Enhedslistens Jesper Yde Knudsen er principielt modstander af nationale test. Nu har han formået at samle byrådet om en opfordring til minister Rosenkrantz-Theil, hvor ministeren giver skolerne frie hænderne til selv at vælge, om de vil gennemføre de nationale test i dette skoleår. Arkivfoto

Enhedslistens Jesper Yde Knudsen er principielt modstander af nationale test. Nu har han formået at samle byrådet om en opfordring til minister Rosenkrantz-Theil, hvor ministeren giver skolerne frie hænderne til selv at vælge, om de vil gennemføre de nationale test i dette skoleår. Arkivfoto

Nationale test: Kan et enigt Syddjurs byråd rokke Rosenkrantz-Theil?

Et enigt byråd bakker op at sende en fælles henvendelse til Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om at give mulighed for at fritage børn fra nationale test i dette skoleår grundet corona-situationen

Af
Lars Norman Thomsen

Nationale test Udvalget for Familie og Institutioner diskuterede nationale test på sit seneste møde.

Et enigt udvalg kommer nu med en fælles indstilling til byrådet om at skrive til Børne- og Undervisningsministeriet med et ønske om, at eleverne i Syddjurs Kommune kan fritages fra testene i dette skoleår på grund af den særlige situation, folkeskolen er landet i det seneste år forårsaget af pandemien.

Enigt byråd

Enhedslistens Jesper Yde Knudsen har formået at få samtlige partier og løsgængere til at bakke op om et forslag, der lander på byrådets dagsorden til mødet onsdag 24. marts.

Det lyder:

Forslag til næste byrådsmøde

”Der er lagt op til at eleverne i folkeskolen skal gennemføre nationale test, når skolerne genåbner, men da Corona-nedlukningen har været en utrolig svær opgave for både elever og lærere mener vi, at der er behov for at skolerne får mulighed for at bruge tiden til at indhente alt det forsømte. Vi foreslår derfor, at vi lader det være op til den enkelte skole selv at vurdere, hvorvidt det giver mening at gennemføre de obligatoriske nationale test.

Elever har brug for at komme væk fra computerskærmene og tilbage til fællesskab, nærvær og læring i skolen, og i anledning af den ekstraordinære situation vil vi derfor foreslå at ansøge Undervisningsministeriet om at blive fritaget for de obligatoriske nationale test i dette skoleår.

Vi foreslår derfor:

At Syddjurs Kommune ansøger Undervisningsministeriet om, at blive fritaget for at udføre nationale tests på vores skoler i skoleåret 2020/2021."

Stejl minister

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har tidligere meldt ud, at de nationale test efter hendes og regeringens mening er ekstra vigtige netop i år, fordi der er brug for et samlet overblik over det faglige efterslæb hos eleverne.

Senest har hun gjort det i et svar til SFs Jacob Mark, der 4. marts spurgte ministeren, om hun "ville enoverveje beslutningen om, at de nationale test skal gennemføres, når både lærere, skoleledere og flere byråd ønsker at blive fritaget med henvisning til, at det er meningsløst at gennemføre dem, fordi det er spild af god undervisningstid (...)?"

Minister Pernille Rosenkrantz-Theil, der har en fortid i Enhedslisten, er tilsyneladende ikke til at rokke:

"Regeringen mener ligesom sidste forår, at det er vigtigt, at vi får et fælles billede af elevernes faglige niveau, ikke mindst i lyset af den aktuelle anden periode med nedlukning og nødundervisning. Nedlukningsperioden har haft betydning for eleverne både fagligt og trivselsmæssigt. Kvaliteten af hjemmeundervisningen har ikke været den samme som skolens normale undervisning. Samtidig har vi aflyst flere af folkeskolens prøver i år. Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af faglige udfordringer, så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold til den enkelte elev og klasse. Derfor mener regeringen, at nationale test skal gennemføres. Og derfor ønsker regeringen ikke at give mulighed for, at gennemførelsen af nationale test kan fraviges som led i mulighederne for omlagt undervisning."

De nationale test er obligatoriske for alle elever i folkeskolen. Nationale test blev vedtaget i 2006 af den daværende VK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Det skete efter en længere debat om det faglige niveau hos eleverne i folkeskolen.

FAKTA

Tilføjelse

Efter at have læst artiklen i Adresseavisen Syddjurs har Venstres Christoffer Pedersen sendt en mail til redaktionen med følgende ordlyd:

"Det er en misforståelse, når du skriver, at "Jesper Yde har overbevist hele byrådet om at få de nationale tests gjort frivillige". Vi lavede en fælles tekst i enighed på FI mødet, og så har vi efterfølgende skrevet rundt til de partier, som ikke er repræsenteret i FI, om hvorvidt de ønskede at være medunderskrivere på indstillingen til byrådet."

Jesper Yde Knudsen svarer i en mail følgende:

"Det er rigtigt, at det er en fælles tekst omkring de nationale test (jeg mener heller ikke at have påstået andet). Jeg foreslog en tekst, den var der nogle kommentarer til, specielt fra Christoffer, vi udvekslede et par forslag til formuleringer frem og tilbage, og vi blev hurtigt enige om en fælles tekst som alle i udvalget godkendte. Jeg fik opgaven med at kontakte de andre partier på vegne af FI, og da jeg havde fået tilsagn fra alle sendte jeg forslaget til borgmesteren og derefter til Lars (redaktøren, red.) da han havde bedt om den."

Lokalavisens kommentar:

I hele diskussionen om Nationale test har Jesper Yde Knudsen støttet af SF og Alternativet været klar i spyttet som modstander.

Lokalavisen har tidligere citeret ham for, at han ville bringe temaet om frivillighed grundet Corona-situationen op i FI-udvalget. Derfor formuleringen "Enhedslistens Jesper Yde Knudsen har formået at få samtlige partier og løsgængere til at bakke op om et forslag, der lander på byrådets dagsorden til mødet onsdag 24. marts."

Men da der er politisk consensus om forslaget, så er alle jo enige.

Publiceret 18 March 2021 08:30