jernbanegade og kysten, og gruppen foreslår, at man arbejder med både at forhøje brugsværdien af arealerne ved kysten, og at gaden får en visuel og æstetisk sammenhæng med kysten og parterrehaven ved Strandvejen.

SC

Fakta

Ebeltoft i Udvikling

Byudviklingsprojektet tager afsæt i Visions- og Udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn som byrådet i Syddjurs Kommune vedtog i 2016. Siden har projektet udviklet sig, og i dag handler projektet i høj grad også om, at sætte fokus på Ebeltoft som en by i udvikling – en by, som kan og er meget mere end en populær feriedestination.

Centralt for Ebeltoft i udvikling er, at udviklingen af byen sker sammen med byens foreninger, erhvervsdrivende, turistattraktioner og borgere. Tanken er, at det langt hen ad vejen, også er borgerne selv, der skal drive og realisere deres ideer og kommunen støtter op om processen og projektudviklingen.

Publiceret 06 March 2021 11:00